Sosyal Medya

Ekonomi

Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış hız kazanıyor

Ulusal düzeyde gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Tarım” çalıştayına ilişkin sonuç bildirgesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bildirgeye yönelik açıklamalarda…

Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış hız kazanıyor

Ulusal düzeyde gerçekleştirilen “İklim Değişikliği ve Tarım” çalıştayına ilişkin sonuç bildirgesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bildirgeye yönelik açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı, Bakanlık öncülüğünde “Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı” oluşturulacağını ifade ederken, iklim dostu tarımsal destekleme modelinin ve ekosistem odaklı gıda üretim modelinin hayata geçirileceğini belirtti. 2023-2027 dönemini kapsayan “Tarımsal

Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planı”nın kısa sürede yürürlüğe gireceğini kaydeden Bakan, tarım ve mera alanları için kuraklık erken uyarı sistemlerinin
kurulacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Küresel gıda fiyatlarında yaşanan artış Aralık ayında %20 seviyelerinde seyrederken, yurt içinde tarım ve gıda
ürünlerindeki artışın hız kazandığı görüldü. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık bazda %36,4 oranında artış kaydetti. Bu dönemde uzun ömürlü bitkisel ürünler ile uzun ömürlü olmayan bitkisel ürünler arasındaki ayrışma dikkat çekiyor. Uzun ömürlü olmayan ürünlerde artış oranı %52’nin üzerinde gerçekleşirken, uzun ömürlü ürünlerde bu oran %1,9 seviyesinde kaldı. Alt kalemler bazında incelendiğinde ise buğday fiyatlarında görülen %78,4’lük artış öne çıkıyor. Tüketici fiyatlarında da işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yıllık artış Aralık ayında %39,8 seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılında kuraklık ve küresel ölçekte girdi fiyatlarındaki artışlarından olumsuz etkilenen tarım sektöründe faaliyetin, 2022 yılında da potansiyelin altında gerçekleşmesi bekleniyor. Enerji ve gübre gibi tarım sektörünün temel girdilerinde yaşanan hızlı artışların yanı sıra fiyatlardaki artışı engellemek adına atılan ithalatı kolaylaştırıcı adımların sektörün faaliyeti üzerinde baskı yaratması bekleniyor.

 

ekonomi.isbank.com.tr

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler