Sosyal Medya

Borsa

Çimsa yılın ilk yarısında cirosunu geçen yıla göre yüzde 119 artırdı

Çimsa, yılın ilk yarısında cirosunu 3.595 milyon TL’ye; ana ortaklık net karını ise 983 milyon TL’ye çıkardı...

Çimsa yılın ilk yarısında cirosunu geçen yıla göre yüzde 119 artırdı

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Çimsa, yılın ilk yarısında cirosunu 3.595 milyon TL’ye; ana ortaklık net karını ise 983 milyon TL’ye çıkardı.

Çimsa CEO’su Umut Zenar, şirketin ilk 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendirirken şunları söyledi: “Attığımız operasyonel ve stratejik adımlarla tüm paydaşlarımıza değer yaratmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısını oldukça başarılı finansal sonuçlarla tamamladık. Yılın geri kalanında da hissedarlarımız, yatırımcılarımız ve diğer tüm paydaşlarımız için, sürdürülebilir karlılık amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2022 yılı ilk yarı ihracat performansımızla ve katma değerli ürünlerimizle önceki yıllarda olduğu gibi ülkemize ek değer yaratıyoruz. İlk yarı sonunda ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre %114 artırarak 2.2 milyar TL’ye ulaştırdık. Yılın ilk yarısında net satışlarımızın %50’sini ihracattan kaydettik. Geçtiğimiz yıl aynı döneminde bu oran %45’ti. Önümüzdeki dönemde de satışlarımızın içindeki ihracat payını artırma hedefimiz devam ediyor. Bu süreç Çimsa’nın sergilediği stratejik, entegre ve disiplinli ekip çalışmasının ürünüdür”.

Çimsa’nın Kayseri ve Niğde Fabrikaları ile Ankara Öğütme Tesisi’ni 110 milyon Euro karşılığı 2 milyar TL bedelle Fernas Şirketler Grubu’na devrettiklerini hatırlatan Zenar, bu varlık satışı ile Çimsa’nın yüksek katma değerli ve sürdürülebilir iş alanlarına odaklanmasını sağlayacak adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Attığımız stratejik adımlar ve son olarak gerçekleştirdiğimiz satış ile gelecek vizyonumuza çok önemli bir katkı sunduk. Varlık satışından sağladığımız gelirle, daha katma değerli ve sürdürülebilir alanlara odaklanacağız. Satış işleminden yaratılan kaynağı, daha önce açıkladığımız yatırımlarımızın hayata geçirilmesinde, potansiyel stratejik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesinde, sürdürülebilirlik yatırımlarımızın finansmanında ve borçluluğumuzun azaltılmasında kullanacağız. Bu kapsamda attığımız ilk adım Mersin’de kurulu CAC kapasitemizin artırılmasına yönelik yatırımımızı devreye almak olacaktır”.

Çimsa olarak sürdürülebilirlik konusunu ana stratejilerinin bir parçası olarak ele aldıklarını belirten Umut Zenar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Çevresel performansımızı geliştirerek sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte Çimsa olarak döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme ve yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirme hedefiyle hareket ediyoruz. Afyon Fabrikamızda 52 milyon TL yatırım ile Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kurmaya hazırlanıyoruz. Santral 3.3 MW kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Bu santralde üretilecek elektrik miktarı 3000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olacak. 2023 yılının 4. çeyreğinde aktif olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projemizde, yıllık 2000 ton karbondioksit (CO₂) tasarrufu sağlayarak 2 milyon ağacın CO₂ nötrleme kapasitesine denk gelen miktarda katkı yaratmayı hedefliyoruz”.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler