Sosyal Medya

Dr. Ozan Bingöl: Dijital Hizmet Vergisinden Son Bir Yılda Kaç Milyar Vergi Tahsilatı Yapıldı?

27 Mayıs 2021

“Dijital Hizmet Vergisi”  (DHV) yani “Digital Service Tax” (DTS); küresel nitelikte hizmet sunan google, youtube, instagram, twitter, spotify, facebook gibi pek çok uluslararası şirketin, çok farklı ülkelerdeki dijital hizmet faaliyeti nedeniyle elde ettiği gelirleri üzerinden sadece kendi ülkelerinde vergilendirilmesi nedeniyle; vergi kaybına uğrayan ülkelerin bu kaybı durdurmaya yönelik geliştirdiği bir vergi türüdür.

Genel bir tanımlama yapmak gerekirse; dijital hizmet vergisi, ülkede mukim olmayan şirketlerin ilgili ülkelerde dijital olarak sunduğu reklam, diğer dijital hizmet ve içeriklerden elde ettikleri kâr veya hasılat üzerinde alınan yeni bir vergi türüdür.

Dijital hizmet vergisi 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı “Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile birlikte Türk hukuk sisteminde yerini almıştır. Dijital hizmet vergisi, 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Dijital hizmet vergisi düzenlemeleri ile birlikte, Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden dijital hizmet vergisi alınması mümkün hale gelmiştir.

Kapsama giren şirketlerin (küresel ölçekte 750 milyon avro ve Türkiye’de 20 milyon TL ve üzeri dijital hizmet geliri elde edenler) Türkiye’de elde ettiği hasılat üzerinden %7,5 oranında vergi hesaplanmaktadır. Vergilendirme dönemi aylık olan dijital hizmet vergisinde ilk beyan ve tahsilat 2020 yılı Nisan ayında gerçekleşmiştir. 2021 yılı Mart ayı tahsilat rakamları ile birlikte dijital hizmet vergisinde bir yıllık dönemi kapsayan tahsilat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz.

Tablo 1: Dijital Hizmet Vergisi Son Bir Yıllık Tahsilat Rakamları

Son bir yılda tahsil edilen dijital hizmet vergisi tutarları

Yukarıdaki tabloya göre bir yıllık süre zarfında dijital hizmet vergisi tahsilatı 1,7 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. Özellikle 2021 yılında aylık tahsilat rakamlarının belirgin bir artış trendine sahip olduğu görülmektedir. İlk üç aylık performans dikkate alındığında, dijital hizmet vergisi için 2021 yılı hedefi olan 1,4 milyar liranın üzerinde bir tahsilat rakamına ulaşılabileceği görülmektedir.

 

Dr. Ozan Bingöl

Vergi Uzmanı

 


İLGİLİ HABERDr. Ozan Bingöl: 'Düşük Ücretliye Tarife Dilimi Üzerinden “Gizli” Vergi Zammı'Dr. Ozan Bingöl: ‘Düşük Ücretliye Tarife Dilimi Üzerinden “Gizli” Vergi Zammı’

İLGİLİ HABEROzan Bingöl:  ÖDEDİĞİMİZ HER YÜZ LİRA VERGİNİN 16 LİRA 8 KURUŞU FAİZE GİDİYOROzan Bingöl: ÖDEDİĞİMİZ HER YÜZ LİRA VERGİNİN 16 LİRA 8 KURUŞU FAİZE GİDİYOR

İLGİLİ HABEROzan Bingöl yazdı:  Kamu Görevlilerinin Yönetim/Denetim Kurulu Maaş Hikayesini Bir de Bizden DinleyinOzan Bingöl yazdı: Kamu Görevlilerinin Yönetim/Denetim Kurulu Maaş Hikayesini Bir de Bizden Dinleyin

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları