Sosyal Medya

Ekonomi

Betam ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme bekliyor: İthal tüketim ve kamu harcamaları

BETAM bugün paylaştığı bilgi notunda 2023 ilk çeyrek büyüme beklentisi ve bu rakamın altındaki dinamikleri açıkladı: Kesinleşen Ocak ve kısmen…

Betam ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme bekliyor: İthal tüketim ve kamu harcamaları

BETAM bugün paylaştığı bilgi notunda 2023 ilk çeyrek büyüme beklentisi ve bu rakamın altındaki dinamikleri açıkladı:

Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,0 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,4 artacağını öngörüyoruz.

Kamu tüketim harcamalarında büyük artış

2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla özel tüketim vergisinde yüzde 3,1’lik bir azalışa karşın kamu tüketim harcamalarında yüzde 31,9’luk bir artış öngörüyoruz. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında, ithal tüketimde yüksek bir artış (yüzde 45,6), konut kredilerinde ise yüzde 20,6’lık bir azalış görülmektedir. ÖTV’de yüzde 36,1, kamu tüketim harcamalarında ise yüzde 52,8 artış hesaplıyoruz.

İthal yatırım mallarında artış

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2023 yılının birinci çeyreğinde yatırım malı ithalatında yüzde 13,9’luk artış dikkat çekmektedir. Perakende sektörü stok seviyesi yüzde 0,4 düşerken, kamu yatırım harcamaları yüzde 33,7 azalmaktadır. Yıllık bazda ise son 3 aylık üretim beklentileri yüzde 1,8, ara malı üretim endeksi ise yüzde 4,6 azalmaktadır. Yatırım malı ithalatındaki artış yüzde 17,0 olurken, kamu yatırım harcamaları yüzde 22,4 artmaktadır. 

Altın dışı ihracatta sınırlı azalış

2023 yılının birinci çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış altın dışı dış ticaret rakamlarına baktığımızda ihracatta ve ithalatta sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 5,9’lik artış bekliyoruz. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda ise altın dışı ihracat yüzde 0,2 azalırken, toplam ihracat yüzde 6,8 azalmaktadır.

Altın dışı ithalat yüzde 5,5 artarken, altın dahil edildiğinde ithalatta yüzde 19,0’luk artış hesaplanmaktadır.

Genel değerlendirme

GSYH tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlere baktığımızda imalat sanayi üretim endeksi ile hizmet sektörüne olan talepte sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 0,1 artış gözlemlemekteyiz.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise elektrik tüketimi yüzde 3,1 azalırken perakende sektörü fiyat beklentileri yüzde 0,7 artmaktadır. Gelecek on iki ay yatırım beklentilerindeki yüzde 5,8’lik azalış dikkat çekmektedir.

Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5,0 oranında büyümesini bekliyoruz.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 1,4 artacağını öngörüyoruz.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler