Sosyal Medya

Ekonomi

Vergi geliri tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 90,9’a çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Hazine’den yapılan açıklamada, vergi…

Vergi geliri tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 90,9’a çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Hazine’den yapılan açıklamada, vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranının 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde %87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde %90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan arttığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Son zamanlarda bazı basın ve yayın organlarında vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığına ilişkin haberler yapılmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konu hakkında aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarları; geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve yine geçmiş yıllara ilişkin tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklanmaktadır.

Bu şekilde geçmişten gelen alacaklar her yıl tahakkuk tutarlarına eklenmekte ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranlar düşük gözükmektedir.

Oysa her yılı geçmişten bağımsız değerlendirip, o yılda tahakkuk eden alacakları yine o yılda tahsil edilen alacaklara oranladığımızda gerçek tahsilat performansına ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda her ay kamuoyu ile paylaşılan bütçe sonuçlarında yer alan Vergi Gelirleri Tahakkuk ve Tahsilat Oranları ile ilgili yılda tahakkuk eden ve yine ilgili yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişkin Cari Yıl Tahakkuk ve Tahsilat oranları yer almaktadır.

Söz konusu tablo incelendiğinde; son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının %90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde cari yıl tahsilat/tahakkuk oranı %87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın %90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir.

Görüleceği üzere, vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer taraftan, kamu giderlerinin en sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payında da herhangi bir azalma bulunmamaktadır.

Nitekim, 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içerisindeki payı %77 iken bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Revize Bütçede de bu oranın %85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. ”

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler