Sosyal Medya

Ekonomi

Piyasalardaki ekonomik belirsizlik hukuki güvenliğe zarar veriyor

Küresel çapta ekonomik dalgalanmaların süregeldiği son dönemde birçok sektör bu durumdan etkilenirken, gözler hukuki süreçlere çevrildi.

Piyasalardaki ekonomik belirsizlik hukuki güvenliğe zarar veriyor

Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi’nin (TODAM) Alan İzleme Raporları Projesi kapsamında hazırladığı Hukuk İzleme Raporu, İLKE Vakfı tarafından yayımlandı. Sosyoloji ve iktisat başta olmak üzere disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilen bu rapor, hukukun 2022’deki bilançosunu ortaya koydu.
Raporda, hukukun sadece yargısal süreçlere indirgenerek tanımlanamayacağı vurgulandı. Hukuk, ülkenin gündeminde her zaman kendine yer bulan, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren ve yaşamın her boyutunda etkisi hissedilen bir alan olarak tanımlanıyor. Ekonomik, psikolojik, sosyolojik süreç ve dinamiklerle de ilintili olduğu belirtildi.
Hukuk İzleme Raporu Editörü Av. Ahmet Sait Öner, rapor hakkında şu açıklamayı yaptı: “Hukuk, sadece yargısal sürece indirgenerek tanımlanamaz. Ekonomik, psikolojik, sosyolojik süreç ve dinamiklerle de ilintili. Dolayısıyla raporu, hukuku bütüncül bir perspektifle ele alarak disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırladık. Adalet Bakanlığı, yargı sistemi, kamu kurumları, barolar, hukuk eğitimi, Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) imajı ve uluslararası mukayesesi gibi birçok konuyu veri temelli bir şekilde analiz ettik.”

Raporun ana odak noktalarından biri, ekonomik belirsizliklerin hukuki güvenliğe zarar verdiğine dikkat çekmesi. Ekonomik düzenin hukuk düzenini etkilemesiyle birlikte bu alandaki öngörülebilirliğin azaldığına vurgu yapıldı. Ekonomideki normalleşmenin hukuki düzenin teminatı işlevi göreceği ve yüksek enflasyonun hukuk üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi. Özellikle yüksek enflasyon nedeniyle konut kiralarının yükselmesi, sulh hukuk mahkemelerinde iş yükünün artmasına neden oluyor ve 2023’te yargısal işleyişi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

Rapor ayrıca Ceza Mahkemeleri dosyalarında mal varlığına yönelik suçların 2022’de birinci sırada yer aldığına dikkat çekiyor ve bu durumun hukuk ve ekonomi ilişkisi açısından önemli olduğunu vurguluyor. Rekabet Kurulu’nun verdiği idari para cezalarının artmasının, gıda tedarik zincirine ilişkin dosya ve soruşturma sayısının artmasından kaynaklandığına raporda işaret edildi.

PARA ANALİZ

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler