Sosyal Medya

Erol Taşdelen: Akbank tarihinin en yüksek karını yaptı

29 Temmuz 2022

2022 ilk yarı mali verilerini açıklayan AKBANK tarihinin en yüksek karlığını açıkladı. 2021 ilk yarısında 4,1 milyar TL Net Kar açıklayan bankanın 2022 ilk yarı karlılığı beş kat artarak 21,1 milyar TL seviyesine yükseldi. Geçmiş yıl aynı döneme göre karlılığını % 412 artıran banka aynı zamanda tarihinin en yüksek ilk yarı karlılığına da ulaşmış oldu.

Toplam Varlıklar büyüdü

2021 sonunu 708,9 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2022 ilk yarısında %30 büyüme ile 922,1 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Toplam Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da  293,5 milyar TL’den 365,4 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredilerde piyasaya destek devam etti

2021 sonunu 353,3 milyar TL Nakdi Kredi hacmi ile kapatan banka 2022 ilk çeyreğinde %32,1 büyüme ile 466,8 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Buna karşılık Beklenen Zarar Karşılıkları ise 18,6 milyar TL’den 20,6 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. Kredi hacmindeki artış takip oranlarını da düşürmüş durumda. Bankanın Kredi Takip Oranı ise % 6,4’den %3,9’a geriledi. Bankanın 2021 sonundaki 87,8 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredi hacmi de % 38,6 artarak 121,7 milyar TL hacme ulaşmış durumda.

Mevduat arttı

2021 sonunu 413,2 milyar TL seviyede kapatan banka 2022 ilk yarısında %40,6’lık bir büyüme ile 581,1 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda. 75,9 milyar TL olan Özkaynaklar da 102,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Net Faiz Gelirleri üçe katladı

2021 ilk yarısında 8,8 milyar TL Net Faiz Geliri elde den banka 2022 ilk yarısında bu geliri üçe katlayarak  27,3 milyar TL seviyesine yükseltti. Bankanın 2021 ilk yarısındaki 2,4 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri de % 71 artarak 4 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari işlemlerde kar patlaması yaptı

2021 ilk yarısında Ticari İşlemlerde 97 milyon TL kazanan banka 2022 ilk yarısında tam anlamı ile patlama yaparak 8,2 milyar TL Gelir elde etti. Bu yüksek gelirde 2021 ilk yarısında 326 milyon TL olan Kambiyo Karlılığının 2022 ilk yarısında 13,9 milyar TL olmasının büyük katkısı oldu.

Tarihinin kar rekorunu sağladı

2021 ilk yarısında 12,5 milyar TL Brüt karlılık yakalayan banka 2022 ilk yarısında %231 artış ile 41,6 milyar TL karlılık yakaladı. 2021 ilk yarısında 4,1 milyar TL olan net karlılık da beşe katlayarak 21,1 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın Özkaynak karlılığı % 12,8’den %47,1’e yükselirken; Aktif Karlılığı da % 1,7’den %5,2’ye yükselmiş durumda.

Sermaye Yeterlilik Rasyosu düştü

2021 sonunda %22,2 olan Sermaye Yeterlilik Oranı 2022 ilk yarısında düşerek % 21,6’ya gerilediği görüldü.

Üst Yönetim kendini ihya etti

2021 ilk yarısında Banka Üst Yönetime 50,4 milyon TL öderken 2022 ilk yarısında %64 artış ile 83 milyon TL ödeme yaptığı görüldü. Aynı dönemlerde bankanın Genel Personel Giderleri ise %58 artması ise Üst Yönetimin kendilerine Pozitif ayrımcılık yaptığı olarak yorumlandı. Son yıllarda en fazla şube kapatan bankalardan olan AKBANK’ın 2022’de şube sayısını koruyarak 710’da sabit tuttuğu görüldü. Banka yüksek karlılığa rağmen Hizmetli ve Güvenlik Kadrosunu halen Taşeron olarak çalıştırmaya devam ediyor.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist     www.bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları