Sosyal Medya

Piyasa

Yatırım Finansman: Model Portföy Güncelleme Raporu

ALARK’ı ekliyoruz. Alarko Holding’in 3Ç sonuçları, kömür fiyatlarındaki artışa rağmen, şirketin en büyük elektrik üretim santrali olan CENAL kömür santralinde kârlılığı…

Yatırım Finansman: Model Portföy Güncelleme Raporu

ALARK’ı ekliyoruz. Alarko Holding’in 3Ç sonuçları, kömür fiyatlarındaki artışa rağmen, şirketin en büyük elektrik üretim santrali olan CENAL kömür santralinde kârlılığı korumayı başardığını ve hatta 3Ç’de ortalama MW başına FAVÖK performansının dolar bazında arttığını gösterdi. Spot elektrik fiyatlarında devam eden yükseliş ve kömür fiyatlarındaki son gerileme ile ALARK’ın 4Ç ve 2022’de daha iyi bir kârlılığa sahip olacağına inanıyoruz. Yönetim, daha yüksek kur farkı zararı ihtimaline rağmen (açık döviz pozisyonu yaklaşık 1,5 milyar TL) 2021 yılsonu için 950-1050mn TL olan net kar hedefine ulaşılacağından emin ve bu durum güçlü 4Ç beklentilerini teyit ediyor (9 aylık net kar: 497mn TL, 2020: 802mn TL). Daha yüksek elektrik fiyatları kömür bazlı üreticilere kar marjlarını genişletmek için fırsat sunduğundan (doğal gaz tarifesindeki artış elektrik fiyatlarında keskin bir düşüşü önleyecektir) 2022’de kar büyümesinin devam edeceğine inanıyoruz. Enerji dağıtımı operasyonlarından gelen kar ise, iskonto oranı varsayımındaki artış nedeniyle 3Ç’de düşük kalmışken, önümüzdeki dönemde enflasyondaki artışın finansal gelirleri desteklemesi bekleniyor. ALARK için hedef fiyatımız hisse başına 14,7 TL’dir ve %44’lük yükseliş potansiyeline işaret etmektedir.

EREGL’yi çıkarıyoruz. 
EREGL’nin bilanço performansı çok güçlü olmaya devam ediyor, ancak Çin’de çelik fiyatların son haftalarda keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle Çin çelik piyasası dinamiklerinin dünyanın geri kalanı için aşağı yönlü riskler oluşturabileceğini düşünüyoruz. Çin’in ihracat kısıtlamalarının potansiyel olarak hafifletilmesi, Çin dışındaki güçlü fiyatların devamlılığı için takip edilmesi gereken önemli bir risktir. EREGL’de cazip temettü verimi tahminimiz bulunsa da (yaklaşık %16), model portföyümüzdeki çelik sektörünün ağırlığını azaltmayı tercih ederek, bu aşamada EREGL’yi çıkarmaya karar verdik (KRDMD ise listede kalmaya devam ediyor, hurda fiyatında düşüşün sınırlı olması ve elektrik fiyatlarının yüksek seyretmesinin Avrupa ve Türkiye’de uzun çelik fiyatlarını daha fazla destekleyebileceğini düşünüyoruz.). EREGL için HF’miz hisse başına 24,0 TL’dir ve %22’lik yükseliş potansiyeli bulunmaktadır.

Model Portföyümüz BIST100 endeksine göre yılbaşından beri %23.7 daha yüksek getiri elde etmiştir.

 

Yatırım Finansman

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler