Sosyal Medya

Heterodoks İktisat

9 Haziran 2022

Heterodoks iktisat, ortodoks ekonomik düşüncenin karşıtı teori ve düşüncelere sahip iktisat okullarına/düşüncelerine verilen addır. Kurumcu, evrimci, feminist,post keynesyen (yeni keynesyen değil), ekolojik, Avusturya, Marksist, sosyalis ve anarşist iktisat okullarını/düşünceleri heterodoks iktisat kapsamındadır. Bu grubun eleştirdiği iktisat okulları/düşünceleri ortodoks yada geleneksel iktisadi düşünce yada ana akım olarak sınıflandırılır.

Alternatif olarak, ana akım iktisat ekonomik olayları “Rasyonalite-bireycilik-genel denge” perspektifinden incelerken heterodoks iktisat ise daha radikal bir bakış açısıyla “kurumcu-tarihsel-sosyal yapı” perspektifinden incelemektedir.

Tek bir  teori yoktur aksine birçok farklı  teori bulunmaktadır. Tüm hepsinin ortak noktası ise mevcut ekonomik sistemi anlamada yegane araç olaraç kullanılan neo-klasik ortodoksinin reddidir.

Neo-klasik ortodoksiye getirilen temel itirazlar:

  • Ekonomik birimlerin rasyonelliği
  • Tam istihdam dengesi veya piyasaların sürekli dengede olması

https://en.wikipedia.org/wiki/Heterodox_economics

Kaynak:https://twitter.com/ensar_yilmazz/status/1534529260702126080

.

Türkiye`de finansal krizlerin nedeni olarak sermaye hareketleri ve kontrolüne yönelik önlemler 
Yazar:ENGİN YILMAZ

2002

Ege Üniversitesi

 

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları