Sosyal Medya

De-Fi Dersleri X- Birleşme, ETH Arzını Nasıl Etkileyecek ?

15 Eylül 2022

15 Eylül 2022 günü Türkiye saatiyle 10:41’de Ethereum POS sistemine geçiş yaptı. Fork yapan ekip ETHPoW adı altında birleşti. ETHPoW proje adı ve ETHW token ile hareket edecek ETHW Core, ana ETH blockchain ağından ayrılarak, merge sonrası ETH madenciliğini hayatta tutmak için PoW versiyonunu sürdürmeyi planlıyorlar. Kendilerine kolaylıklar dileriz. Web siteleri şuradadır.

Bu sayfa altında ethereum sitesi altında merge sonrası ethereum arzında ne tür gelişmeler olabileceği tartışan resmi sayfanın çevirisini paylaşacağım. Başlayalım.

Birleşme, ETH Arzını Nasıl Etkileyecek ?

1- ETH Yaratımı

2- ETH Yakımı

3- Birleşme Öncesi

3.1.a-Mainnet ETH Yaratımı

3.1.b-Konsensus ETH Yaratımı

3.2-Birleşme Öncesi ETH Yaratımı

3.2.a-Birleşme Öncesi Mainnet ETH Yaratımı

3.2.b-Birleşme Öncesi Konsensus ETH Yaratımı

4- Birleşme Sonrası

4.1.a-Mainnet ETH Yaratımı

4.1.b-Konsensus ETH Yaratımı

4.2-Birleşme Sonrası ETH Yaratımı

5. ETH Yakımı

6. Kaynaklar

 

Birleşme, ETH Arzını Nasıl Etkileyecek ?

 

ETH arzını, yaratılan ve yakılan ETH olarak ikiye ayırabiliriz.

ETH yaratımı,  basitçe ETH yaratım sürecine verilen isimdir ve bu yeni süreç eskisine göre farklı şekilde işleyecektir. ETH yakılması ise, yaratılan ETH’lerin yok edilmesini kısaca ETH’lerin dolaşımdan kaldırılması sürecini tanımlamaktadır. Hem yaratım hem de yakım oranları farklı parametreler kullanılarak hesaplanır ve bu ikisi arasındaki denge ETH enflasyonuna veya ETH deflasyonuna yol açar.

Yaratım > Yakım :   ETH enflasyonu

Yakım  > Yaratım  : ETH deflasyonu

1.ETH Yaratımı

Birleşme öncesi günlük ortalama  13.000 ETH madenci ödülü

Birleşme öncesi günlük ortalama  1.600 ETH staking ödülü

Birleşme sonrası, günlük ortalama  1.600 ETH yaratılacak ve böylece yeni ETH yaratımı %90 azalacaktır.

2.ETH Yakımı

Ortalama gaz fiyatının 16 gwei olduğu varsayımı altında, günlük ortalama 1.600 ETH yakılacak ve böylece ETH enflasyonu “0” olacak yada birleşme öncesinden daha az olacaktır.

3.Birleşme Öncesi

Birleşme ile ETH yaratımı nasıl değişecektir ? Mevcutta, yeni ETH iki kaynaktan yaratılmaktaydı. Mainnet ve Konsensus. Birleşme sonrasında Mainnet “0” a düşecektir.

 3.1.a. Mainnet ETH Yaratımı

POW sistemi altında, madenciler sadece Mainnet üzerinden yeni bloğu çözdükleri takdirde ödül kazanıyorlardı. 2019’daki Constantinople güncellemesiyle, bu ödül blok başına 2 ETH olarak belirlenmişti. Madenciler aynı zamanda uncle(ommer) bloklar üzerinden de ödül alıyorlardı. Buradan aldıkları ödül ise, blok başına 1.75 ETH idi. Madencilik, ekonomik olarak pahalı bir aktiviteydi ve her seferinde daha fazla ETH yaratımını gerektiriyordu.

3.1.b.Konsensus ETH Yaratımı

Beacon Chain (Konsensus layer) 2020 de hayata geçirildi. Madencilerin yerini, POS kullanan validatörler aldı. Bu yeni chain üzerinde, Mainnet üzerinde validatörler(kullanıcılar) ETH yatırmakta, bu tutarlar eş zamanlı olarak Beacon Chain tarafındaki hesabına yansıtılmaktaydı. Birleşme olana kadar, Beacon Chain validatörleri herhangi bir işlemi onaylamadılar ve sadece ETH  havuzlarına para bıraktılar. Beacon Chain validatörleri, bunu yaptıkları için ETH ile ödüllendirildiler. Ödüller (ve cezalar), validatörün performasına dayalı olarak her 6.4 dakikada hesaplandı ve dağıtıldı. Validatörlerin ödülleri, POW sistemindeki madencilerin (13.5 saniyede 2 ETH Ödülü) kazandıklarından önemli ölçüde azdı. Bunun nedeni ise, POW sisteminin ekonomik olarak pahalı bir aktivite olmasıydı.

3.2 Birleşme Öncesi ETH Yaratımı

Toplam ETH arzı: ~119,300,000 ETH ( 2022 ikinci çeyreği sonu itibariyle)

3.2.a. Mainnet ETH Yaratımı:

13.3 saniyede 2.08 ETH yaratılarak yıllık ortalama 4,930,000 ETH

Mevcut enflasyon ~4.13%  (Yıllık 4.93 milyon / Toplam 119.3 milyon)

Bu diğer uncle(ommer) bloklarından gelen ödülleri de içermektedir.

3.2.b. Konsensus ETH Yaratımı:

13.000.000 toplam ETH stake’i karşılığında günlük ortalama 1.600 ETH yaratımı

Yıllık 584.000 ETH yaratımı

Mevcut enflasyon ~0.49%  (Yıllık 584 bin / Toplam 119.3 milyon)

 

Yıllık yaratım oranı : ~4.62% (4.13% + 0.49%)

~89.4% Mainnet de çalışan madenciler tarafından yaratılan ETH  (4.13 / 4.62 * 100)

~10.6% Konsensus’de yer alan validatörlere verilen  (0.49 / 4.62 * 100)

 

4.Birleşme Sonrası

4.1.a. Mainnet ETH Yaratımı

Mainnet tarafından yaratılan ETH’e “0” olacaktır. POW, konsensus altında geçerliliğini yitirecektir. Tüm uygulama Konsesnsus üzerinden POS validatörlerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

4.1.b. Konsensus ETH Yaratımı

Konsensus ETH yaratımı birleşme sonrasında validatörlere verilen ödüllerle yoluyla  devam edecektir.

Burayı çeviremedim. Bilgi sahibi değilim.

4.2. Birleşme Sonrası ETH Yaratımı

Toplam ETH arzı: ~119,300,000 ETH ( 2022 ikinci çeyreği sonu itibariyle)

Mainnet ETH yaratımı:0

Konsesnsus ETH yaratımı, yıllık 0.49%  (13 milyon ETH stake ile)

Toplam yıllık ETH yaratımı : ~0.49%

 

Toplam yıllık ETH yaratımı ~0.49%

Toplam yıllık ETH yaratımındaki net azalma : ~89.4% (0.49% / 4.62% * 100)

 

ETH Yakımı

ETH yaratımının tersi ETH yakımıdır. Ethereum ağında bir işlemin gerçekleşmesi için minimum fee (base fee) ödenmelidir. Bu fee, ağdaki yoğunluğa göre değişiklik göstermektedir. Bu fee, ETH ile ödenmekte ve işlemin geçerli olması için gereklidir. Bu fee yoluyla belli bir miktar ET yakılır kısaca dolaşımından kaldırılır.

Validatörler, oflline olmaları veya ağ güvenliğini tehdit eden kurallara uymamaları durumunda  ceza alacaklardır. Bu cezalar, validatörün hesabındaki ETH’lerin yakılması gibi ağır yaptırımı içermektedir.

 

Daha Fazla Okuma için:

Doç.Dr. VeriDelisi
İspanyolcaİspanyolca merhabaİspanyolca Merhaba Nasıl Denir?

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları