Sosyal Medya

Erol Taşdelen: İŞBANK rekabette arayı açarak büyümeye devam ediyor

6 Kasım 2021

TÜRKİYE İŞ BANKASI2021 üçüncü çeyrek mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı. Kamu bankaları dışında 700 milyar TL Aktif Büyüklüğü aşan ilk banka olurken; 411 milyar TL Nakdi; 153 milyar TL Gayri Nakdi Kredi; 440 milyar TL Mevduat hacmi ile yine Kamu dışındaki bankalar içinde ilk sıradaki yerini açık ara korudu.

Bilanço büyümeye devam ediyor

2020 sonunu 593,9 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan İŞBANK 2021 üçüncü çeyreğinde %17,9 büyüme ile 700,3 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşarak Kamu Bankaları dışında 700 milyar TL Aktif büyüklüğü aşan ilk banka oldu. Toplam Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da 161,7 milyar TL’lik hacmini %31,7 büyüterek 213 milyar TL seviyesine yükseltti.

Kredilerde Piyasaya destek devam etti

2020 sonunu 365,5 milyar TL Nakdi kredi hacmi ile kapatan banka 2021 üçüncü çeyreğinde %12,7 büyüme ile 411,8 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Bankanın Canlı Kredileri 391,9 milyar TL düzeyinde. Banka aynı zamanda bu kredi hacmi ile Kamu Bankaları dışında piyasaya en fazla kaynak saylayan banka konumunda. Bankanın Beklenen Zarar Karlıkları ise 23,3 milyar TL’den 24,2 milyar TL düzeyine yükselirken; Kredi Takip oranı ise %5,6’dan %4,8’e gerilemiş durumda. Banka Gayri Nakdi Kredilerde de sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme göstererek 2020 sonundaki 119,5 milyar TL’lik kredi hacmini dokuz ayda %29,8 büyüme ile 153,3 milyar TL düzeyine çıkardı. Sektördeki Dış Ticaret Pazar Payını büyüten banka bunun karşılığını Akreditif Kredi hacmini artırarak aldı. 2020 sonunda 19,5 milyar TL olan Akreditif Kredi hacmi %70,7 büyüme ile 33,3 milyar TL düzeyine çıkararak Bilançosunu açıklayan dört büyük banka arasında en fazla büyüme performansı gösteren banka oldu.

Mevduat artışı devam etti

2020 sonunu 668,8 milyar TL Mevduat ile kapatan banka Mevduatını % 19,3 büyüterek 440,1 milyar TL düzeyine taşırken özel bankalar arasında en yüksek mevduat hacmine sahip banka olma unvanını da açık ara ile korudu. Banka TL Ticari Mevduatta ise %25’lik büyüme sağlayarak Piyasada olmanın karşılığını almış oldu. Banka mevduatının %42,3’lük kısmı vadesiz mevduat oluşturuyor. Bankanın 2020 sonundaki 67,7 milyar TL olan özkaynakları ise %10,3 büyüme ile 74,7 milyar TL seviyesine yükseldi.

Gelirleri artmaya devam etti

2020 üçüncü çeyreğinde 18,7 milyar TL Net Faiz Geliri yaratan banka 2021 aynı dönemde %6,4 büyüme ile 19,9 milyar TL gelir yaratırken; 4 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Geliri ise %29,5 artarak 5,2 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka Ticari İşlemlerde ise  yıllardır yumuşak karnı olan zarar etme hali bu bilanço döneminde de değişmedi. 2020 yılı aynı dönede 1,7 milyar TL’lik Ticari İşlem Zararı 2021 yılında 7,8 milyar TL seviyesine yüksekmiş durumda. Ticari İşlemler zararın oluşmasında Türev İşlemlerdeki 4,7 milyar TL’lik zararın etkisi büyük oldu. Bunda bankanın piyasaya göre ters pozisyonda kalmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

Net Karlılık 7 milyar TL’yi aştı

2020 üçüncü dönemde 23 milyar TL brüt kar açıklayan bankanın bu karlılığı 2021’de 20,8 milyar TL’ye düşerken 5,1 milyar TL’lik Net Karlılığı %36 artarak 7 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın Karlılık rasyolarında da artış görüldü. 2020 sonunda %1,3 olan ortalama Aktif Karlılık ( ROA ) %1,4’e yükselirken; %10,9 olan ortalama Özkaynak karlılığı ( ROE ) % 12,6’ya yükselmiş durumda. Buna karşılık % 18,7 olan sermaye yeterlilik oranı ise % 17,2’ye düşmüş durumda.

Şube ve Personel sayısı azaldı

2020 sonunu 1.205 şube ağı ile kapatan banka 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 4 şube azalarak şube sayısı 1.201’e düşerken; 2020 sonunda 23.193 olan personel sayısının da 303 azalarak 22.890’a geriledi. Personel düşüşünün ağırlıklı emeklilikten kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bankanın 2021 üçüncü çeyreğinde genel personel giderleri %4,77 artarken; üst yönetim giderlerinin ise %27,1 arttığı görüldü.

Erol TAŞDELEN

bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları