Sosyal Medya

Erol Taşdelen: TEB bilançoyu küçülttü, karlılık düştü

5 Ağustos 2021

2021 ilk yarı mali verilerini açıklayan TÜRK EKONOMİ BANKASI ( TEB ) için 2021 iyi gitmiyor. 2021 ilk yarısında bilançoyu küçülten bankanın; bugüne kadar bilançolarını açıklayan bankalar arasında da karlılığı düşen tek banka oldu.

Bilanço küçüldü

2020 sonunu 140 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka; 2021 ilk yarısında 138 milyar TL hacme düşerken; Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da 44 milyar TL’den % 14,8 azaralar 37,5 milyar TL’ye gerilemiş durumda.

Kredilerde büyüme rakiplerin gerisinde kaldı

2021 ilk yarısında bilançolarını açıklayan bankalar arasında kredilerde %4,1 büyüme ile en düşük büyümeyi TEB gerçekleştirdi. Sektör kredi ortalama büyümenin de altında kalan bankanın yılın ikinci yarısında aynı stratejiye devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu. 2020 sonunda 82,9 milyar TL’lık nakdi kredi hacmi 86,3 milyar TL’ye yükselirken; bankanın canlı kredileri 79,4 milyar TL’den 83,2 milyar TL’ye yükseldi. Bununla birlikte 4 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları ise 3,8 milyar TL’ye düşmüş durumda.  Bankanın 2020 sonundaki 3,5 milyar TL’lık Donuk Alacakları ise 3,1 milyar TL seviyesine gerilemiş durumda. Bankanın 2020 sonunda %4,22 olan Takipteki Krediler oranı ise 2021 ilk yarısında % 3,61’e geriledi. Bankanın Gayri Nakdi Kredileri ise 24,2 milyar TL’den yılın ilk yarısında 28,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Mevduatını korudu

2021 ilk yarısında bilançosunu açıklayan diğer bankalar mevduatta ciddi artış yaparken TEB ancak mevduatını koruyabildi. 2020 sonunda 93,7 milyar TL olan mevduatı yılın ilk yarısında %1 büyüyerek 94,7 milyar TL’ye çıkabildi.

Faiz Gideri, gelirinden fazla arttı

2020 yılının ilk yarısında 5,3 milyar TL Faiz Geliri sağlayan banka %33’lük büyüme ile faiz gelirini 7 milyar TL’ye çıkarken; 2,3 milyar TL olan Faiz Gideri % 73,6 artarak 3,9 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın Net Faiz geliri ise sadece % 2,3 artarak bir yıl önceye göre 3 milyar TL’den 3,1 milyar TL’ye çıkabildi. 632 milyon TL olan Net Ücret ve Komisyon Gelirini koruyan banka 633 milyon TL net ücret komisyon geliri sağladı. Bankanın Ticari İşlemlerden ise zararı artmış durumda. 2020 ilk yarısında Ticari İşlemlerden 614 milyon TL zarar yapan bankanın bu zararı 2021 ilk yarısında 1,3 milyar TL seviyesine yükselmiş durumda.

Karlılık düşen tek banka

TEB, 2021 yılı ilk yarı yıl mali verilerini açıklayan bankalar arasında Brüt ve Net Karlılığı birlikte düşen tek banka oldu. 2020 ilk yarısında 3,1 milyar TL Brüt Kar sağlayan banka 2021 ilk yarısında %20,2 düşüş ile 2,5 milyar TL Brüt Kar yaptı. 2020 yılı aynı dönemde 764 milyon TL Net Kar yapan banka 2021 yılında % 21,7 kayıp ile 598 milyon TL Net Kar sağladı.

Üst Yönetim ödemeleri arttı

2020 yılı ilk yarısında banka üst yönetime ( Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Yardımcılarına ) 29,9 milyon TL ödeme yaparken 2021 ilk yarısında %16,1 artış ile 34,7 milyon TL ödeme yaptı. Aynı dönemlerde bankanın Personel Giderleri ise %12,1 artması; “Üst Yönetim ödemelerde kendilerini korumuş” tartışmalarına neden oldu.

Karlılık Rasyoları düştü

Bankanın 2020 sonunda % 15,45 olan  özsermaye karlılığı yılın ilk yarısında % 10,53’e gerilerken; Sermeye Yeterlilik oranı da % 18,51’den % 18,13’e düşmüş durumda.

218 personel azaldı, şube ağı değişmedi

2020 sonunu 451 şube ağı ile kapatan bankanın 2021 ilk yarısında şube sayısı değişmezken; 8.850 olan personel sayısı 218 azalarak 8.632 adete inmiş durumda.

 

Erol TAŞDELEN

bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları