Sosyal Medya

Ekonomi

TEPAV: Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 10,7 arttı

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 107. sayısı yayımlandı.Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,7 oranında artarak 21,9 milyon olarak…

TEPAV: Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık yüzde 10,7 arttı

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 107. sayısı yayımlandı.Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,7 oranında artarak 21,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 107. sayısı yayımlandı.Nisan ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 10,7 oranında artarak 21,9 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal GüvenlikKurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde72,2’sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde14,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8,2 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 6,4 düşüş görülmüştür. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9’dur. En yüksek istihdam artışı yıllık yüzde 44,4 ile inşaat sektöründe gerçekleşmiştir.

2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren diğer sektörlerde de istihdam artışlarının hızlanarak devam ettiği görülmektedir. Nisan 2021’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde15,2, imalatta yüzde 18,1 ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 8,5 oranında istihdam artışları gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan, COVID-19 salgının olumsuz etkilediği ve son 1 yıldır istihdam kaybı yaşanan konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe de yüzde 9,3 oranında istihdam artışı yaşanmıştır. Ayrıca, pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı(yüzde 37,7) istihdam artışları sürmektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 17,4 seviyesindedir.

Kadın çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla göre yükselmiştir. Nisan2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı bir yıl öncesine göre 512 bin artmıştır ancak, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı Nisan ayında yüzde30,4’e gerilemiştir. Aynı zamanda tüm illerde kadın istihdamında da artış yaşanmıştır. Kadın istihdamında artış gerçekleşen illerin başında 147 binlik artışıyla İstanbul gelmektedir. İstanbul’u 39 bin artış ile Ankara, 36 bin artış ile İzmir ve 25 bin artış ile Bursa takip etmektedir.

Nisan 2021’de KOBİ sigortalı çalışan sayısı 1 milyon 403 bin artmıştır. Nisan 2020’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 377 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektöründe olmuştur. Bu sektörü 94 bin artış ile perakende ticaret, 82 bin artış ile giyim eşyaları imalatı ve 79 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri sektörleri izlemiştir. KOBİ sigortalı çalışan sayısının en hızlı arttığı il de yüzde 27,2 ile Muğla olmuştur. Muğla’yı, Batman,Bitlis, Bingöl ve Tunceli takip etmiştir. Ayrıca, Antalya’da da istihdam artışı yüzde 17,6’ya ulaşmıştır. Pandemi nedeniyle istihdamı olumsuz etkilenen turizm şehirlerindeki toparlanma dikkat çekmektedir.

 

 

Kaynak: foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler