Sosyal Medya

Ekonomi

Türk işverenler 2021’in ikinci çeyreğine yönelik olumlu bir istihdam beklentisi içinde

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre araştırma kapsamında yer alan sekiz sektörün yedisinde 2021’in ikinci çeyreğine yönelik istihdam artışı bekleniyor.…

Türk işverenler 2021’in ikinci çeyreğine yönelik olumlu bir istihdam beklentisi içinde

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre araştırma kapsamında yer alan sekiz sektörün yedisinde 2021’in ikinci çeyreğine yönelik istihdam artışı bekleniyor. Üretim sektörü mevsimsel verilerden arındırılmış +%24 istihdam görünümüyle bu sektörler arasında en olumlu istihdam beklentisini sergileyen sektör oldu. Bir önceki çeyreğe kıyasla istihdam beklentisi araştırma kapsamındaki sekiz sektörün dördünde güçlenirken en dikkat çekici yükseliş yüzde 10 puan artışla İlaç sektöründe yaşandı. Türk işverenler işyerlerinde COVID-19 aşısını zorunlu tutmayı düşünmüyor.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2021’in ikinci çeyreğine yönelik olarak olumlu seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. COVID-19 salgınının şartları altında 775 Türk işverenin görüşlerine baş vurularak yapılan araştırmanın verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 20’si 2021’in ikinci çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 4’ü azalma öngörüyor ve yüzde 70’i ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 2021’in ikinci çeyreğine yönelik net istihdam görünümü ise +%16’yı gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise +%10 olarak ölçülüyor. İşe alım planları 2021’in ilk çeyreğine ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla göreceli bir istikrar sergiliyor.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2021 ikinci çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “COVID-19 aşılarının çoğu EMEA ülkesinde erişilebilir hale gelmesiyle birlikte bölgemizdeki işverenlerin bakış açılarındaki değişimleri de görebiliyoruz. Ülkemizdeki işverenlerin yüzde 15’i COVID-19 öncesi dönemdeki işe alım seviyelerine ya da daha yüksek seviyelere altı ay içerisinde ulaşılabileceğini belirtiyor. Bölge ortalamasına göre altı puan yüksek olan bu beklenti ışığında göreceli olarak olumlu bir tabloya tanık oluyoruz.  Bu olumlu atmosfer ülkemizin bölgelerinde de görülebiliyor. Araştırmaya dahil olan beş bölgenin tamamında işverenler, bir önceki çeyreğe kıyasla daha olumlu bir istihdam görünümü sunuyorlar. COVID-19 salgınından toparlanma hızlandıkça bu olumlu beklenti eğiliminin de sürmesini bekliyoruz.”

Türk işverenlerin yüzde 15’i COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine altı ay içerisinde geri dönmeyi bekliyor
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’nda, işverenlere COVID-19 öncesi işe alım seviyelerine dönüş beklentilerine ve COVID-19 aşılarının uygulanmasına ilişkin ek sorular da yöneltildi. Verilere göre Türkiye’deki işverenlerin yüzde 15’i COVID öncesi işe alım seviyelerine altı ay içerisinde dönebileceklerini düşünüyor. Yüzde 8’i ise dönüşüm 2021 yılı sonu itibarıyla gerçekleşebileceği görüşünde. Türk işverenlerin yarısından fazlası çalışanların aşılanmasına yönelik sabit bir politika belirlemeyi planlamadığını ve aşılanma kararını bireylere bıraktığını ifade ederken, yüzde 20’si ise aşılanmayı zorunlu tutmamakla birlikte çalışanlarına aşılanmanın faydalarını anlatacaklarını belirtiyor. Önümüzdeki altı ila 12 ay için şirketlerinde planladıkları çalışma tarzları sorulduğunda Türk işverenlerin yüzde 12’si uzaktan ve işyeri tabanlı çalışma yaklaşımının karışımını uygulamayı beklediklerini ifade ederken yüzde 80’i mesailerin tamamında ya da çoğunda işyeri tabanlı bir çalışma modelini benimseyeceklerini belirtiyor.

2021’in ikinci çeyreği için en yüksek istihdam artışı beklentisi Üretim sektöründe
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün yedisinde işverenler önümüzdeki çeyrekte işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip.  İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%24 istihdam görünümüyle Üretim sektörü olurken, bunu istihdam görünümünün +%21 olarak ölçüldüğü İlaç sektörü takip ediyor. Finans ve Kurumsal Hizmetler sektörü ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörleri de yüzde 13 ve yüzde 11’lik istihdam görünümleriyle istikrarlı bir istihdam beklentisi sunuyor. Diğer Üretim sektörü işverenleri +%9’luk görünümle ılımlı işe alım fırsatı sunarken, İnşaat ve Diğer Hizmetler sektörleri de +%5 ve +%4 istihdam görünümleriyle bu tabloya eşlik ediyor. Bununla birlikte Restoran ve Otelcilik sektöründeki işverenler -%2 istihdam görünümüyle işe alımlarındaki azalma beklentisini sergiliyor.

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün dördünde güçlendiği görülüyor. En çok göze çarpan yükselişler arasında yüzde 10 puan ile İlaç sektörü öne çıkarken, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yüzde 5’lik artış dikkat çekiyor. Görünümlerin yüzde 4 puan artış gösterdiği diğer iki sektör Üretim ve Restoran & Otelcilik olurken, Diğer Hizmetler sektörü işverenleri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4 puan düşük işe alım beklentisi bildiriyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün dördünde daha düşük işe alım beklentileri göze çarpıyor. En dikkat çekici düşüş yüzde 4 puan ile Diğer Hizmetler sektöründe yaşanırken, Finans & Kurumsal Hizmetler ile Restoran & Otelcilik ve İlaç sektörlerinde istihdam görünümleri yüzde 2 puan azalma gösteriyor. Bununla birlikte Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yüzde 7, Üretim sektöründe ise yüzde 5 olmak üzere üç sektörde işe alım beklentileri yükselmiş görünüyor.

2021’nin ikinci çeyreğine yönelik en güçlü istihdam görünümleri Ege ve Karadeniz bölgelerinde
Araştırma kapsamındaki beş bölgenin tamamında işverenler, 2021’in ikinci çeyreği boyunca personel sayısının artmasını bekliyor.  En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölgeler +%15 ile Ege ve +%13 ile Karadeniz bölgeleri olurken, Marmara bölgesi +%10, İç Anadolu bölgesi ise +%9 olarak ölçülen orta seviyeli istihdam görünümleriyle öne çıkıyor. Akdeniz bölgesi işverenleri de +%8 istihdam görünümü ile işe alım beklentilerinde artış bildiriyor.

Büyük ölçekli şirketlerdeki işverenler 2021’in ikinci çeyreğine yönelik güçlü işe alım beklentilerine sahip  
2021’in ikinci çeyreğine yönelik olarak dört işletme kategorisinin tamamında işe alım beklentisi bulunuyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri +%17 istihdam görünümü ile en güçlü istihdam piyasası görünümünü bildirirken Orta ölçekli şirketlerdeki işverenler +%15’lik görünümle istikrarlı işe alım beklentisi sergiliyor. Küçük ve Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenler ise sırasıyla +%8 ve +%5’lik görünüm bildiriyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında Mikro ölçekli işverenlerde istihdam görünümü yüzde 9 puan artarken, Orta ölçekli işverenlerde de yüzde 3 puan artış gözlemleniyor. Büyük ölçekli işverenlerin görünümleri ise bir önceki çeyreğe kıyasla bir değişim göstermezken Küçük ölçekli işletmelerdeki işverenlerin görünümü yüzde 2 puan azalmış bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında büyü Orta ölçekli işverenler yüzde 5, Mikro ölçekli işletmelerdeki işverenlerse yüzde 3 puan daha yüksek işe alım beklentisi sergiliyor. Küçük ölçekli işletmelerdeki işverenler istikrarlı seviyede bir işe alım beklentisi ortaya koyarken Büyük ölçekli işletmelerdeki işverenlerin işe alım beklentileri bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 puan azalmış bulunuyor.

 

 

 

Kaynak:ManpowerGroup

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler