Sosyal Medya

Erol Taşdelen: AKBANK bilanço büyüklüğü 6 milyar USD eridi

3 Şubat 2022

2021 yıl sonu mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıklayan AKBANK, TL bazlı mali verilerde bilanço büyüklüğünü %58,9 büyütmesine rağmen; Dolar bazlı küçülme yaşadı. Bankanın, 2020 sonundaki 60,6 milyar USD’lik bilanço büyüklüğü 6,1 milyar USD küçülme ile 2021 sonunda 54,5 milyar USD’ye gerilediği görüldü.  2021 yılında 12,1 milyar TL Net Kar açıklayarak AKBANK, karlılığını 2020 yıl sonuna göre %93,5 artırdı. Bankanın karlılığı dolar bazında ise %9,3 arttı. Banka 2021 yılında 5 şube kapatırken; 275 personel azaldığı görülürken; üst yönetime 69,2 milyon TL ödeme yaptı.

Bilanço 6,1 milyar USD eridi

2020 sonunu 446,1 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2021 yılında %58,9 büyüme ile 708,9 milyar TL büyüme gerçekleştirdi. Bilanço büyümesinde dövizin etkisi görüldü. 2020 sonunda 60,6 milyar USD (*) Bilanço büyüklüğüne sahip olan banka Dolar bazında büyüklüğü 54,5 milyar USD  seviyesine gerileyerek 6,1 milyar USD’lik kayıp yaşadı. Başka bir ifade ile TL’nin değer kaybı bankanın Toplam Varlıklarının USD bazlı %10,1 erimesine neden oldu. USD bazlı bilanço verileri bankalar için sendikasyon kredi talepleri başta olmak üzere çok önemli olurken; borsa ve marka değerlerini de direkt etkiliyor.  Toplam Varlıkları için 147,6 milyar TL’lik Finansal Varlıklar ise %98,9 aratarak 293,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredilerde büyüme devam etti

2020 sonunu 253,3 milyar TL Toplam Nakdi Kredi  %39,5 artarak 353,3 milyar TL seviyesine yükselirken; beklenen zarar karşılıkları da 16,5 milyar TL’den 18,6 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankada; 2020 yılındaki 1,3 milyar TL’lik kredi temerrüt swap işlemleri ise 2021 sonunda  2,3 milyar TL’ye yükseldi.

Kredileri tabana yayamadı, ilk 100 müşterinin ağırlığı devam ediyor

Bankacılıkta tabana yaygın kredi oranı önemli olurken; AKBANK’ın nakdi kredilerin % 37’si ilk 100 müşteride yoğunlaşmış durumda. Banka Nakdi kredilerin %46’lık kısmı ise ilk 200 müşteride yer alıyor. Bankanın Gayri Nakdi Kredilerde ise yoğunlaşma daha fazla. Gayri Nakdi Kredilerin %62’lik kısmı ilk 100 müşteride yer alırken; %74’lük kısmı ilk 200 müşteride bulunuyor.

Mevduat arttı

2020 sonunu 268,6 milyar TL mevduat seviyesinde kapatan banka 2021 sonunu %53,9 artış ile 413,3 milyar TL düzeyinde kapadı. Özkaynakları ise 62,9 milyar TL’den 75,9 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bankanın Sermaye Yeterlilik Oranı ise %21,84’den %22,17’ye yükseldi.

Gelirleri artış gösterdi

2020 yılında 19,5 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka 2021 yılında %16,9 artış ile 22,8 milyar TL Net Faiz Gelir sağladı. Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 3,8 milyar TL’den 5,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka 2020 yılındaki 619 milyon TL’lık Ticari İşlemler Zararını ise 2021 yılında telafi ederek 6,4 milyar TL karlılığa taşıdı. Ticari İşlemlerdeki karlılıkta 6,6 milyar TL’lık Kambiyo Karlılığının etkili olduğu görüldü. Kambiyo Karlılığının Net Karlılığa etkisi de büyük oldu. Banka Türev İşlemlerden de 842 milyon TL zarar etti.

Karlılık arttı

Banka 2020 yılındaki 24,1 milyar TL’lik brüt karlılığını %52,2 artırarak 36,7 milyar TL’ye yükseltirken; 6,2 milyar TL’lik Net Karlılığını da 12,1 milyar TL seviyesine yükseltti. Dolar bazında 852,2 milyon USD’lık karlılığı ise 932,1 milyon USD’ye yükselerek % 9,3 arttı.

5 Şube 275 personel azaldı

AKBANK 2020 sonunu 715 şube ile kapatan banka 2021 yılında 5 şube azalarak şube ağını 710 şubeye düşürürken; 12.459 olan personel sayısını da 275 azaltarak 12.184’e düşürdüğü görüldü. Banka 2020 yılında 56 şube kapatıp, 291 personel azaltmıştı, bu hali ile son iki yılda 61 şube küçülüp; 566 personel azaltırken; son 3 yılda 1.183 personel azaltmış oldu. Banka üst yönetime  2020 yılında 61,3 milyon TL ödeme yaparken 2021 yılında 69,2 milyon TL ödeme yaparken; son üç yılda üst yönetime 178,2 milyon TL ödeme yapmış oldu.

 

Erol Taşdelen

bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları