Sosyal Medya

Para Nedir Parayı Kim Yaratır

11 Nisan 2022

Para ve Coin | VeriDelisi | ODTÜ BlockChain Sunum | 14.04.2022

Bankalardan Önce

Goldsmith

Sarraflar Bankalara Dönüşür

Para Arzı

Para Arzı

Para Arzı Tanımları

Para Arzı (04/2022)

Kaynak:

https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/

https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/DataGroupLink/5/bie_prarz/tr

Post- Keynesyen Tez

 MERKEZ BANKALARI DA BUNU SÖYLÜYOR

Kanada Parlamentosunun resmi yayın organı da 2015 yılında kredilerin mevduatları nasıl yarattığını aynı doğrultuda anlatmıştır.Fransız Merkez Bankasının 2016 tarihli “Parayı Kim Yaratır?” başlıklı eğitim broşüründe; kısmi rezerv teorisinin gerçeklikten uzak olduğu ve bankaların kredi vererek mevduat yarattığını açıkça belirtilmektedir. Alman Merkez Bankası 2017 tarihli yayınında, bu tezi destekleyici bir doküman hazırlamıştır. Bu konuda IMF’in 2019 tarihli çalışması da aynı vurguyu yapmaktadır. Bu kervana İsviçre Merkez Bankası ve Fed eklenmiştir.

Kaynak: Penny Becklumb (Mathieu Frigon), “How the Bank of Canada Creates Money for the Federal Government: Operational and
Legal Aspects”, https://lop.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/InBriefs/PDF/2015-51-e.pdf, (Erişim Tarihi:
11.04.2022

Who creates money?, https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/816149_fiche_monnaie.pdf ( Erişim Tarihi: 11.04.2022)

The Role of Banks, Non-Banks and The Central Bank in The Money Creation Process, https://www.bundesbank.de/resource/
blob/654284/df66c4444d065a7f519e2ab0c476df58/mL/2017-04-money-creation-process-data.pdf (Erişim Tarihi: 11.04.2022)

Marco Gross (Christoph Siebenbrunner), “Money Creation in Fiat and Digital Currency Systems”, IMF Working Papers, Aralık
2019, s.11 (Erişim Tarihi: 11.04.2022)

Thomas J. Jordan, “How money is created by the central bank and the banking system”, https://www.snb.ch/en/mmr/speeches/id/ref_20180116_tjn/source/ref_20180116_tjn.en.pdf (Erişim Tarihi: 11.04.2022)

Teaching the Linkage Between Banks and the Fed: R.I.P. Money Multiplier, https://www.stlouisfed.org/en/education/page-one-economics-classroom-edition/teaching-the-linkage-between-banks-and-the-fed (Erişim Tarihi: 11.04.2022)

Bitcoin Arzı

Kaynak: https://www.blockchain.com/charts/total-bitcoins

Bitcoin Arzı Ayrıntılı

Kaynak:https://www.buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoins-are-there/

 

How Many Bitcoins Are Mined Everyday?

144 blocks per day are mined on average, and there are 6.25 bitcoins per block. 144 x 6.25 is 900.

There have been 731,666 blocks mined.

 

ETH ARZI

Kaynak: https://etherscan.io/chart/blocks

ETH ARZI

Kaynak:https://watchtheburn.com

ETH ARZI

Kaynak:https://etherscan.io/chart/ethersupplygrowth

ETH ARZI

Kaynak: https://docs.ethhub.io/ethereum-basics/monetary-policy/

De-Fi Dersleri III- Ethereum Para Politikası

 

AVAX ARZI

Kaynak:

https://stats.avax.network/dashboard/network-status/

https://explorer.avax.network

De-Fi Dersleri IV- AVAX Para Politikası

Parayı Kim Yaratır Dr Engin Yilmaz 14042022ODTUBlock

 

 

 

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları