Sosyal Medya

Erol Taşdelen: “Ziraat Bankası’nın ilk çeyrekte karlılığı yarıya düştü, üst yönetim giderleri % 63 arttı”

12 Haziran 2021

T.C. Ziraat Bankası 2021 ilk çeyrek mali verilerine bakıldığında ilk dikkat çeken rakamların bilançonun büyümesine rağmen Özkaynaklarda gerileme yaşandığı 2020 ilk çeyrek net karlılığa göre karlılığın yarısı kadar net kar yaratabildiği görüldü. Buna karşılık banka üst yönetim giderleri % 63 oranında arttı.

Bilanço büyüdü

2020 sonunu 942 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka bilançosunu % 5,9 büyüterek 2021 ilk çeyreğinde 997,8 milyar TL hacme ulaştı. Toplam varlıklar içinde  292 milyar TL olan Finansal Varlıklar da % 10 artarak 321 milyar TL düzeyine ulaşmış durumda.

Kredilerde büyüme devam etti

2020 sonunu 600 milyar TL Nakdi Brüt Krediler ile kapatan bankanın yılın ilk çeyreğinde % 4,5 büyüme ile 627,5 milyar TL hacme ulaştı. Bu artışa rağmen kredilerdeki Net azalış 12,4 milyar TL oldu. Bankanın Beklenen Zarar Karşılıkları da 18,7 milyar TL’den 19,3 milyar TL’ye çıkmış durumda. Bankanın Kredi Takip oranları 2020 sonunda % 2,3 iken 2021 ilk çeyreğinde % 2,2’ye düşerken yerli ve yabancı sermayeli bankaların takip oranlarına göre çok düşük düzeyde kalması, “kredilerin zorunlu olmadıkça takip hesaplara atılmama, sorunlu kredilerin ödemesiz dönemler ile yapılandırma çabaların sonucu olduğu” yorumlarına neden oldu. Ayrıca Banka takipteki krediler için düşük bir faiz karşılığı ödeme imkanı tanıyarak takip tahsilatları hızlandırmaya çalışıyor. Bankanın Gayri Nakdi Kredileri de 142,7 milyar TL’den 161,9 milyar TL düzeyine çıkmış durumda.

Özkaynaklar erime yaşanıyor

Bankanın toplam Mevduatı 629,8 milyar TL’den 654,8 milyar TL’ye çıkmış durumda. Bilanço büyürken bankanın özkaynaklarında erime yaşandığı görüldü. Zira 2020 sonunu 93,2 milyar TL özkaynak ile kapatan bankanın özkaynakları yılık ilk çeyreğinde % 7,3 kayıp ile 84,5 milyar TL’ye geriledi. Bankanın Sermaye Yeterlilik Rasyosu 2020 sonunda % 18,22 iken 2021 ilk çeyreğinde % 17,67 düzeyine gerilemiş durumda. Özkaynakların Toplam Varlıklara oranı da % 9,9’dan % 8,7’ye geriledi.

Faiz Giderleri arttı; Net Faiz Geliri düştü

2020 ilk çeyreğini 8,8 milyar TL Net Faiz gelirleri ile kapatan bankanın 2021 ilk çeyreğinde kredi hacmi büyümesine rağmen Net Faiz Gelirlerinin %28,1 gerileyerek 6,3 milyar TL’ye düştüğü görüldü. Net Faiz Gelirlerinin düşmesinde Faiz giderlerinin 7,1 milyar TL’den 13,9 milyar TL’ye çıkmasının etkisi büyük oldu. Buna karşılık bankanın Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 858 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarak % 21,6 artmış durumda.

Ticari Zarar arttı

2020 ilk çeyreğinde Ticari İşlemlerden 2,1 milyar TL zarar yapan bankanın zararı %18,2 artarak 2021 ilk çeyreğinde 2,5 milyar TL düzeyine yükseldi. Ticari Zararın artmasında 2,7 milyar TL zarara çıkan Türev İşlemler zararının etkili olduğu görüldü.

Kar erozyonu yaşadı

2020 ilk çeyreğinde 8,3 milyar TL Brüt Kar yaratan banka 2021 ilk çeyreğinde % 27’lik kayıp ile Brüt Karlılığı 6 milyar TL düzeyine geriledi. Bankanın 2020 ilk çeyreğindeki 1,8 milyar TL’lık Net Karlılığı da % 48,6 gerileyerek 962 milyon TL düzeyine gerilemiş durumda.

Üst Yönetim Giderleri arttı

2020 ilk çeyreğinde banka Üst Yönetim için 3 milyon TL harcarken 2021 ilk üç ayında Üst Yönetim Giderleri % 63,3 artarak 4,9 milyon TL düzeye ulaştı. Üst Yönetim Gider artışları diğer bankalara göre yüksek düzeyde gerçekleşmiş durumda.

Şube sayısı değişmedi

Bankanın 2020 sonundaki 1.728 şube ağı değişmezken; 24.673 olan personel sayısı 24.560’a gerilemiş durumda. Personel düşüşünün emeklilik taleplerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

 

Erol TAŞDELEN

Bağımsız Ekonomist

 


İLGİLİ HABERErol Taşdelen | Dondurulmuş Ekonomi Modeli (DEM) : MüsilajbankErol Taşdelen | Dondurulmuş Ekonomi Modeli (DEM) : Müsilajbank

İLGİLİ HABERErol TAŞDELEN: Nisan’da kamu bankaları dışında kâr patlaması yaşandı ama sorunlar büyükErol TAŞDELEN: Nisan’da kamu bankaları dışında kâr patlaması yaşandı ama sorunlar büyük

İLGİLİ HABERErol Taşdelen: İŞBANK, GARANTİ BBVA, YAPI KREDİ ve AKBANK ilk çeyrekte ne yaptı?Erol Taşdelen: İŞBANK, GARANTİ BBVA, YAPI KREDİ ve AKBANK ilk çeyrekte ne yaptı?

Tüm Yazarlar

Yazarın Diğer Yazıları