Sosyal Medya

Genel

Yeniden yapılandırılan krediler TL40 milyarı aştı

Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi en az 6 milyon TL’yeçıkarıldı. Daha önce başlangıç sermayeleri en az 2 milyon TL olarak…

Yeniden yapılandırılan krediler TL40 milyarı aştı

Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesi en az 6 milyon TL’yeçıkarıldı. Daha önce başlangıç sermayeleri en az 2 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Sermaye Piyasası Kurulunun(SPK) “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıca yönetilen portföy büyüklüğünün; 200.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 6.000.000 TL, 200.000.001 TL’den 1.000.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 8.000.000 TL, 1.000.000.001 TL’den 7.500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 10.000.000 TL, 7.500.000.000 TL’yi aşan Şirketin özsermayesinin asgari 20.000.000 TL, olması zorunlu oldu.

Şirketin bu maddenin birinci fıkrası kapsamında sahip olması gereken asgari özsermaye tutarının hesaplamasına esas portföy büyüklüğü tutarının belirlenmesinde, son üç ayın sermaye yeterliliğine ilişkin tablolarında yer alan yönetilen portföy büyüklüğü tutarlarının aritmetik ortalaması dikkate alınacak. Öte yandan, yönetilen portföy büyüklüğünün 15.000.000.000 TL’yi aşması halinde, 15.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermayeye sahip olunması gerekmektedir. Şirketin özsermaye tutarının 40.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmayacak.

Şirket, bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra Kurulun aracı kurumlara ilişkin sermaye yeterliliği yükümlülüklerine de tabi olacak. Sermaye yeterliliği düzenlemeleri kapsamında Şirketin asgari özsermaye yükümlülüğü tutarı belirlenirken, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak yönetilen portföy büyüklüğü tutarına karşılık gelen özsermaye tutarı dikkate alınır. Şirketin asgari ödenmiş sermaye tutarı ise 6.000.000 TL’den az olamayacak.

Şirketler en geç 31/12/2021 tarihi itibarıyla bu kurallara uyumlu hale gelecek.

 

 

Kaynak: foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler