Sosyal Medya

Ekonomi

CHP enflasyonla mücadele reçetesini açıkladı

CHP ve Millet İttifakı son zamanlarda “kendi içinden gelen” muhalefet tarafından ekonomik programını açıklamadığı için bombardımana tutuluyordu.  Elimizdeki bu konudaki…

CHP enflasyonla mücadele reçetesini açıkladı

CHP ve Millet İttifakı son zamanlarda “kendi içinden gelen” muhalefet tarafından ekonomik programını açıklamadığı için bombardımana tutuluyordu.  Elimizdeki bu konudaki en taze ve uzman görüş Prof Dr Öner Günçavdı’ya ait: “Muhalefet ekonomide ne yapmak istiyor?” sorusuna kendi cevap veren ekonomi uzmanı şöyle drmişti: “Lafı uzatmadan doğrudan cevap vereyim. Gerçekten bilemiyorum. Umarım muhalefetin kendisi biliyordur”.  Cumartesi    CHP’den beklenen hamle geldi. CHP, 10 maddelik enflasyon düşürme reçetesini açıkladı.

 

 

Prof Günçavdı:  Sanki iktidarın uyguladığı ekonomik politikada sorun olmadığı, bu tahribatların giderilmesiyle işlerin yoluna girebileceği izlenimi çıkıyor

 

En son Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir grup gazeteci ve iktisatçıyla gerçekleştirdiği kahvaltılı toplantıya katıldım. Siyasetçiler konusundaki gözlemlerim çok değişmedi. Yine “iyi niyet” fazlasıyla vardı. “Sabır” had safhadaydı. “Eleştiriye açıklık” konusunda ise, sanırım kimse Sayın Kılıçdaroğlu’nun eline su dökemez. Ekonomik gelişmelerden dolayı duyulan “endişe” konusunda da bir farklılığımızın olduğunu görmedim doğrusu.

 

Ama söz sorunların ele alınış şekli ve kavramlara yüklenilen anlama geldiğinde siyasetçilerle ortaya çıkan bariyerler bir türlü aşılamıyor. Daha uzun, kapsamlı ve her şeyden öte sistematik diyaloğa ihtiyaç duydukları görülüyor. Hele bir de okuyan, yazan kimseler değillerse… Örneğin “ekonomide bir refah modeline” ihtiyaç var denilince, o iktidarın uygulamalarının yol açtığı tahribatı gidermeye yönelik geliştirdikleri özgül ve bir o kadar da lokal projelerinden bahsediyor, sistemin geneline değinmeden…

 

Sistemin genelinden bağımsız, belli grup ve kesimlerin sorunlarını çözmek üzere geliştirilmiş projelerinden bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu daha çok. Böyle yapılınca da, sanki iktidarın uyguladığı ekonomik politikada sorun olmadığı, bu tahribatların giderilmesiyle işlerin yoluna girebileceği izlenimi çıkıyor ister istemez.

 

Ülkeye ve ekonomiye yönelik özgün bir bakışın izlerine rastlanmıyor maalesef. Hâlâ XX. yüzyılın endüstriyel toplumunun söylemleri üzerinden, XXI. yüzyıla girmiş bir ülkenin sorunlarını çözebilmeye çalışıyorlar.  (kaynak linki burada)

 

Sözcü Faik Öztrak:  Enflasyonu düşürmek için  buı reçeteyi vakit kaybetmeden uygulamalıyız

 

1- Merkez Bankası’nın başına liyakatli bir ismi atanmalı. Banka siyasetin müdahalesinden kurtarılmalı.

 

2- Ekonomide “kral değil, kural” olmalı, Stratejik Planlama Teşkilatı hızla kurulmalı, verilerin saydamlığı ve doğruluğu sağlanmalı.

 

3- Kamu Özel İşbirliği Projelerinde dövizle belirlenen tarifeler ve gelir garantileri, ivedilikle Türk Lirası’na çevrilmeli. Gerekirse hukuk çerçevesinde, söz konusu projelerin işletme hakları kamuya devredilmeli. Dövizle borçlanmaya son verilmeli, mevduatlara kur garantisi kaldırılmalı.

 

 

 

4- Kamu bankalarının kaynaklarının yandaşlara ve rantprojelerine  aktarılmasına derhal son verilmeli. Ziraat Bankası çiftçiye, Halk Bankası da esnafa avantajlı kredi sağlamalı.

 

5- Dünya standartlarında bir Kamu İhale Yasası çıkarılmalı. Hükümetin, ekonominin günlük işleyişine müdahale etmeyeceğinin güvencesi verilmeli.

 

6- Bütçe disiplinini sağlayan mali çapalar yeniden güçlendirilmeli. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kurulmalı, Sayıştay denetimi uluslararası standartlara ve kaliteye çıkarılmalı.

 

7- Yüksek teknoloji içeren, Yeşil Mutabakata uyumu, dijital dönüşümü kolaylaştıracak, doğrudan sermaye yatırımlarına öncelik verilmeli.

 

8- Bütçede yaratılan imkânlar dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerin derhal rahatlatılmasında kullanılmalı. Aile Destekleri Sigortası hayata geçirilmeli.

 

9- Gıdada arz güvenliğini sağlayacak, planlama ve çiftçiye destek tedbirleri alınmalı. Sağlık ve ilaç konusunda yeni kapasiteler inşa edilmeli. Sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmesine yol açan ücret adaletsizliği, çalışma ve güvenlik şartları hızla iyileştirilmeli. Enerji arz güvenliği, temiz ve ucuz enerjiye erişim sağlanmalı. İthal enerjide tedarikçi çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir enerjiye öncelik verilmeli.

 

10- Adımların en önemlisi olarak, hukukun üstünlüğünü, iyi yönetişim ve yargı bağımsızlığını sağlayacak “Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Programı”  açıklanmalı ve uygulamaya konmalı.

 

Bakan Nebati ekonomistlere ne anlattı?

 

Veysi Dündar: NAYİP BUKELE, ERDOĞAN’DAN DA HIZLI ÇIKTI

 

Çetin Ünsalan Yazdı: ‘Açlık, sefalet, iflas üçgeni…’

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler