Sosyal Medya

Para-banka-finans

Özel sektörün toplam kredi borcu 1,4 milyar dolar azaldı

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak…

Özel sektörün toplam kredi borcu 1,4 milyar dolar azaldı

Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 158,0 milyar ABD doları oldu.

Merkez Bankası verilerine göre 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar ABD doları azalarak 149,3 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 271 milyon ABD doları artarak 8,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 719 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 586 milyon ABD doları azalışla 13,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 39 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 469 milyon ABD doları azalarak 1,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 189 milyon ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 188 milyon ABD doları azalışla 4,9 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 76 milyon ABD doları artışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 336 milyon ABD doları azalarak 103,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 118 milyon ABD doları artarak 8,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %61,3’ünün ABD doları, %34,7’sinin Euro, %1,9’unun Türk lirası ve %2,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %33,6’sının ABD doları, %37,8’inin Euro, %23,3’ünün Türk lirası ve % 5,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 149,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %34,5’ini finansal kuruluşların, %65,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %73,9’unu finansal kuruluşların, %26,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.”

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler