Sosyal Medya

Ekonomi

Piyasa Profesyonelleri Anketi: ‘Seçim sonrası tercihler yine hisseden yana…’

Seçim belirsizliği geride bırakılmasına rağmen henüz ekonomi politikaları ile ilgili belirsizlik sürdüğü ve rezerv kaybı uç noktalara ulaştığı için önümüzdeki 3 ayda USDTRY’nin portföylerde ağırlığını artırma eğilimi daha da yükselmiş görünüyor...

Piyasa Profesyonelleri Anketi: ‘Seçim sonrası tercihler yine hisseden yana…’

Spinn Danışmanlık ve Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) Mayıs ayı sonuçlarına göre piyasa profesyonelleri seçim sonrasında da önümüzdeki 3 aya dair portföy tercihlerinde hisse senedine portföylerde en önemli yeri vermekten vazgeçmedi.

Seçim belirsizliği geride bırakılmasına rağmen henüz ekonomi politikaları ile ilgili belirsizlik sürdüğü ve rezerv kaybı uç noktalara ulaştığı için önümüzdeki 3 ayda USDTRY’nin portföylerde ağırlığını artırma eğilimi daha da yükselmiş görünüyor. USDTRY için ağırlığı artır ve çok artır seçenekleri Mayıs ayında Nisan ayındakine benzer şekilde yüksek gerçekleşirken Nisan ayından farklı olarak Mayıs’ta çok artır seçeneğindeki artış dikkat çekici. Nisan’da ankete katılanların %58.10’u USDTRY’nin portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiğini düşünürken bu oran Mayıs’ta %49.0’a geriledi ancak ağırlığı çok artırmak gerektiği görüşünü savunanların oranı %21.9’dan %30.39’a yükseldi.

Piyasalarda seçimden önceki kadar olmasa da ekonomik performans ile ilgili belirsizliğin yarattığı dalgalanmaya rağmen önümüzdeki 3 ay söz konusu olduğunda anket katılımcılarının yurtiçi hisse senedinden vazgeçmediğini görüyoruz. Nisan’da katılımcıların %38.10’u önümüzdeki 3 ay için portföylerde hisse senetlerinin ağırlığının artırılması gerektiği görüşünü bildirirken Mayıs’ta bu oran %59.80’e fırlamış durumda. Ağırlığını çok artır diyenlerin oranı %6.67’den %7.84’e yükselirken nötr kal diyenlerin oranı %33.33’ten %16.67’ye geriledi.

Mevduat faizlerindeki artışa rağmen anket sonuçlarına göre TL mevduatın portföylerdeki yeri azalma eğiliminde. Nisan’da katılımcıların %41.9’u ağırlığı artır yönünde görüş bildirirken Mayıs’ta bu oran %35.29’a geriledi; nötr kal diyenlerin oranı ise %31.43’ten %35.29’a yükseldi.

Döviz getirili enstrümanlar arasında yurtdışı hisse senetlerinin ağırlığını artırma ve çok artırma yönünde tavsiyede bulunanların oranı halen %45 üzeri gibi yüksek bir seviyede seyrederken Nisan
ayında %20 oranında ağırlığını düşür diyenlerin oranı %13.73’e geriledi, nötr kal tavsiyesinde bulunanların oranı %30.5’ten %39.2’ye yükseldi. Ağırlığını düşür’den nötr kal’a geçiş önümüzdeki
dönemde yurtdışı hisse senedi piyasalarında hareketlenme beklentisine işaret ediyor olabilir.

Öte yandan altının portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiği görüşünü savunanların oranı Mart’tan bu yana düşüş gösteriyor. Mart’ta %62.35 seviyesindeki oran Nisan’dan Mayıs’a %53.33’ten %49.02’ye gerilerken diğer yandan ağırlığı çok artır diyenlerin oranı %6.67’den %8.82’ye yükseldi. Altın fiyatlarının 2000$’ın hafif altında seyretmesi nedeniyle farklılaşan görüşler geçen aya nazaran altının portföylerde ağırlığının hafif gerilemesine neden olmuş gibi görünüyor ancak yine de dolar ve altın dahil dolar bazlı enstrümanlar Mayıs ayında da öncelikli pozisyonunu korumuş durumda.

Yine döviz bazlı bir enstrüman olan eurobondlarla ilgili portföy tercihi ise seçim öncesi dönemden bu yana ağırlığın arttırılması yönünde. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve piyasalara güven verecek bir ekonomi yönetimi beklentisi CDS primlerindeki düşüş ve eurobond ağırlığının artırılması gerektiği görüşüne neden olmuş gibi görünüyor. Bu doğrultuda Mayıs’ta ağırlığı artır diyenlerin oranı %47.62’den %52.94’e yükselirken ağırlığı düşür diyenlerin oranı %14.29’dan %11.76’ya geriledi.

Kısa ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma araçları ile ilgili olarak Mayıs ayında da nötr kal, ağırlığını düşür, ağırlığını çok düşür tavsiyeleri ağır bastı. Uzun vadeli borçlanma araçları için ağırlığını düşür ve ağırlığını çok düşür diyenlerin oranı her bir seçenek için %34.31 olurken Nisan’da bu oranlar %28.57 ve %29.52 düzeylerindeydi. Mayıs’ta yapılan ankette önümüzdeki 3 ayda kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinde ağırlığını çok düşür tavsiyesinde bulunanların oranı %23.81’den %34.31’e yükselirken ağırlığını düşür ve çok düşür seçenekleri birlikte %56.1’den %61.7’ye yükseldi. Her iki vade için de nötr kal yönünde tercihte bulunanların oranı önceki aya göre hafif düşüş gösterdi.

Ankete geçtiğimiz ay eklenen portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasa profesyonellerinin çoğunun portföy tercihlerinde geçen ay olduğu gibi bu ay da yurtiçi hisse senedi ve USDTRY birinci yeri tutuyor. Nisan’da soruyu yanıtlayan 100 kişiden 93’ü portföyünde hisse senedine yer verirken Mayıs’ta 95 kişiden 93’ü (%98) portföyünde yer vermiş ve hisse senedinin portföylerdeki
ağırlığı %27.0’de sabit kalmış. Mayıs’ta 95 kişiden 86 kişi portföyünde USDTRY’ye yer verirken (%90.5’i) Nisan’da bu oran 100 kişide 95 kişiymiş. USTDRY’nin ağırlığı ise ortalama %24 olmuş. Bu ikisi dışındaki varlık sınıflarından mevduatın ortalama ağırlığı %13’ten %15.0’e yükselmiş, eurobond’un ortalama ağırlığı ise %15.0’ten %13.0’e gerilemiş. Altının ortalama ağırlığı ise %16.0 seviyesinde sabit kalmış.

Aşağıdaki grafikte ankete verilen yanıtlardan bir portföy oluşturulmuş olsa ortaya çıkacak farazi dağılımı bulabilirsiniz. Buna göre PPA portföyünün %27’si yurtiçi hisse senetlerinden, %24.0’ü
USDTRY’den, %13’ü ise altından oluşuyor. Mayıs ayının portföyünde Nisan ayına göre yurtiçi ve yurtdışı hisse senetleri ile mevduatın payı artmış, USDTRY aynı kalmış, diğer varlık sınıflarının payı ise düşmüş durumda.

 

Piyasa Profesyonelleri Anketi Farazi Portföy Dağılımı: Mayıs 2023 (%)

* Anket Mayıs ayının son haftasında whatsapp ve e-mail üzerinden link paylaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Ankete 102 piyasa profesyoneli katılmıştır. Ankete katılım kişisel bilgiler alınmadan yapılmakta, verilen yanıtların kimlere ait olduğu görülmeden toplanmaktadır…

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler