Sosyal Medya

Reel sektör

Reuters:  Bankalar borç yapılandırmaya mesafeli

Özel sektör ve bankalar arasında kangrene dönen zorda krediler bir türlü çözüme kavuşturulamıyor, kredi çarkı duruyor.

Reuters:  Bankalar borç yapılandırmaya mesafeli

 

Reuters Haber Ajansı’nın “Exclusive: Turkey’s restructuring stalls as banks, government wrestle with bad debt” başlıklı özel incelemesine göre, özel sektör borçlarını çözme planları  tarafların çözüme mesafeli duruşu yüzünden beklemeye alındı.  Bir düzineden fazla  işinsanı, bankacı ve reklamcıyla görüşen Reuters muhabirleri 20 milyar dolarlık inşaat ve enerji kredilerinin özel fonlar vasıtasıyla bilançolardan çıkartılıp zaman içinde satılması planında mesafe kaydedilmediğini tespit etti.

 

Bir bankacıya göre “Hükümet, bankalar, borçlular, herkes bekle-gör havasına girdi. Kimse ne olacağını bilmiyor. Bu iş seneye kalmış olabilir.”

 

En önemli pürüzlerden biri hem borçlular hem de bankaların kısa bir süre zarfında ekonominin eski formuna dönerek sorunu otomatik olarak çözeceği beklentisi. Ek olarak, Ankara da sürece liderlik yapamıyor.

Reuters’e göre, Orta Doğu’nun dev ekonomisinin yeniden güçlü büyüme yoluna sapması için banka bilançolarında tıkanma yaratan  ödenmesi güç krediler sorununun çözülmesi şart. Bu amaçla hükümet Nisan ayında inşaat ve enerji kredilerini bankalardan alıp zaman içinde satacak iki bütçe dışı fon kurulacağını ilan etmiş, fakat detaylı bir strateji açıklamamıştı.

 

Çarşamba günü bir açıklama yapan Hazine de henüz bir fon modeli üzerinde uzlaşma sağlanamadığını onayladı. Hazine yetkililerine göre, hükümetin ilgili partilere bir plan dikte etme niyeti yok,  banka bilançolarını temizleyip sektöre taze kaynak sokacak bir girişimi destekliyor. Hazine ayrıca borç yapılandırmada kamu kaynaklarını kullanmaya niyeti olmadığını da vurguladı.  Fakat, bankacılara göre kredilerin fonlara aktarılması için vergi imtiyazları ve yabancı yatırımcıların fondan varlık satın almaları için yeni mevzuat gerekli.

 

TBMM’de görüşülen Torba Ekonomi Yasası’nda yeniden yapılandırmayı hukuken kolaylaştıracak ve  bu yolu tercih eden bankaların vergi ve mevzuat yükünü hafifletecek bir dizi önlem yer alıyor.

 

İnşaat kredileri

Resmi veriye göre takipteki inşaat kredileri 15 milyar TL, ama adını vermeyen bir yetkiliye göre gerçek meblap 10 milyar doları bulabilir.

Enerji üreten ve satan firmalara kıyasla inşaatçıların işleri çok zor, çünkü düzenli fatura tahsil etmiyorlar. Haziran ayında iyice gerileyen  (Y/Y %49) konut satışları ve son bir yılda sadece %3 artan ortalama fiyatların %25 yükselen maliyetlerin gerisinde kalması, inşaat şirketleri için nakit akımı darboğazı yarattı.

 

İnşaatçılarla bankalar arasında el sıkışmayı engelleyen en önemli nedenlerden biri de hala inşaat halinde olan, ya da boş bekleyen apartman ve ticari emlağa gerçekçi bir değer biçilememesi.

 

Halen inşaat sektöründe yeniden yapılandırma çalışmalarına önderlik eden Ziraat Bankası’nın bankalara sunduğu plan reddedildi. Ziraat’in önerisi fona devredilecek gayrimenkuller karşılığı bankalara belirli bir faiz garanti etmek ve 10 yıl sonunda da ana parayı geri ödemekti. Fakt bankalar önerilen faiz  ve vade uzatma koşullarını benimsemediler.

 

Enerji Sektörü

 

Garanti Bankası BBVA önderliğinde sürdürülen enerji sektörü borç yapılandırma girişiminde ise bir miktar mesafe alındı. Garanti Bankası önerisi borçluların hisselerinin bir kısmını bankalara devretmesi, bankaların zaman içinde bunları satarak zararlarını telafi etmelerini içeriyor.

 

Bir bankacıya göre, plan uygulanırsa, bankaların 3 milyar dolar değerinde  hisse devir alması gerekecek. Halihazırda bu enerji varlıklarına talip olan yabancı kurumsal yatırımcılar ise defter değerine %50  iskonto talep ettikleri için pazarlıklar tıkandı.

 

Bankalar ve enerji şirketleri bu başlıkta da kamunun önderlik etmesini bekliyor.

Çok yakında devreye girecek Torba Yasa’da İkinci İstanbul Yaklaşımı olarak adlandırılan makro-ihtiyati kural değişiklikleri ve vergi avantajlarının bu sorunları çözmesi kolay değil, çünkü alacaklı ve boçlular arasında zarar dağılımını kimse üstlenmek istemiyor. Özetle, süreç faturayı kimin ödeyeceği sorusunda takılıp kalıyor.

 

FÖŞ yazdı: İstanbul Yaklaşımı yaklaşırken

 

FÖŞ video:  İstanbul yaklaşımı nedir?

 

Yorumlar

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler