Sosyal Medya

Borsa

Deniz Yatırım’dan Alarko Holding için genel değerlendirme…

Alarko Holding, 19 Şubat 2024 tarihinde üst yönetiminin de katılımıyla 5. Sermaye Piyasaları Günü organizasyonunu gerçekleştirdi...

Deniz Yatırım’dan Alarko Holding için genel değerlendirme…

Alarko Holding, 19 Şubat 2024 tarihinde üst yönetiminin de katılımıyla 5. Sermaye Piyasaları Günü organizasyonunu gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıdan derlediğimiz önemli notlar ve genel değerlendirmemiz aşağıda yer almaktadır.

Alarko Holding, orta-uzun vadeli planlarını paylaştı. Buna göre, Holding, %83 seviyesinde bulunan enerji işkolu payını kademeli bir şekilde %40 seviyelerine indirmeyi, turizm ile yeni yatırım kararları alınan tarım, havacılık ve enerji depolama gibi işkollarının paylarını artırmayı hedeflemektedir.

Holding, yeni yatırımlarına ilişkin son gelişmeleri de anlattı. Buna göre, tarım alanında yatırımlar planlandığı şekilde devam ederken, yatırımların sonucunda dünyada önemli bir konuma ulaşılması hedeflenmektedir. Enerji depolama ve havacılık alanlarında çalışmaların sürdüğü ifade edilirken, turizm işkolunda Bodrum’daki otelin faaliyete geçme, Maldivler’deki otelin de satın alma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Alarko Holding, 2023 ve 2024 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre, Holding, 2023 yılı net kar beklentisini 13,0-14,0 milyar TL seviyesinde korurken, 2024 yılı net kar beklentisini 22,05-24,05 milyar TL olarak belirledi.

Genel değerlendirme: Alarko Holding’i, güçlü devam eden elektrik dağıtım işkolu, turizm alanındaki yeni otel yatırımları ve tarım & gıda alanındaki yeni faaliyetlerine ek olarak solo nakit pozisyonu dolayısıyla beğeniyoruz. Ancak, kısa vadede tamamlanması beklenen ortakların hisse satışının bir süre daha baskı unsuru olarak kalmaya devam edebileceğinin de altını çizmek isteriz.

Alarko Holding için 12-aylık hedef fiyatımız 166,77 TL seviyesinde bulunurken, önerimiz de AL yönünde. Ayrıca, ALARK’ı 13 Eylül 2022 tarihinden bu yana Model Portföyümüzde taşıdığımızı da hatırlatmak isteriz.

Hisse, yılbaşından itibaren BIST 100 endeksinin %12 üzerinde performans sergilemiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 4,2x F/K ve 2,3x PD/DD çarpanlarından işlem görmektedir.

Detay bakış

Alarko Holding, gerçekleştirdiği 5. Sermaye Piyasaları Günü organizasyonunda orta-uzun vadeli planlarını paylaştı. Buna göre, Holding, %83 seviyesinde bulunan enerji işkolu payını kademeli bir şekilde %40 seviyelerine indirmeyi, turizm ile yeni yatırım kararları alınan tarım, havacılık ve enerji depolama gibi işkollarının paylarını artırmayı hedeflemektedir.

Alarko Holding’in kombine satış geliri ve FAVÖK rakamları 9A23 döneminde sırasıyla yıllık bazda %5 ve %4 büyüme gösterdi. Konsolide satış geliri ve FAVÖK rakamları ise aynı dönemde sırasıyla yıllık %20 ve %88 artış kaydetti. Aşağıda yer alan işkollarına ait detaylarda finansal veriler kombine rakamlara göre verilmiştir.

Elektrik (Üretim, dağıtım & perakende): Elektrik üretimi işkolunda 2024 yılı için ise yağışların iyi gitmesi ile birlikte HES’lerde artış, ancak, Cenal tesisindeki 1. ünitenin bakıma girecek olması nedeniyle toplam üretimin ılımlı bir şekilde büyümesi beklenmektedir.

2023 yılında hem USD hem de TL cinsinden gerileyen elektrik fiyatlarının USD bazda normalleşmeye devam etmesi ancak TL cinsinden hafifçe yükselmesi öngörülmektedir. Ayrıca, Holding’in yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmaları devam ederken, yatırım kriterlerini karşılayan bir proje olmaması nedeniyle şu ana kadar herhangi bir adım atılmadığı ancak önümüzdeki dönem için
alternatiflere bakıldığı belirtildi.

Elektrik dağıtım işkolunda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar TL tutarında yatırım planlanırken, perakende işkolunda karlılıkta iyileşme eşliğinde kar katkısının 2 katına çıkması beklenmektedir.

Diğer yandan, yatırım kararı alınan bir diğer alan olan enerji depolama için ön anlaşmanın yapıldığı ve 1-2 ay içerisinde bu konuya ilişkin bir açıklamanın yapılabileceği vurgulandı.

Elektrik işkolunda satış geliri 9A23’te geçen senenin aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 42.548 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %1 azalışla 15.237 milyon TL oldu. Alarko Holding’in toplam elektrik üretimi 9A23 döneminde geçen sene aynı döneme kıyasla %16 oranında azalırken, bu azalışta Gönen HES dışında diğer santrallerde yaşanan gerileme ana etken oldu. Son paylaşılan verilere göre ise toplam elektrik üretimi 4Ç23’te yıllık %12 azalış gösterirken, 2023 yılı tamamında da üretim %15 azalmış oldu.

Tarım:

Öncelikle tarım alanındaki yatırımları dört ayrı başlıkta incelemekte fayda olduğunu düşünüyoruz; i) seracılık faaliyetleri ii) gübre üretimi iii) gıda işleme ve iv) tohum.

Alarko Holding, seracılık alanında yurt içinde 2023 yılında 650 dekarlık büyüklüğe ulaşarak Türkiye’nin en büyüğü konumuna gelirken, 2024 yılında 1.500 dekarlık büyüme ve önümüzdeki dönemde 5.000 dekarlık büyüklüğe ulaşma hedefi bulunmaktadır. Ayrıca, Kazakistan’daki sera yatırımına ilişkin olarak ise yatırım anlaşmasının son maddelerinin görüşüldüğü, 2.000 dekarlık
arazinin tahsis edildiği ve sonucunda 5.000 dekara ulaşacağı, teşviklerin istenilen ölçüde olması durumunda söz konusu 5.000 dekarlık büyüklüğün artırılabileceği belirtildi.

Gübre üretimi konusunda, mikro granül gübre tesisinin 2024 yılının ilk yarısında devreye alınması hedeflenirken, yakın zamanda yeni şirket alımı amacıyla ön protokol imzalandı.

Tarım işkolunda geleceğe yönelik beklentiler de paylaşıldı. Buna göre, 2023 yılında 229 milyon TL satış geliri elde edilirken, 2024 yılında 3.282 milyon TL, 2025 yılında 10.901 milyon TL ve 2026 yılında 18.279 milyon TL gelir kaydedilmesi hedeflenmektedir.

2023 yılında 17 milyon TL olan FAVÖK’ün de 2024 yılında 933 milyon TL, 2025 yılında 3.429 milyon TL ve 2026 yılında 5.882 milyon TL seviyesine yükselmesi hedeflenmektedir.

Taahhüt:

Holding’in düşük kar marjına sahip olan EPC (Engineering Procurement and Construction – Mühendislik, Tedarik ve Kurulum) projelerine yönelmeme stratejisi devam etmektedir. Alarko Holding’in %33 oranında payı bulunduğu Kazakistan, BAKAD projesinden yıllık 35 milyon USD ciro ve 20 milyon USD FAVÖK beklenirken, elde edilecek nakit akışları ile projeye ait borçların da
kapatılması planlanmaktadır.

Son verilere göre, iş yükü 234 milyon USD seviyesinde iken, bekleyen işlerin %88’i yurt dışı kaynaklıdır. 9A23’te taahhüt iş kolunda elde edilen satış geliri 5.685 milyon TL olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı döneme göre %2 oranında artış kaydedilmiştir. FAVÖK de yıllık bazda %182 artmıştır.

Sanayi ve ticaret:

2023’te sanayi ve ticaret iş kolunda elde edilen satış geliri yıllık bazda %114 artarak 3.356 milyon TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK yıllık %22 büyüme ile 371 milyon TL oldu.

Turizm:

Yurt içinde Bodrum’daki otel çalışmalarının devam ettiği ve 2025 yılı başında devreye alınmasının hedeflendiği, önümüzdeki yıllar için Bodrum dışında yurt içi tarafta bir otel yatırımı hedefi daha bulunduğu, yurt dışında ise Maldivler’deki otel için satın alma sürecinin devam ettiği, Holding tarafının istekli olduğu ve karşı taraf kaynaklı hukuki sürecin devam ettiği vurgulandı.

Otellerdeki geceleme sayısı ve doluluk oranlarının gerilediği ancak fiyatlarda artışlar gerçekleştiği belirtildi. Turizm işkolunda satış geliri ve FAVÖK 9A23 döneminde sırasıyla yıllık %87 ve %65 artarak 968 milyon TL ve 313 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırım:

2023 yılı içerisinde 550 milyon TL tutarındaki Alarko sermaye yatırımları 14 Şubat 2024 tarihinde yaklaşık 834 milyon TL’ye ulaşmış olup Holding’in her yıl 20 milyon USD tutarında yeni yatırım gerçekleştirme hedefi bulunmaktadır. Ayrıca, Holding her yıl özel sermaye (private equity) ve girişim sermayesi yatırımlarına da yeni yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, Holding 2024 yılı başında havacılık ve bilgi teknolojileri alanlarında da yatırım kararı almıştı. Bu doğrultuda, İngiltere ve Galler Şirket Sicili nezdinde tescil edilmiş olan Alfor Aviation and Technical Services Limited’in sermayesinin %51’ini temsil eden hisselerinin satın alınmasına karar verilirken, 10 milyon TL sermayeli Alarko Dijital Teknoloji Çözümleri Anonim Şirketi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. Şirket yönetimi de havacılık alanındaki yatırım çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken, 2025 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir.

2022 yılında 4.186 milyon TL seviyesinde bulunan Holding’in kombine yatırım tutarı 2023 yılında yıllık bazda %121 artarak 9.244 milyon TL seviyesine ulaştı. 2024 yılı için ise %74 artışla 16.067 milyon TL yatırım bütçelenirken, yatırımların ağırlıklı kısmının tarım alanında gerçekleşeceği vurgulandı.

Holding bazında net nakit pozisyonu 1,6 milyar TL seviyesinde bulunurken, kombine net borç Eylül 2023 sonunda 15,5 milyar TL düzeyindedir. 2022 yıl sonunda holding bazında net nakit pozisyonu 2,2 milyar TL, kombine net borç pozisyonu da 6,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Alarko Holding, uzun vadeli hedeflerinde revizyona gitti. Buna göre, mevcut durumda 1 milyar USD’nin hafif üzerinde olan Net Aktif Değeri’nin (NAD) 2030 yılında 3 milyar USD seviyesine ulaştırma hedefi, 2028 yılında 4 milyar USD olacak şekilde revize edildi. Ayrıca, Holding‘in 2028 yılı için portföy yönetim merkezi olmak, faaliyetlerinin %55’ini mevcut faaliyetler, %35’ini yeni iş
alanları, %10’unu da Alarko Yatırım’ın oluşturması hedefi de bulunmaktadır. Ek olarak, dengeli yatırım – dengeli temettü politikasının da sürdürüleceği ifade edildi.

Alarko Holding 2023 ve 2024 yılı beklentilerini paylaştı. Buna göre, Holding daha önce paylaşılan 2023 yılı net kar beklentisini 13,0-14,0 milyar TL seviyesinde korurken, enflasyon muhasebesi kaynaklı önemli bir etki beklenmediği belirtildi. İlk defa paylaşılan 2024 yılı net kar beklentisi ise 22,05-24,05 milyar TL olarak belirlendi. Son 12 aylık verilere göre, F/K çarpanı 4,2x seviyesinde
iken 2024 yılı net kar beklentisinin orta noktası 2,4x F/K çarpanına işaret ediyor.

Borsa İstanbul (BIST) tarafından açıklanan net yabancı işlemlerine baktığımızda (son veriler ışığında), son 12 ay kümülatifte, ALARK hissesinde -5,1 milyon dolar pozisyonlanma söz konusudur.

3Ç23 finansalları

Şirket’in konsolide satış gelirleri yıllık %23 artarak 2.869 milyon TL olmuştur. Satış gelirleri çeyreksel bazda da %58 artmıştır. Konsolide satış gelirlerinin artmasında holding, turizm ve tarım ile taahhüt ve iş geliştirme segmentleri katkıda bulunmuştur. Enerji segmenti ise ciro artışının sınırlı kalmasına neden olmuştur.

Şirket’in net karı çeyreksel bazda %28 artış, yıllık bazda ise %6 azalışla 3.970 milyon TL olarak gerçeklemiştir.

Nakit akış tablosu

Alarko Holding yılın üçüncü çeyreğinde işletme faaliyetlerinden -529 milyon TL, yatırım faaliyetlerinden 282 milyon TL ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan 966 milyon TL net nakit akışı açıkladı. Açıklanan bu sonuçlarla 3Ç23 döneminde yabancı para çevrim farkları öncesi 719 milyon TL nakit girişi oldu.

Şirket yılın üçüncü çeyreğinde işletme faaliyetlerinden 529 milyon TL nakit çıkışı yaşadı. Bir önceki çeyrekte 1.848 milyon TL ve bir önceki yıl aynı çeyrekte 1.048 milyon TL nakit girişi sağlamıştı. Alarko Holding, yılın 9 aylık döneminde işletme faaliyetlerinden 1.235 milyon TL nakit girişi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde de 452 milyon TL nakit girişi kaydetmişti.

3Ç23’te yatırım faaliyetlerinden 282 milyon TL nakit girişi sağladı. Bir önceki çeyrekte 1.149 milyon TL nakit çıkışı yaşarken bir önceki yıl aynı çeyrekte 209 milyon TL nakit girişi sağlamıştı. Şirket, 2023 yılının 9 aylık döneminde yatırım faaliyetlerinden 4.528 milyon TL nakit çıkışı, geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise 179 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

3Ç23’te finansman faaliyetlerinden 966 milyon TL nakit girişi sağladı. Bir önceki çeyrekte 211 milyon TL nakit çıkışı yaşarken bir önceki yıl aynı çeyrekte 280 milyon TL nakit girişi sağlamıştı. Şirket, 2023 yılının 9 aylık döneminde finansman faaliyetlerinden 588 milyon TL nakit girişi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde de 1.007 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

3Ç23’te yabancı para çevrim farkının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 38 milyon TL oldu. Böylelikle 2023 yılının 9 aylık döneminde 40 milyon TL yabancı para çevrim farkı kaydetmiş oldu.

3Ç23 dönem sonu itibariyle yabancı para çevrim farkı sonrası nakit ve nakit benzerleri, bir önceki çeyreğe göre 757 milyon TL artarak 2.343 milyon TL seviyesine yükseldi.

 

Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 

Deniz Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler