Sosyal Medya

Ekonomi

Türkiye için yeni 2021 tahminleri geliyor

Bloomberg Economics ve Dünya Bankası Türkiye 2021 ekonomik tahminlerini revize ettiler.   Bloomberg Economics 2021 GSYH öngörüsünü %6.3’ten %4.5’a indirgerken,…

Türkiye için yeni 2021 tahminleri geliyor

Bloomberg Economics ve Dünya Bankası Türkiye 2021 ekonomik tahminlerini revize ettiler.

 

Bloomberg Economics 2021 GSYH öngörüsünü %6.3’ten %4.5’a indirgerken, yıl sonu TÜFE öngörüsünü de %14.3’e yukarı revize etti. Bloomberg Economics notunu ayrı bir haberde inceleyeceğiz. Dün akşam, Dünya Bankası Türkiye’nin bu yıl yüzde 5,0, gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesini bekledğini açıkladı. Ocak ayında yayımlanan raporunda büyüme beklentileri bu yıl için yüzde 4,5, gelecek yıl için yüzde 5,0 seviyesinde bulunuyordu.

 

Foreks’e göre, Dünya Bankası’nın bugün yayınlanan Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesi Ekonomik Güncelleme Raporuna göre, ihracattaki toparlanmanın ve endüstriyel emtia fiyatlarındaki dengelemenin 2020 yılının sonlarında yeniden alevlenen pandeminin ve artan yeni vaka sayılarının etkilerini kısmen telafi etmesi ile birlikte, Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin bu yıl yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

 

COVID-19 ile ilişkili olarak yaşanan kesintilerden dolayı 2020 yılında kaydedilen yüzde 2’lik bir daralmanın ardından 2021 yılında ılımlı bir büyüme performansı bekleniyor. Bölgenin en büyük ekonomileri olan Türkiye’nin beklenenden güçlü bir şekilde toparlanması ve Rusya’nın dayanıklı bir performans göstermesi sayesinde daralma beklenenden daha düşük gerçekleşmiştir. Yeniden yükselen sanayi üretimi, artan ihracat talebi, yükselen emtia fiyatları ve uygulanan mali ve parasal destekler bu sonuca katkıda bulunmuştur. Sosyal mesafe önlemleri ve haraketlilik kısıtlamaları zayıflıkların sürmesine yol açtığından dolayı bu durumdan en ağır etkilenen ekonomiler hizmetler ve turizme ağır bir şekilde bağımlı olan ekonomiler olmuştur.

 

 

Görünüm iyimser, salgın hala başlıca risk

 

Pandeminin etkilerinin kademeli olarak hafiflemesi ve ticaret ve yatırımların ivme kazanması ile birlikte bölgesel büyümenin 2022 yılında daha da güçlenerek yüzde 3,8’e çıkması beklenmektedir. Bununla birlikte, görünüm halen oldukça belirsizdir ve pandeminin sona erme sürecinin daha da uzaması, aşılamada gecikmelerin yaşanması; küresel faiz oranlarındaki artış veya yatırımcı algılarının kötüleşmesi sonucunda dış finansman koşullarının sıkılaşması veya jeopolitik gerilimlerin artması durumunda büyüme daha zayıf gerçekleşebilir.

 

 

Pandemi geride kalıcı yara izleri bırakacak

 

Bölge ekonomilerinin bazılarında pandeminin kişi başına düşen gelirde en az beş yıllık bir kazanımı ortadan kaldırması ve büyük ölçüde iş kayıpları sebebiyle yoksul sayısını arttırması beklenmektedir. Genel olarak, büyümedeki yeniden yükselişe rağmen, kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasıladaki (GSYH) toparlanma baskılanmış durumdadır ve halen pandemi öncesi seviyelerin altındadır.

 

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde raporun yayınlanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Pandemi Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ekonomik faaliyeti gölgelemeye devam ediyor. Ancak politika yapıcıların pandeminin sağlık, eğitim ve ekonomi üzerindeki kısa vadeli etkileri ile mücadele ederken, üretkenliği arttırma, daha canlı bir özel sektör oluşturma, kurumları iyileştirme ve düşük karbonlu, daha yeşil ve kapsayıcı ekonomilere geçişi sağlama gibi uzun vadeli zorlukları ele alma fırsatından da yararlanmaları gerekiyor.”

 

İyi yönetişim bu uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmada temel bir öneme sahiptir. Dünya genelinde hükümetlerin virüsün sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmede oynadıkları önemli rol göz önüne alındığında, pandemi iyi yönetişime duyulan ihtiyacın altını daha da kalın bir şekilde çizmiştir. Alınan önlemler, enfeksiyonun yayılmasını kontrol altına almaya yönelik hareketlilik kısıtlamalarından aşılama programlarına, pandeminin yol açtığı ekonomik yıkıntıdan bireyleri ve işletmeleri korumaya yönelik yardım paketlerine ve milyonlarca okul çocuğu için sanal öğrenme yollarının uygulamaya konulmasına kadar çeşitlilik göstermektedir.

 

Tarihsel olarak hükümetlerin ekonomiyi şekillendirmede oynadıkları önemli rol dikkate alındığında. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde iyi yönetişimin önemi daha da artmaktadır. Bölgede kamu harcamaları ekonominin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmaktadır, bölgenin en eğitimli ve üretken çalışanlarının dörtte birinden fazlası kamuda istihdam edilmektedir ve kamu sektörü çalışanlarının da yüzde 57’si kadınlardan oluşmaktadır. Öte yandan, özellikle sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma ve yaşlanan nüfus için uzun vadeli bakım hizmetleri sunma ihtiyacı ve COVID salgını ortamında eşitsizlikle mücadele etmeye ve sağlık ve eğitim sistemlerini iyileştirmeye yönelik devlet müdahaleleri için kamuoyu desteği sebebiyle, önümüzdeki yıllarda bölge ülkelerinde devletin rolü muhtemelen daha da artacaktır.

 

 

Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “COVID-19 pandemisinin yol açtığı zorluklar ile etkili bir şekilde baş edebilmek için, bölgede yönetişimin iyileştirilmesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Dijital teknoloji ve veri devrimi, yönetim kalitesini iyileştiren unsurlar olarak verimliliği, şeffaflığı, ihtiyaçlara cevap verme kapasitesini ve vatandaş güvenini arttırma potansiyeli sunmaktadır.”

 

Mart PMI: Yükselişe devam, enflasyona dikkat

 

MUSIAD-SAMEKS bileşik PMI: Ekonomi yavaşlıyor

 

Dış borç stokunda dikkat çekici oransal artış

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler