Sosyal Medya

Para Politikasi

BDDK’dan kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili yeni karar

BDDK, derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesi için üye şartlarında değişikliğe gitti

BDDK’dan kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili yeni karar

BDDK, derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesi için üye şartlarında değişikliğe gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin seçilme kriterlerini genişletti.

BDDK’nin Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, asgari 3 kişiden teşkil olması zorunlu olan derecelendirme komitesinde yer alacak üyelerin en az üçte ikisinin Türkiye’de yerleşik olması şartı korunurken, şu mesleki deneyimlerden en az birine sahip olması şartı getirildi:

“Bankalarda, faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketlerinde genel müdür veya kredilerden/alacaklardan sorumlu genel müdür yardımcılığı veya bankalarda kredi komitesi üyeliği. Kurul başkan veya üyeliği, kurumda başkan yardımcılığı veya daire başkanlığı. En az 2 yıl görev süresine sahip üçüncü fıkra kapsamında belirlenmiş derecelendirme komitesi üyeliği.

Toplamda en az 7 yıllık deneyim süresine sahip olmak kaydıyla bankalarda, faktoring, finansal kiralama veya finansman şirketlerinde, risk yönetimi birimi personeli, iç denetim elemanı/müfettiş, kredilendirme sürecinde kredi tahsis, mali tahlil ve istihbarat veya kredi izleme ve değerlendirme işlevleri yürüten personeli, yardımcılık dönemleri de dahil kurumda bankacılık uzmanlığı veya bankalar yeminli murakıplığı, derecelendirme kuruluşlarında derecelendirme uzmanlığı veya bağımsız denetim kuruluşlarında bağımsız denetçilik alanların bir veya birkaçında görev yapmış olmak.”

 

 

 

 

 

borsatek.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler