Sosyal Medya

Erol TAŞDELEN: GARANTİ BBVA yıla hızlı başladı, net kar % 55 arttı

30 Nisan 2021

2021 yılı ilk çeyrek mali verilerini açıklayan GARANTİ BBVA’nın yıla hızlı başladığı, Bilançoyu büyüttüğü, kredi takipleri kontrol altına aldığı, Gayri Nakdi Kredilerde atağa kalktığı; bunun sonunda ilk çeyrek net karlılığını 2020 yılına göre % 55 artırdığı görüldü.

Bilanço büyüdü

2020 yıl sonunu 492,7 milyar TL Toplam Varlık büyüklüğü ile kapatan banka bilançosunu 2021 ilk çeyreğinde %4,6 büyüterek 515,3 milyar TL büyüklüğe ulaşarak 500 milyar TL büyüklüğü aşan bankalar grubuna girmiş oldu. Toplam Varlıkların içinde 127,9 milyar TL olan Finansal Varlıklar ise 132,1 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda.

Kredilerde büyüme devam etti

2020 yıl sonunu 315 milyar TL Nakdi Krediler ile kapatan banka 2021 ilk çeyreğinde % 5,8 büyüme göstererek 333,5 milyar TL kredi hacmine ulaşmış durumda. Nakdi Kredilerin 227,9 milyar TL’lık kısmı Türk Parası kredilerden oluşurken 105,5 milyar TL’lık kısmı Yabancı Para kredilerden oluşmakta. canlı Kredilerin Aktifler içindeki payı % 61’den % 61,8’e yükselmiş durumda.

Kredi takip artış hızının da bankada kontrol altına alındığı görülüyor. Zira, Takipteki krediler 2020 yıl sonu bilançosunda 14,3 milyar TL iken 2021 ilk çeyrek sonunda 14,9 milyar TL düzeyinde yatay düzeye geldiği görüldü. Beklenen zarar karşılıkları ise 19,4 milyar TL’den 21,6 milyar TL düzeyine çıkarken; Takipteki Kredi oranı da %4,6’dan % 4,5’e gerilemiş durumda.

Gayri Nakdi Kredilerde ise atak yapıldı

2020 sonunu 76,3 milyar TL Gayri Nakdi Kredi hacmi ile kapatan banka 2021 ilk çeyreğinde 85,5 milyar TL hacme ulaşarak % 12,1 büyüme kaydetti. 10,1 milyar TL olan Akreditif Kredileri ise % 33,1 artarak 13,4 milyar TL hacmine ulaşmış durumda.

Mevduat ve Özkaynaklar arttı

2020 sonunu 321,5 milyar TL Mevduat ile kapatan banka 2021 ilk çeyreğinde 332,5 milyar TL düzeyine çıkarken; 62 milyar TL olan özkaynakları 63,7 milyar TL düzeyine çıkmış durumda.

Net Faiz Gelirleri be Net Ücret Komisyon Gelirleri arttı

2020 ilk çeyreğinde 5,6 milyar TL olan Net Faiz Gelirleri 2021 yılında % 11,6 artarak 6,3 milyar TL düzeyine ulaşırken; 1,6 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 2021 ilk çeyreğinde 1,8 milyar TL düzeyine ulaşarak % 10,9 artışmış oldu.

Ticari İşlemler Karlılığı arttı

2020 ilk çeyreğinde 69 milyon TL Ticari işlemlerden karlılık yaratan banka 2021 yılı ilk çeyreğinde 529 milyar TL karlılığı yakalamış durumda.

Bilanço büyümesi karlılığa yansıdı

Bilançoyu 2021 ilk çeyreğinde doğru yöneten ve büyüten banka karşılığını karlılığını artırarak aldı. 2020 ilk çeyreğinde 9,7 milyar TL Brüt kar sağlayan banka 2021 ilk çeyreğinde 5 14,4 artış ile 11,1 milyar TL düzeyini yakalarken; 1,6 milyar TL olan Net Karlılık ise % 55 artış ile 2,5 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda.

Üst Yönetim giderleri düştü

Pandemi sürecinde tasarruf eğilimi artan bankalardan olan GARANTİ BBVA Üst Yönetim giderlerini de düşürmüş durumda. 2020 ilk çeyreğinde banka Üst Yöneticilerine 22,2 milyon TL ödeme yaparken 2021 ilk çeyreğinde % 16,7 tasarruf yaparak 18,5 milyon TL düzeyine gerilemiş durumda.

Karlılık Rasyoları arttı

Bankanın karlılıkları artırması karlılık rasyolarını da artırmış durumda. 2020 yıl sonunu % 1,4 Aktif Karlılık ile kapatan banka 2021 ilk çeyreğinde % 2,1 düzeyine yükselmiş durumda. Bankanın 2020 sonundaki Özkaynak karlılığı ola % 10,8 ise 2021 ilk çeyreğinde % 16,7 düzeyine ulaştı. Buna karşılık bankanın % 18,5 olan Sermaye Yeterlilik oranı ise % 17,4’e düşmüş durumda.

Şube ve Personel sayısı

2020 sonunu 894 şube ile kaptan bankanın 2021 ilk çeyreğinde 1 şube azalarak şube ağının 893 şube olduğu görülürken; 18.654 olan personel sayısı da 39 azalarak 18.615 personel ile hizmet verdiği görüldü.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist   www.bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları