Sosyal Medya

Erol Taşdelen: Kriz bankalara yaradı, Garanti BBVA 21 milyar TL kar yaptı

1 Ağustos 2022

2022 ilk yarı mali verilerini açıklayan GARANTİ BBVA rakiplerinden geri kalmayarak tarihinin en yüksek karlığını açıkladı. 2021 ilk yarısında 5,7 milyar TL Net Kar açıklayan bankanın 2022 ilk yarı karlılığı %168 artırarak 21 milyar TL seviyesine yükseltti. Krizi fırsata çeviren bankalar karlarını katlayarak süreci yönetiyor. GARANTİ BBVA 2021 yılında yıllık bazda 13 milyar TL Net Kar açıklarken 2022 ilk yarısında geçmiş yıl karının 1,6 katını yakalamış durumda.

Toplam Varlıklar büyüdü

2021 sonunu 757,8 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2022 ilk yarısında %29 büyüme ile 981,6 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Toplam Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da  269 milyar TL’den 315,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Piyasaya desteği Kredi hacmini büyüttü  

2021 sonunu 424,8 milyar TL Nakdi Kredi hacmi ile kapatan banka 2022 ilk çeyreğinde %30,2 büyüme ile 553 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Bankanın Canlı Kredi hacmi ise 535,6 milyar TL seviyesine ulaştı. Buna karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları ise 26,7 milyar TL’den 31,7 milyar TL seviyesine yükselirken; Takipteki Kredileri de 16 milyar TL’den 17,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Kredi hacmindeki artış takip oranlarını da düşürmüş durumda. Bankanın Kredi Takip Oranı ise % 3,8’den %3,2’ye geriledi. Bankanın 2021 sonundaki 129 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredi hacmi de % 34 artarak 173,7 milyar TL hacme ulaşmış durumda.

Mevduat arttı

2021 sonunu 513,2 milyar TL seviyede kapatan banka 2022 ilk yarısında %28’lik bir büyüme ile 658,7 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. 80 milyar TL olan Özkaynaklar da 111,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Net Faiz Gelirleri üçe katladı

2021 ilk yarısında 13,3 milyar TL Net Faiz Geliri elde den banka 2022 ilk yarısında %116 artarak 28,8 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın 2021 ilk yarısındaki 3,8 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri de % 68 artarak 6,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari işlemlerde kar patlaması yaptı

2021 ilk yarısında Ticari İşlemlerde 1,2 milyar TL zarar eden banka, 2022 ilk yarısında tam anlamı ile patlama yaparak 5,1 milyar TL Gelir elde etti. Bu yüksek gelirde 2021 ilk yarısında 858 milyon TL zarar ettiği Kambiyo İşlemlerinden 2022 ilk yarısında 20,3 milyar TL olmasının büyük katkısı oldu.

Tarihinin kar rekorunu sağladı

2021 ilk yarısında 20,7 milyar TL Brüt karlılık yakalayan banka 2022 ilk yarısında %130 artış ile 47,7 milyar TL karlılık yakaladı. 2021 ilk yarısında 5,7 milyar TL olan net karlılık da %268 artarak 21 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın Özkaynak karlılığı % 19’den %43’e yükselirken; Aktif Karlılığı da % 2,3’den %4,8’e yükselmiş durumda. 2021 sonunda %15,8 olan Sermaye Yeterlilik Oranı 2022 ilk yarısında düşerek % 17,1’e yükselmiş durumda.

Üst Yönetim kendini ihya etti

2021 ilk yarısında Banka Üst Yönetime 37,5 milyon TL öderken 2022 ilk yarısında %66 artış ile 62,2 milyon TL ödeme yaptığı görüldü. Aynı dönemlerde bankanın Genel Personel Giderleri ise %62 arttı.

14 Şube azaldı

2021 sonunu 872 şube ağı ile kapatan GARANTİ BBVA 2022 ilk yarısında 14 şube azalarak şube ağını 858’e düşürdü. 18.354 olan çalışan sayısı ise 18.569’a yükseldi.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist    www.bankavitrini.com

 

 

 

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları