Sosyal Medya

Erol Taşdelen: AKBANK ilk yarı mali verileri ile moral buldu

29 Temmuz 2021

Temmuz başında sistemlerinin çökmesi ile birlikte iki gün müşterilerine hizmet veremeyen ve morallerin bozulduğu AKBANK’ta ilk yarı mali verilerin açıklanması ile moraller düzelmiş durumda.

Bilanço büyüdü

2020 sonunu 446,1 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2021 ilk yarısında % 11,4 artış ile 497,1 milyar TL hacme ulaştı. Toplam Varlıklar içinde 147,6 milyar TL olan Finansal varlıklar ise % 18,7 artarak 175,2 milyar TL hacme ulaşmış durumda.

Kredilerde büyüme devam etti

Yılın ilk çeyreğinde kredilerde % 6 büyüme gerçekleştiren AKBANK yılın ilk yarısında büyüme stratejisi izleyerek 2020 sonunda 253,3 milyar TL Kredi hacmini % 9,4 büyüterek 277 milyar TL hacme ulaşılmış durumda. Döviz kurlarındaki artışın da etkisi ile Yabancı Para krediler 69 milyar TL’den %14,6 artarak 79,5 milyar TL hacmine ulaştı. Kredilerdeki bu artışa paralel olarak Beklenen zarar karşılıkları da 16,5 milyar TL’den 17,7 milyar TL’ye ulaşmış durumda. Gayri Nakdi Kredilerde ana rakiplerine göre gerilerde kalan bankanın 2021 yılında burada büyüme stratejine döndüğü görülüyor; 2020 yıl sonunda 52,2 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredi hacmi % 25 artarak 65,3 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda. Bankanın Kredi Takip Oranı 2020 sonunda % 6,8 iken, yılın ilk yarısında %6,1’e gerilemesine rağmen sektör ortalamasının  üzerinde seyrediyor.

Mevduat ve özkaynaklar arttı

2020 sonunu 268,5 milyar TL mevduat ile kapatan bankanın mevduatı yılın ilk yarısında % 10,1 artarak 295,6 milyar TL düzeyine ulaştı. 2020 sonunda 62,9 milyar TL olan Özkaynaklar ise % 7 artarak yılın ilk yarsında 67,3 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda.

Net Faiz Geliri düştü

2020 ilk yarısında 15,9 milyar TL Faiz Geliri elde eden banka 2021 ilk yarısında % 28,2 artış ile 20,4 milyar TL’ye yükseltti. Buna karşılık Bankanın faiz giderleri 2020 yılı ilk yarısında 6,2 milyar TL iken 2021 ilk yarısında %86 artarak 11,6 milyar TL düzeyine ulaştı. Faiz Giderlerindeki anormal artış bankanın Net Faiz gelirlerinde 2020 aynı dönemine göre düşmeye neden oldu. Banka 2020 ilk yarısında 9,6 Milyar TL Net Faiz Gelir elde ederken 2021 ilk yarısında 883 milyon TL düşüş ile 8,8 milyar TL Net Faiz Geliri elde etti. Banka bu kaybın bir kısmını ücret ve komisyon gelirindeki artış ile kapatmayı başardı. 2020 ilk yarısında 1,9 milyar TL net ücret komisyon gelirini %22 artırarak 2021 ilk yarısında 2,4 milyar TL düzeyine çıkardı. Karlılık artışında önemli etki olan bankanın Beklenen Zarar Karşılık giderleri ise 2020 aynı döneme göre 3,4 milyar TL’den 2 milyar TL’ye gerilemiş durumda.

Net kar 4 milyar TL’yi aştı

2020 ilk yarısında 12,1 milyar TL Brüt Kar sağlayan banka 2021 ilk yarısında 12,5 milyar TL’ye çıkarırken; Net kar artışı beklenenin üzerinde olması bankaya moral kaynağı oldu. 2020 ilk yarısında 2,9 milyar TL Net Kar yapan banka 2021 ilk yarısında % 42,7’lik artış ile 4,1 milyar TL Net Karlılığı yakalamış durumda. Banka ilk çeyrekte 2 milyar TL Net Kar yapmıştı. Bankanın 2020 sonunda % 1,5 olan Aktif Karlılığı Yılın ilk yarısında % 1,7’ye yükselirken; 2020 ilk yarısında % 10,5 olan özsermaye karlılığı da yılın ilk yarısında % 12,8’e yükselmiş durumda.

İlk yarı banka Üst Yönetime 50 milyon TL ödedi

Banka 2020 ilk yarısında üst yönetime 45,3 milyon TL öderken, 2021 ilk yarısında 50,4 milyon TL ödeme yaparak % 11,3 artış yapmış oldu. Bankanın Üst Yönetim ödemeleri Personel Giderlerine göre artış gösterdi. Zira, aynı dönemde bankanın Personel Giderleri ise % 8,1 artış gösterdi.

Şube ve personel sayısı azaldı

2020 sonunu yurt içinde 715 şube ağı ile kapatan banka yılın ilk yarısında iki şube azalarak 713 şubeye gerilerken; 12.459 olan personel sayısı da 146 azalarak 12.313 personele düştü.

Sermaye Yeterlilik oranı arttı

Bankanın 2020 sonunda % 21,84 olan Sermaye Yeterlilik oranı yılın ilk yarısında % 22,15’e yükselmiş durumda.

Türk Telekom Kredi alacakları ne aşamada?

Yıllarca sürüncemede kalan ve “özel amaçlı bir şirket olarak kurulan (“LYY Telekomünikasyon A.Ş.”) (Eski adıyla Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.) tarafından devralınması işlemi 21 Aralık 2018 tarihinde tamamlanmıştı. Bankanın verdiği bilgiye göre; Önceki dönemde, Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’ye (“OTAŞ”) kullandırılmış olan sendikasyon kredileri yeniden yapılandırılmış. Banka LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye, OTAŞ’dan olan alacaklardaki payı olan %35,56 oranında iştirak ettiği belirtildi. Bankanın kredi alacağı için ise verilen bilgilerde yer alan ifadeler şu şekilde oldu. “Kredi olarak takip edilen kısmın ise 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla değeri 10.719.641 TL (31 Aralık 2020: 8.968.855 TL)” olduğu ifade edildi. Kredinin tahsili için ise; “Kreditör bankaların temel amacı, mümkün olan en hızlı şekilde gerekli koşulları sağlayarak söz konusu Türk Telekom hisselerini konusunda uzman bir yatırımcıya devretmektir. LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin %55’lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla 19 Eylül 2019 tarihinde uluslararası bir yatırım bankası satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldığı görüldü.

 

Erol TAŞDELEN – Ekonomist

www.bankavitrini.com

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları