Sosyal Medya

Ekonomi

Başkanlık sisteminde daha fazla bürokrasi, daha çok karışıklık: “Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi” geldi

AKP hükümetinin piyasalarda bekleneni vermeyen “ekonomik reform” paketi içinde yer alan adımlardan bir tanesi daha gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan yeni…

Başkanlık sisteminde daha fazla bürokrasi, daha çok karışıklık: “Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesi” geldi

AKP hükümetinin piyasalarda bekleneni vermeyen “ekonomik reform” paketi içinde yer alan adımlardan bir tanesi daha gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan yeni iki kurum “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” ve “Fiyat İstikrarı Komitesi” esasta işlevini kaybetmiş Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı alt başkanlıkları arasında ortak çalışma grupları olarak değerlendirilebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın hemen açıklama yaparak fiyat istikrarı görevinin Merkez Bankası’na ait olduğu ve bu yeni Komite ile müdahalenin söz konusu olmadığı; enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söylemesi bile başlı başına merkez bankasına ait olması gereken sorumlulukların karmaşık bir yapı içine sokulduğunu net anlatmakta.

Kurulan iki yeni bürokratik kurumun amaç, üye detayları ise aşağıda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı kararname ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Başında “Cumhurbaşkanı Yardımcısı”

Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amaçlı.

Kurulun başında Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” olacak.  Üyeler Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı ve Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak.

Aylık toplanacak, üç ayda bir de çalışmaları hakkında rapor sunacak. Başkan, Cumhurbaşkanına Kurul’un çalışmalarını sunacak, sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olacak. Kurul, görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilecek.

Kararnamede, kurulun görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

– Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak.

– Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak ve takip etmek.

– Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak.

– Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

Fiyat İstikrarı Komitesi: Merkez Bankası’nın işini kısmen üstlenecek

Fiyat İstikrarı Komitesi, “fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla” kurulmuş durumda.  Merkez Bankası’na ait olan bu görev şimdi bakanlıklarla paylaşılacak.  Arz yönlü şokların oluşup fiyat baskısı oluşmasının önüne geçilmesi hedefi var.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı (Cumhurbaşkanına bağlı) ile TCMB Başkanından oluşacak.

Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

– Para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek.

– Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

– Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak.

Fiyat İstikrarı Komitesinin sekretarya hizmetleri de Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek ve görev alanına giren konularla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve kuruluşlarından isteme yetkisine sahip olacak.

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler