Sosyal Medya

Merkez Bankası 30 milyar TL’yi Nasıl Bağışlar ? (Deneme)

16 Şubat 2023

Merkez Bankası 30 milyar TL’yi Nasıl Bağışlar ? (Deneme)

Merkez Bankası kâr payı üzerinden 30 milyar TL bağışlamış olabilir !  (Varsayım )

Not: Aşağıda yazılanlar gerçek verilere ve dokumanlara dayanıp  işlemin kendisini varsayım çerçevesinde açıklama girişimidir.

TCMB Dönem Kâr verisi aşağıdaki grafik üzerinden incelenebilir.

TCMB Donem karı

Merkez Bankası Bilançosu (Yeni)(Bin TL)(Aylık) P11.Dönem Kârı TL(Bin TL) – Düzey

 

1211 sayılı TCMB Kanunu uyarınca, TCMB hisseleri (A), (B), (C) ve (D) olmak üzere dört sınıfa ayrılmıştır. Bu hisselerden; (A) sınıfı hisseler, sermayenin yüzde 51’inden aşağı düşmemek koşuluyla münhasıran Hazine’ye aittir.

 

 

 

Merkez Bankası kârının dağıtımına ilişkin esaslar, Merkez Bankası Kanunu’nun 60.maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre Bankanın yıllık safi kârı, aşağıdaki şekilde dağıtılır:
1) Yüzde 20’si ihtiyat akçesine,
2) Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden, yüzde 6 oranında
ilk kâr hissesi olarak hissedarlara,
3) Yukarıdaki yüzdeler tutarının düşülmesinden sonra kalan miktarın en çok yüzde 5’i, iki aylık maaş tutarını geçmemek üzere Banka
mensuplarına ve yüzde 10’u fevkalade ihtiyat akçesine,
4) Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden Genel Kurul kararıyla en çok yüzde 6 nispetinde ikinci kâr hissesi olarak hissedarlara
verilir.
Bu dağıtımdan sonra kalan bakiye Hazineye verilir.
Merkez Bankasının elde ettiği kârın nasıl dağıtıldığına ilişkin detaylı bilgi, her yıl yayımlanan Yıllık Rapor’da yer almaktadır

Kaynak: 100 Soruda TCMB Kitapçığı

 

Sonuç olarak, TCMB yıllık kârından kalan bakiyeyi Hazineye aktaracaktır.

 

Daha önceki yıllarda bu dağıtım nasıl gerçekleşti ?

TCMB Kar Dağıtımı 2020

TCMB Kar Dağıtımı 2020 2021

 

İşin Muhasebesi

TCMB’nin bağışı 2022 yılı karının Hazineye aktarılması yoluyla hesaplara geçirilmektedir. TCMB temettü ödemesi yaptığında analitik bilançoda aktifte iç varlıklar altında “diğer kalemler” kaleminin arttığını görürüz. Çünkü analitik bilançoda kar, sermaye, yedekler gibi pasif karakterli hesaplar aktifteki “diğer kalemler”de netleştiriliyor.(Kaynak)

TCMB Yıllık kar aktarımı

TCMB Yıllık kar aktarımı

 

İlgili tutar Hazinenin, merkez bankasında bulunan “Hazine mevduatı” hesabına  geçtikten sonra Hazine tarafından AFAD’a ait yerel bankadaki hesaba aktarılır

muhasebe

Not: Dediğim gibi bu bir varsayımdır. Bu şekilde gerçekleşmeyebilir.

Dolarizasyon nedir

Garcia Lorca Kimdir

İspanyada Banka Hesabı

İspanyolca Banka

Mareşal Tito Kimdir ​ ​

İspanyolca Tümleçler

20 Programlama Terimi

30 Ekonomik Terim

30 İspanyolca Cümle

İspanyolca Çiçekler

İspanyolca En Uzun Kelimeler

SEO Terimleri

Manu Chao Clandestino

Lorca Şiirleri

Inma Serrano Cantos de Sirena

ChatGPT İspanyolca

Una Guerra de Poder

Juan Torres López

Likidite Tuzağı Nedir

 

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları