Sosyal Medya

Erol Taşdelen: GARANTİ BBVA bilanço büyüklüğü 8,8 milyar USD eridi

7 Şubat 2022

2021 yıl sonu mali verileri açıklayan GARANTİ BBVA TL bazlı bilançoda bilanço büyüklüğünü 757,8 milyar TL seviyesine çıkararak %53,8 büyütmesine rağmen; 2020 sonundaki 67 milyar USD’lik bilanço büyüklüğünün, 2021 sonunda 58,2 milyar USD’ye gerilediği görüldü.  Banka, 13 milyar TL Net Kar açıklayarak karlılığını 2020 yıl sonuna göre %109,6 artırdı; Bankanın karlılığı dolar bazında da 1 milyar USD’ye ulaşarak %9,3 arttı. GARANTİ BBVA, şu ana kadar 2021 yıl sonu bilançosunu açıklayan bankalar arasında 1 milyar USD net karlılığı aşan tek ve ilk banka oldu. Bankada, 2021 yılında 21 şube, 307 personel azaldığı görüldü. Banka üst yönetime 2021 yılında 84,7 milyon TL ödeme yaptı.

TL bazlı büyüyen bilanço USD bazlı % 13 küçüldü

2020 sonunu 492,8 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2021 yılında %53,8 büyüme ile 757,8 milyar TL büyüme gerçekleştirdi. Bilanço büyümesinde dövizin etkisi görüldü. 2020 sonunda 67 milyar USD (*) Bilanço büyüklüğüne sahip olan banka Dolar bazında büyüklüğü 58,2 milyar USD  seviyesine gerileyerek 8,8 milyar USD’lik kayıp yaşadı. Bu Toplam Varlıkların USD bazında %13 kaybı anlamına geliyor.  USD bazlı krediler bankalar için sendikasyon kredi taleplerinde önemli olurken borsa ve marka değerlerini de direkt etkiliyor.  Toplam Varlıkları için 127,9 milyar TL’lik Finansal Varlıklar ise %110,3 aratarak 269 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredilerde büyüme devam etti

2020 sonunu 315 milyar TL Toplam Nakdi Kredi  %34,8 artarak 424,8 milyar TL seviyesine yükselirken; beklenen zarar karşılıkları da 19,4 milyar TL’den 26,8 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın 215,6 milyar TL olan Türk Parası Nakdi Kredileri % 27 artarak 273,8 milyar TL seviyesine çıktı. Bankanın 76,3 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri ise %68,9 artarak 129 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Dış Ticarete ağırlık veren banka Akreditif kredilerini de 10,1 milyar TL’den %128 artırarak 23,1 milyar TL seviyesine çıkardı. 2020 sonundaki 14,3 milyar TL’lik Takipteki Kredi hacmi ise 16 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Kredi takip oranı ise %4,5’den kredi hacminin artması ile %3,6’ya düşmüş durumda.

Kredileri ilk 200 müşteride yoğunlaşma devam ediyor

Bankacılıkta tabana yaygın kredi oranı önemli olurken; GARANTİ BBVA’ın nakdi kredilerin % 28,97’si ilk 100 müşteride yoğunlaşmış durumda. Banka Nakdi kredilerin %34,02’lik kısmı ise ilk 200 müşteride yer alıyor. Bankanın Gayri Nakdi Kredilerde ise yoğunlaşma daha fazla. Gayri Nakdi Kredilerin %41,69’luk kısmı ilk 100 müşteride yer alırken; % 51,94’lük kısmı ilk 200 müşteride bulunuyor.

Mevduat arttı

2020 sonunu 321,5 milyar TL mevduat seviyesinde kapatan banka 2021 sonunu %59,6 artış ile 513,2 milyar TL düzeyinde kapadı. Özkaynakları ise 62 milyar TL’den 78,9 milyar TL’ye yükselmiş durumda.

Gelirleri artış gösterdi

2020 yılında 23,7 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka 2021 yılında %41,5 artış ile 33,6 milyar TL Net Faiz Geliri sağladı. Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 5,9 milyar TL’den 8,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka 2020 yılındaki 181 milyon TL’lik Ticari İşlemler Karlılığı ise 2021 yılında 3,8 milyar TL karlılığa taşıdı. Ticari İşlemlerdeki karlılıkta 6,5 milyar TL’lik Kambiyo Karlılığının etkili olduğu görüldü. Banka Türev İşlemlerden de 5,3 milyar TL zarar ederken; 2,6 milyar TL’lik Sermaye Piyasaları İşlemlerden karlılık ile Ticari İşlemler Karlılığını artırmış oldu.

Karlılık arttı

Banka 2020 yılındaki 34,5 milyar TL’lik brüt karlılığını %59,6 artırarak 55 milyar TL’ye yükseltirken; 6,2 milyar TL’lik Net Karlılığını da %109 artarak 13 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın karlılığı dolar bazında da 1 milyar USD‘ye ulaşarak %9,3 arttı. GARANTİ BBVA, şu ana kadar 2021 yıl sonu bilançosunu açıklayan bankalar arasında 1 milyar USD net karlılığı aşan tek ve ilk banka oldu. Bankanın Kümülatif Aktif Karlılığı %2 olurken; Kümülatif Özkaynak karlılığı ise % 19 oldu. Bankanın Sermaye Yeterlilik Oranı ise %16,9’dan 2021 sonunda %14’e gerilemiş durumda.

21 Şube 307 personel azaldı

2020 sonunu 884 şube ile kapatan banka 2021 yılında 21 şube azalarak şube ağını 863 şubeye düşürürken; 18.540 olan personel sayısını da 307 azaltarak 18.233’e düşürdüğü görüldü. Banka üst yönetime  2020 yılında 76,9 milyon TL ödeme yaparken 2021 yılında 84,7 milyon TL ödeme yaptı.

(*)  TCMB 2020 kapanış USD kuru : 7.3537 TL ; 2021 yılı : 13,009 TL üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist, Banka Uzmanı www.bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları