Sosyal Medya

Erol Taşdelen: Yapı Kredi karını beşe katladı

27 Temmuz 2022

Bankacılık Sektöründe 2022 ilk yarı mali verileri açıklayan ilk banka YAPI KREDİ oldu. Bankanın Toplam Varlıklarını yılın ilk yarısında %26 büyütürken; 2021’in ilk yarısındaki 3,7 milyar TL Net Karlılığını ise beşe katlayarak 19,2’ye yükselttiği görüldü.

Bilanço büyümeye devam etti

2022 yılında büyüme stratejisi uygulayan bankanın 2021 sonundaki 736 milyar TL’lik bilanço büyüklüğünü yılın ilk yarısında %26,2 büyüterek 930 milyar TL’ye yükselttiği görüldü. Toplam Varlıklar içinde 201 milyar TL’lik Finansal Varlıklar %14,6 büyüyerek 230,4 milyar TL seviyeye yükseldi.

Kredilerde büyüme devam etti

2021 sonunu 406 milyar TL Nakdi Kredi ile kapatan banka 2022 ilk yarısında % 26,2 büyüyerek 512,5 milyar TL Nakdi kredi hacmine ulaştı. Bankanın Canlı Kredileri ise 493,7 milyar TL seviyesine ulaşarak %27 büyüme gerçekleştirdi. Türk Parası Kredileri ise %33,8 büyüyerek 243 milyar TL’den 325 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka Toplam Aktifler içinde %53 olan Kredi oranını korudu. Beklenen Zarar Karşılıkları 29,4 milyar TL’den 30,6 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın %4,6 olan Kredi Takip oranı ise %3,7 seviyesine gerilemiş durumda.

Gayri Nakdi Kredilerde de büyüyen banka 160,6 milyar TL olan 2021 sonundaki Gayri Nakdi Kredi hacmini %36 büyüterek 218,2 milyar TL hacme ulaştı. Dış Ticaret İşlemlere ağırlık veren banka 2021 sonundaki 25,5 milyar TL’lik Akreditif kredi hacmini %32,6 artırarak 33,8 milyar TL seviyesine yükseltti.

Mevduat artmaya devam etti

2021 sonunda 401 milyar TL olan Bankanın Mevduat hacmi 2022 ilk yarısında %23,9 büyüyerek 497 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Özkaynakları ise 63,4 milyar TL’den 94,4 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Banka %43’ü vadesiz mevduatta  ortalaması ise sektörün üzerinde bir vadesiz mevduat ortalamayı yakalamış durumda. Bunda tabana yaygın mevduat yapısı ve POS sayısının rekabete göre fazlalığının katkısı büyük oldu. Yapı Kredi’nin Türk Lirası tahviller dahil hesaplanan kredi/mevduat oranı %98 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka’nın toplam ve yabancı para cinsinden likidite karşılama oranları sırasıyla, %180 ve %589 olarak gerçekleşti.

Net Faiz geliri üç kat arttı

2021 ilk yarısında 8,4 milyar TL olan Net Faiz Geliri %203 artarak 25,7 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın Faiz Gelirleri 2021 ilk yarısında 21,5 milyar TL seviyede iken 2022 ilk yarısında 45,9 milyar TL seviyesine yükseldi. 2021 ilk yarısında 3,3 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri ise %76 artarak 2022 ilk yarısında 5,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari İşlemlerdeki zarar kara döndü

2021 ilk yarısında banka Ticari İşlemlerden 1,3 milyar TL zarar ederken 2022 ilk yarısında 4 milyar TL kar etti. Bu kar artışında 2021 ilk yarısındaki 4,1 milyar TL olan Türev Finansal İşlemler Karlılığının %138 artarak 9,8 milyar TL seviyesine çıkmasının etkisi büyük oldu.

Net Karlılığı yüze 420 arttı

2021 ilk yarısında 11,3 milyar TL olan Brüt karlılık 2022 ilk yarısında %231 artarak 37,6 milyar TL seviyesine yükselirken; 3,6 milyar TL olan Net Karlılık 5 kat ve %420 artarak 2022 ilk yarısında 19,2 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. Bankanın Maddi olmayan Özkaynak Karlılığı bir öndeki dönemde % 15,3 iken 2022 ilk yarısında %49,9 oldu.

Sermaye Yeterlilik oranı arttı

Önceki dönem %18,7 olan Sermaye Yeterlilik oranı artarak % 19,5 seviyesine yükseldi. Çekirdek Sermaye Yeterlilik oranı ise % 13,88’den %15,23’e yükselmiş durumda.

Üst Yönetim giderleri düştü

Banka başarılı bir bilanço dönemi geçirmesine rağmen Üst Yönetim giderlerinde tasarrufa gitti. 2021 ilk yarısında Üst Yönetime 26,4 milyon TL ödenirken 2022 ilk yarısında 23,2 milyon TL ödeme yapılarak %12’lik bir tasarrufa gidildi.

 

Erol TAŞDELEN – Ekonomist   www.bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları