Sosyal Medya

SÜPER ZENGİNLERİ VERGİLENDİRELİM

12 Haziran 2024

SÜPER ZENGİNLERİ VERGİLENDİRELİM

Bu sayfa altında neden süper zenginleri vergilendirmemiz gerektiğine ilişkin akademik görüşler ve yayınlar  sunulacaktır.

12 Haziran 2024 Süper Zenginleri Vergilendirelim Joseph Stiglitz and Jayati Ghosh

17 Haziran 2024 Fiscal Policy Can Help Broaden the Gains of AI to Humanity IMF Paper

SÜPER ZENGİNLERİ VERGİLENDİRELİM

Joseph Stiglitz and Jayati Ghosh

Uluslararası Kurumlar Vergisi Reformu Bağımsız Komisyonu Eş Başkanları

12 Haziran 2024

Benjamin Franklin’in  “Bu dünyada ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir” sözü hafızalarımıza kazınmıştır.  Milyarderler henüz ölümsüzlüğe ulaşmamış olabilirler, ancak yıllardır vergi idarelerinden kaçmada (vergi kaçırma ve vergiden kaçınma) kendilerini geliştirmişlerdir.  Küreselleşme, süper zenginler  tarafından istismar edilen yeni vergiden kaçınma olanakları açtı – ve bu çok uzun zamandır kaçınılmaz bir sonuç olarak kabul edildi.

1960’larda, en zengin 400 Amerikalı gelirlerinin yarısından fazlasını vergi olarak ödüyordu. Bugün, süper zenginler Amerika’nın servetinin Gilded Age dönemindeki Carnegie[1]  ve Rockefeller’ların sahip olduğu dönemden daha büyük bir kısmını kontrol ediyorlar ve yine de ABD milyarderleri kişisel gelir vergilerinde (sermaye kazançları dahil) gelirlerinin sadece %8’i [2]  civarında, tahmini servetlerinin yaklaşık %0.5’i [3] kadar vergi ödüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez, milyarderlerin fiili vergi oranı (effective tax rate) Amerikan işçi sınıfına göre daha düşüktür.

Bu kısmen, zenginlere yönelik vergilerin zamanla azaltılmasından kaynaklanmaktadır. Önceleri, kurumsal karlar üzerindeki yüksek vergiler zenginleri etkiliyordu, çünkü bu onların gelirinin ana kaynağıydı. Ve miras bıraktıkları servet, veraset vergisine tabiydi. Ancak her iki vergi de son on yıllarda büyük ölçüde azaldı. 2018’de Amerika Birleşik Devletleri’ndeki maksimum kurumlar vergisi oranı %35’ten %21’e düştü. Veraset vergisi neredeyse ortadan kalktı. 1970 den bugüne vergi gelirleri inanılmaz azaldı. (Örnek vermek gerekirse 100 birimden 25 birime düştü)

Bunu değiştirme zamanı geldi. Başkan Biden’ın önerisi – “Milyarderler için Asgari Gelir Vergisi” [4] – 100 milyon doların üzerinde servete sahip mükelleflerin, gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş sermaye kazançları dahil olmak üzere, yıllık minimum %25 vergi ödemelerini gerektirecek, böylece süper zenginlerin paylarına düşen vergileri ödemelerini sağlayacaktır. Yine de, bir hedge fon spekülatörünün karşılaştığı vergi oranı, benzer gelirdeki bir çalışkan cerrahın ödediği vergiden daha düşük olacaktır. Servet bir ülkeden diğerine kolayca kaydırılabilir ve her ülkenin süper zenginleri üzerinde etkili bir şekilde minimum vergi uygulayabilmesi için uluslararası koordinasyonda gereklidir.

Brezilya’nın G20 Başkanlığı[5] , milyarderler üzerinde koordineli  küresel bir asgari gelir vergisi oluşturulması konusundaki tartışmaları ilerletiyor. Bireysel gelir vergisine ek olarak tasarlanan, toplam verginin (bireysel vergi + ek vergi) kişinin servetin en az %2’sine ulaşmasını sağlayan bir asgari vergidir.

Brezilya’nın G20 girişimini desteklemek, Başkan Biden ve Hazine Bakanı Yellen’ın aşırı zenginleri vergilendirme ve bugünkü aşırı eşitsizlik seviyelerini azaltma çabalarını büyük ölçüde destekleyecektir. Bilgi paylaşımı ve şeffaflık gerekliliklerinde küresel işbirliği, varlıkların Nihai Faydalanıcısının (Beneficial Ownership ) zorunlu açıklanması da dahil, bu tür vergilerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için önemlidir. Bu tür önlemler, aşırı zenginlerin paralarını saklamalarını ve karlarını kaydırmalarını zorlaştırır.

Milyarderlerin adil vergi paylarını ödemelerini sağlamak ve ülkeler arasında küresel asgari standartlar belirlemek, ABD ve diğer ülkelerin pandemilerle mücadele, iklim değişikliği ile başa çıkma ve eşitsizlikle mücadele gibi acil ihtiyaçlar için milyarlarca dolar toplamasını sağlayacaktır.

Orjinal Metin:https://www.icrict.com/a-minimum-tax-on-the-super-rich#_ftn1

Çeviren: Doç.Dr.Engin YILMAZ

 

[1] https://gabriel-zucman.eu/files/PSZ2021JOEI.pdf

[2] https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2021/09/23/what-is-the-average-federal-individual-income-tax-rate-on-the-wealthiest-americans/

[3] https://www.taxobservatory.eu/www-site/uploads/2023/10/global_tax_evasion_report_24.pdf

[4] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/03/07/fact-sheet-president-biden-is-fighting-to-reduce-the-deficit-cut-taxes-for-working-families-and-invest-in-america-by-making-big-corporations-and-the-wealthy-pay-their-fair-share/

[5] https://www.g20.org/en/news/taxation-is-at-the-heart-of-the-global-macroeconomic-issue-says-brasils-minister-of-finance

 

Fiscal Policy Can Help Broaden the Gains of AI to Humanity

Since the 1980s, the tax burden on capital income has steadily declined in advanced economies while the burden on labor income has climbed. Link

To reverse this trend, strengthening corporate income taxes could help. The global minimum tax agreed by over 140 countries, which establishes a minimum 15-percent effective tax rate on multinational companies, is a step in the right direction. Other measures could include a supplemental tax on excess profits, stronger taxes on capital gains, and improved enforcement.

 

 

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları