Sosyal Medya

Borsa

Astor Enerji yeni fabrika yatırımı ve 2025 hedeflerini tanıttı…

Astor Enerji A.Ş Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve yönetim genel merkez binasında basın mensupları ve yatırım şirketleri ile bir araya geldi...

Astor Enerji yeni fabrika yatırımı ve 2025 hedeflerini tanıttı…

Türkiye’nin enerji sektöründeki lider firmalarından biri olan Astor Enerji A.Ş Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve yönetim genel merkez binasında basın mensupları ve yatırım şirketleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 105.000 m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binası gezdirilerek incelemelerde bulunuldu ve tanıtıldı. Ayrıca yeni fabrika yatırımı yapılacak arazi üzerindeki çalışmalar da katılımcılara yerinde tanıtıldı.

Astor Enerji A.Ş., CFO Olcay Doğan katılımcılara yaptığı detaylı sunumda; 2024 ciro hedefini 826 Milyon USD, 2025 yılı ciro hedefini USD bazlı yüzde 23 artış ile 1.013 Bin USD, 2024 yılı ihracat hedefini 400 milyon USD, 2025 yılı ihracat hedefini USD bazlı %28’lik artış ile 512 milyon USD olarak açıkladı.

Toplantıya, Astor’un tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile basın mensuplarının yanı sıra Portföy Yönetim Şirketlerinin analist ve yöneticileri katıldı. Astor üretim merkezinde gerçekleştirilen toplantıya katılan basın ve finansal kurumların temsilcileri, yatırımcı toplantısının fabrika binasında gerçekleştirilmesinden ve fabrikayı, üretim süreçlerini görmekten ayrıca faaliyetler ile finansal sonuçlara yönelik olarak yapılan detaylı değerlendirmelerden çok memnun kaldıklarını ve Türkiye’de böyle bir üretim gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu, aynı zamanda fabrika gezisi sırasında kadın çalışan sayısının fazlalığını da gözlemleyerek bu durumdan duydukları mutluluğu dile getirdi.

2022 yıl sonuna göre %59 oranında artarak 2023 yıl sonu itibariyle 18,8 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yıl sonuna göre hasılatını %23 oranında arttırarak 16,9 milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının %34’üne ulaşan Şirket, ihracatın payını 2024 yıl sonu itibariyle %48’e 2025 yıl sonu itibariyle %51’e ulaşmayı hedeflemektedir. 2022 yılında 6,7 Milyar TL olan Özkaynaklar 2023 yılında %83’lik artışla 12,2 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Özkaynaklar, güçlü ve sürdürülebilir kârlılık yapısıyla cari dönemde de artışını sürdürmüştür. Net dönem kârı 2022 dönemine göre %125 artışla 2023 yılı sonu itibariyle 4,6 Milyar olarak gerçekleşmiştir. Aktif Kârlılık Rasyosu 2022 Yılında %17,3 iken 2023 yıl sonu itibariyle % 24,5’e Özkaynak Kârlılığı rasyosu ise %30.5’den %37,6’ya yükselmiştir.  Şirket üretim ve güçlü finansal yapısında sürdürülebilir büyümesini devam ettirmektedir.

SATIŞLAR VE KÂRLILIK

2023 Hasılat hedefi 540 milyon USD olan Astor Enerjinin 2023 yılsonunda hasılatı 575 milyon USD, olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin 2022 ve 2023 yıllarına ait finansal tabloları TMS 29 kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bu çerçevede 2023 yılı hasılatı %23 artışla 16,9 milyar TL, FAVÖK %60 artışla 5,8 milyar TL olmuştur.

FAVÖK marjı %34,3 olarak gerçekleşirken, Şirket karı %125 oranında artarak 4,6 milyar TL olmuş ve net kar marjı %27,2’ye ulaşmıştır.

Entegre bir üretim tesisinde kendi enerjisini üreterek, Ar-Ge odaklı sürdürülebilirlik yatırımları ve maliyet yönetimine özen gösteren iş modeli ile Astor Enerji açıklanan kar marjlarını sürdürebilecek bir kapasite ve yönetim anlayışına sahiptir. Şirketin başlıca finansal sonuçları aşağıdaki tablolarda görüldüğü gibidir.

Satışlar ve Kârlılık Marjları

Güçlü ve Sürdürülebilir İhracat Gelirleri

2022’ye göre yıllık bazda Yurt Dışı Satışlar %96’lık artışla 5,8 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 2023 yılı ihracatı 195 milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

2023 itibarıyla üretilen ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracatın toplam satışlardaki payı %34’ler seviyesine yükselmiştir.

Bölge bazında en yüksek ihracat %50 ile Avrupa Ülkelerine, %25 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştirilmektedir.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı siparişleri oldukça yoğun olan Astor Enerji 2024 üretim kapasitesi maksimum seviye ile çalışırken, özellikle güç trafolarındaki siparişlerinin bir kısmını 2025 yılında teslim etmek üzere almaktadır. Bu çerçevede kapasite artışı ve sürdürülebilirlik yatırımlarına bir yandan devam eden Şirket, 2024 yılı hasılatını 826 milyon USD, 2025 yılı hasılatını ise 1 Milyar USD olarak hedeflemektedir.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarını kapasitesini arttırarak karşılayan şirketin 2024 ve 2025 yılı ihracatı hasılatının yaklaşık %50’si olarak öngörülmektedir.

Güçlü Özkaynaklar ve Yabancı Para Pozisyonu

Güçlü bir özkaynak ve finansal güce sahip olan Astor Enerji, 2023 itibariyle 18,8 Milyar TL’ye ulaşan bilançosunu %57 oranında Özkaynaklar ile karşılamaktadır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.250 Milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 998 Milyon TL’dir.

2022 itibariyle %31 olan özsermaye karlılığı, 2023 itibariyle %38 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Net ihracatçı konumunda olan Astor Enerji’nin net yabancı para pozisyonu da tabloda görüldüğü üzere 2023 sonu itibariyle 2 milyar TL’dir.

İSTİHDAMA KATKI

Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da arttırmakta olan Astor Enerji; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, 2023 yılsonu itibariyle ise 1.954 kişiye ulaştırmıştır. Şirket reel sektörde istihdama önemli oranda katkı sağlayan ve aynı zamanda adete bir teknik okul gibi hizmet veren bir niteliğe sahiptir.

AR-GE VE YATIRIMLAR

Ar-Ge odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini kesintisiz geliştirme temelli iş programına sahip olan Astor Enerji, yarattığı her bir katma değeri, yeniden yatırıma dönüştürme anlayışı ile sağlıklı büyümesini sürdürmektedir. 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile Ar-Ge merkezli çalışmalarımız ve bu kapsamda TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliklerimiz devam edecektir.

Ar-Ge ve kalite politikalarına sahip olan şirket, Sektör için önem taşıyan Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahiptir. Ayrıca özel trafolar ve proje bazlı trafolar üretmekte ve yurt içi dışındaki kurulumları kendi teknik kadroları ile yapmaktadır.

Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten, GES ve Şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapmaktadır.

2023 itibariyle 31 ilde toplam 302 adet şarj ünitesi tesis edilerek kullanıma açılmıştır. 2024 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 800 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedeflenmektedir.

Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesinde tahsis edilen 228.897 m2’lik arsa üzerinde 2024 yılında yapılacak yeni fabrika binasında, kapasite artışı yatırımlarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Astor Enerji; Elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla ileriye taşımaya devam edecektir.

ASTOR ENERJİ A.Ş. HAKKINDA

40 yıllı aşan bir sektör deneyimi olan Astor Enerji Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 m² arsa üzerinde toplam 105.000 m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binasında üretim faaliyetine devam etmektedir.

Şirket’in ürettiği Transformatör ve Anahtarlama Ürünleri; elektrik üretim işletmelerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde, demir-çelik, çimento, cam, kâğıt gibi tüm endüstriyel üretim tesislerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi kamu ve özel teşebbüslere ait tesisler başta olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Özet bir ifadeyle; “Enerjinin üretiminden son kullanıcıya kadar olduğu her yerde Astor Enerjinin ürünleri kullanılmaktadır.”

İSO-500 2022 yılı verilerine göre 128. büyük sanayi kuruluşu olan Astor Enerji, transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri bazında sıralamaya bakıldığında ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

Astor Enerji 40 yıllık sektör tecrübesi AR-GE çalışmaları ile elektromekanik imalat sanayinde sektörün öncü, yenilikçi, 90’dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemizi dünya çapında başarı ile temsil eden önemli markalarından biridir.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler