Sosyal Medya

Erol Taşdelen: ZİRAAT BANKASI Tarım’dan almış diğer sektörlere vermiş

14 Haziran 2021

Kuruluş felsefesi Tarımı desteklemek olan ZİRAAT BANKASI’nın son yıllarda bu çizgiden saptığı ortaya çıktı. Bankanın sık sık reklamlarında dile getirdiği ‘çiftçinin yanındayız’ imajının rakamlara yansıtamadığ, gerçekler ile örtüşmediği anlaşıldı.  ZİRAAT BANKASI’nın İhtisas Kredi dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla Tarım Sektörüne ayrılan payın azaldığı, özelikle son 10 yılda yarı yarıya düştüğü görüldü.

Son on yılda Tarın Sektörünün kredi payı yarı yarıya eridi   

Ziraat Bankası’nın Faaliyet Raporlarına bakıldığında 2011 yılında İhtisas Nakdi Kredilerinin  %30,23’lük kısmı Tarım Sektörün kredilerinde oluşurken 2020 yıl sonunda bu oranın %14,40’a kadar düştüğü görüldü. 2021 ilk çeyrek raporunda da bu oranın %15,07’e kadar yükselmesine rağmen son on yılda Tarımın İhtisas Kredilerindeki payın yarı yarıya eridiği gerçeğini değiştiremedi. Üstelik bu kredilere Fon Kaynaklı tarımsal nitelikli krediler ile Tarımsal nitelikli destek kredileri dahil.

Tarımdan alıp diğer sektörlere kaynak aktarılmış

İhtisas Nakdi Kredilerin içinde Tarım Kredilerin payının son on yılda %15’lere kadar yarı yarıya düşmesi bankanın öncelikli sektör olarak Tarın Sektörünün olmadığının da kanıtı oldu. Diğer bir ifade ile banka Tarım sektöründen kıstığı kaynakları diğer sektörlere vermeyi tercih etmiş anlamına gelmekte. Bankanın tekrar kuruluş felsefesine uygun şekilde Tarım ağırlıklı kredi yapısına dönmeye karar verse bile; bu dönüşümün yıllar alacak. Tarım dışında kredilerde tercih edilen diğer sektörlerdeki kredi takip oranları da Tarım sektörünün oldukça üzerinde seyrediyor. Türkiye Bankalar Birliği – TBB 2021 Nisan verilerine göre Bankacılık sektöründe kredi takip oranları içinde örneğin İnşaat sektörü oranı %20,2 iken Tarın sektörünün oranı %2,9’da kaldı. Bu durum bankaların Tarım sektörüne vereceği kredileri diğer settörler kaptırdığı ve tahsilatta zorlandıkları anlamına geliyor.

 

Erol TAŞDELEN – Bağımsız Ekonomist

www.bankaravitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları