Sosyal Medya

Modern Para Teorisi (4)

28 Nisan 2021

03.03.2021 tarihinde EDX üzerinden Bill Mitchell tarafından verilen “Modern Para Teorisi” kursunun özetine sırasıyla aşağıdaki linkler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Doç.Dr. Engin YILMAZ

Modern Para Teorisi Bölüm 1

Modern Para Teorisi Bölüm 2

Modern Para Teorisi Bölüm 3

Modern Para Teorisi Bölüm 4

Modern Para Teorisi Bölüm 5

Modern Para Teorisi Bölüm 6

Modern Para Teorisi Bölüm 7

Modern Para Teorisi Makale

Bu sayfa üzerinde Modern Para Teorisine yönelttiğim 2 eleştiriyi sizlerle paylaşacağım. Kurs sayfası kapatıldığı için arşive ulaşamadım. Keşke arşivi açık bıraksalardı.

ELEŞTİRİ 1

Modern Para Teorisinin şu ifadesini türkçeye çevirelim.

If government spending exceeds taxes, overall bank reserves grow and if fiscal deficits are of any significant size, excess reserves in the banking system will result.

Eğer, hükümet harcamaları vergi gelirlerini aşarsa, banka rezervleri artacak ve bütçe açığı ciddi bir seviyeye gelirse bankacılık sisteminde aşırı banka rezervi oluşacaktır.

Ben ise, harcamaların vergileri aşabileceğini fakat bunun her zaman banka rezervlerinde artış anlamına gelmeyeceğini söyledim.

Örnek vermek gerekirse;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

02.03.2021 / Daily Treasury Statement

https://fsapps.fiscal.treasury.gov/dts/files/21030200.pdf

Toplam Harcamalar : 23.683 dolar

Toplam Gelirler : 10.546 dolar

Net Borçlanma : -24.902 dolar

10.546-23.683-24.902=-38.129 dolar Hazinenin Fed’deki hesabından harcanmış ve banka rezervleri artmıştır.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15.03.2021 / Daily Treasury Statement

https://fsapps.fiscal.treasury.gov/dts/files/21031500.pdf

Toplam Harcamalar : 78.052 dolar

Toplam Gelirler : 40.336 dolar

Net Borçlanma : 93.826 dolar

93.286 + 40.336- 78.052=56.110 dolar Hazinenin Fed’deki hesabına eklenmiş ve banka rezervleri azalmıştır.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sonuç olarak, harcamaların vergilerden fazla olduğu her durumda banka rezervleri artmaz.

 

ELEŞTİRİ 2

MMT, vergilerin ödenebilmesi için devletin harcama yapması gerektiğini savunuyor. Şuna getiriyorlar, devlet harcama yapmadan vatandaş vergisini ödeyemez.

Ben şunu söylüyorum:

Para arzını sadece devlet yaratsaydı bu dedikleri doğru olurdu.

Bir ekonomide para arzının %94’ü bankalar tarafından yaratılıyor. Devlet sadece %6 lık kısmı yaratıyor.

Diyelim, özel sektörde çalışıyorsunuz. Şirketiniz var. Ve devletlede herhangi bir alacak verecek durumunuz yok. Şimdi, vergi ödemeniz için devletin size harcama yapmasını mı bekleyeceksiniz. Tabii ki hayır. Bankalar tarafından yaratılan parayla, devlete verginizi ödeyeceksiniz.

 

 

 

 

 

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları