Sosyal Medya

Ekonomi

Fitch Türkiye Analisti Morales CNBC-e’ye konuştu: Politikalar sürdürülürse Türkiye’nin kredi notu olumlu etkilenecektir

Kredi notları, ülkeler ve bu ülkelere yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir. Büyük fonlar, düşük kredi…

Fitch Türkiye Analisti Morales CNBC-e’ye konuştu: Politikalar sürdürülürse Türkiye’nin kredi notu olumlu etkilenecektir

Kredi notları, ülkeler ve bu ülkelere yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir. Büyük fonlar, düşük kredi notuna sahip ülkelere yönelik yatırımları riskli olarak algılar ve yatırımcılar, bu riski yansıtan yüksek bir getiri oranı karşılığında yatırım yapmaya istekli olurlar. Düşük kredi notu, global piyasalarda yüksek borçlanma maliyetini de beraberinde getirir. Şirket değerlemeleri de kullanılan ülke risk parametreleri sebebiyle genellikle kredi notlarından doğrudan etkilenir.

Türkiye’nin kredi notu, 2000’li yılların başında yatırım yapılabilir seviyelere ulaşmışken, geçtiğimiz yıllarda ardı ardına gelen negatif not revizyonlarıyla yeniden “spekülatif” seviyelere gerilemiştir. Ancak, özellikle seçim öncesinde başlayan hareketlilik, döviz cinsinden ülke notunda yukarı yönlü bir trend beklentisi yaratmıştır. Pozitif not kararları da bu beklentiyi desteklemiştir.

**Fitch Ratings’in Türkiye Değerlendirmesi**

Fitch Ratings, 1994 yılında spekülatif B seviyesinden değerlendirmeye başladığı Türkiye’yi, 2024’te başka bir spekülatif seviye olan B+ ile değerlendirmektedir. Fitch, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki Türkiye ekonomisinin ana hatlarını değerlendirirken, Türk bankaları için yerel para cinsinden not artırımları gözlemlemiştir. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, uluslararası rezervlerde önemli bir iyileşme olduğunu ve finansal dolarizasyonun azalmasıyla net rezervlerin pozitif hale geldiğini belirtmiştir.

Ancak, hala güçlü olan fiyat baskıları ve dirençli iç talep bağlamında enflasyonun temel politika zorluğu olduğunu vurgulayan Morales, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürmesini ve maliye politikalarının iç talebi soğutacak şekilde kalibre edilmesini beklemektedir. Bu politika tutarlılığı sürdürülebilirse, enflasyonun düşmesine, cari açığın daralmasına ve uluslararası rezervlerde sürdürülebilir bir iyileşmeye katkı sağlayarak Türkiye’nin kredi değerliliğini olumlu etkileyeceğini ifade etmiştir.

**Vergilendirme Çabaları ve Kamu Maliyesi**

Morales, hükümetin politika kararları hakkında tavsiyede bulunmadıklarını, ancak maliye politikasına ilişkin mevcut odaklarının harcama kısıtlama tedbirlerinin ve potansiyel gelir tedbirlerinin merkezi yönetim açığını ne ölçüde düşüreceği ve Merkez Bankası’nın daha sıkı politika duruşuyla tutarlılığı artırarak enflasyonu kontrol altına alma hedefini ne ölçüde destekleyeceği olduğunu belirtmiştir. Kamu maliyesinin, düşük borç seviyeleri, güçlü gelir tabanı ve iyileşen finansman koşulları sayesinde güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulamıştır.

**Enflasyon ve Faiz Politikaları**

Fitch, Türkiye’nin 2024 yılı sonu enflasyon tahminini %43 olarak güncellemiştir. Merkez Bankası’nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu ve yıl sonunda ana politika faizini 250 baz puan indirmesini beklemektedir. Fitch, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunun uzun bir süre devam etmesi gerektiğini belirtmiştir.

**Yabancı Yatırımlar ve Türk Lirası**

Fitch, yerel seçimlerin ardından yatırımcılar arasında mevcut politika yönünün sürdürülebilirliğine ilişkin güvenin arttığını ve yurtiçi ekonomik aktörler tarafından döviz kuru istikrarına ilişkin beklentilerin iyileştiğini gözlemlemiştir. Fitch, Türkiye’nin makroekonomik politikalarının enflasyonda kalıcı bir düşüşe yol açacağına dair güvenin, uzun vadeli sermaye girişlerini destekleyeceğini düşünmektedir. Türk Lirası’nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 seviyesinde tamamlamasını beklemektedir. Fitch, politika duruşu beklentilerinin TL’nin kademeli değer kaybının enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmeyeceğini ifade etmiştir.

**Gri Liste ve Kredi Derecelendirme Aksiyonları**

Fitch, Türkiye’nin FATF gri listesinden çıkarılmasının kredi derecelendirme aksiyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını, ancak Türkiye’nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesiyle uluslararası yatırımcıların güvenini yeniden kazandığını belirtmiştir. Fitch, Türk bankalarının dış borçlanmalarındaki artışın, Türkiye’nin politika normalleşme sürecinin bir göstergesi olduğunu ve bu sürecin devam edeceğini öngörmektedir.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler