Sosyal Medya

Reel Sektör

Deniz Yatırım: Döngüsel portföy güncelleme

KMPUR: Kimteks Poliüretanı (KMPUR TI) 95.95 TL 12-aylık hedef fiyat ve AL önerisi ile Döngüsel Portföyümüze ekliyoruz. Sektörünün önemli oyuncularından…

Deniz Yatırım: Döngüsel portföy güncelleme

KMPUR: Kimteks Poliüretanı (KMPUR TI) 95.95 TL 12-aylık hedef fiyat ve AL önerisi ile Döngüsel Portföyümüze ekliyoruz. Sektörünün önemli
oyuncularından birisi olan Şirket’in hali hazırda döviz cinsinden piyasa değerini ve fiyatlamasını ucuz buluyoruz. KMPUR hisseleri, son 12 aylık verilere göre
16.2x F/K ve 15.5x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem görürken, yılbaşından bu yana nominal %+9 performans sergileyerek BIST 100 endeksinin %16
gerisinde kalmıştır.

SOKM: 13 Ekim 2023’te Döngüsel Portföyümüze dahil ettiğimiz SOKM’yi %-12 düzeyindeki zayıf nominal performansı nedeniyle çıkarıyoruz. BIST 100 endeksi ile
kısa vadede azalan beta ve korelasyon değerlerini de (haftalık sırasıyla 0.78 ve 0.50) kararımızda dikkate alıyoruz. Öte yandan Şirket’i taşıdığı iskonto nedeniyle
beğenmeye devam ettiğimizi de belirtmek isteriz. Finansal açıdan performansını 2024’ün ilk yarısında yakından izleyeceğimizi not düşmek isteriz. SOKM için
12-aylık hedef fiyatımız 112.10, önerimiz ise AL.

Deniz Yatırım Döngüsel Portföy kurulduğu günden (21 Ekim 2021 = 100) bu yana nominal %978, 2024 yılında ise %28 performans göstermiştir.
Portföyümüz, kuruluşundan bu yana BIST 100 endeksine rölatifte %62 performans sergilemiştir.

Döngüsel Portföy çalışma esasları

Döngüsel Portföy:

Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü’nde çalışan analistler tarafından BIST içerisinde yer alan hisse senetlerine yönelik ‘döngüsel’
beklentileri içeren ve sadece Genel Yatırım Tavsiyesi kapsamında değerlendirmelerdir. Buna göre, Portföy oluşturulurken, herhangi bir hedef fiyat beklentisi, yüzde
(%) kazanç önerisi ve zaman kısıtı (hedeflemeleri) bulunmamaktadır.

Portföy, Model Portföy yönetim mantığından farklı çalışmaktadır. Model Portföy, orta-uzun vadeli beklentilerden ve hedef fiyat seviyelerinden oluşurken (12-ay
beklentiler); Döngüsel Portföy ise bunlardan bağımsız, şeffaf şekilde yönetilmeyi amaç edinen, hesap verilebilir eksende, temel analiz ile beğenilen ve paylaşılan
özet düşüncelerden oluşan şirket beklentilerini içermektedir.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü Döngüsel Portföy içerisinde yaptığı güncellemeleri mail ortamında ilgili müşteri temsilcileri ile paylaşmak ve geçmişe
dönük veri sınıflandırmasını yapmakla yükümlüdür.

Döngüsel Portföy, hiçbir koşulda sadece teknik analiz bilgisi ve değerlendirmelerine dayalı şekilde oluşturulamaz.

Döngüsel Portföy, herhangi bir müşteri yönlendirmesi içermemektedir. Strateji ve Araştırma Bölümü’nde yer alan analistlerin özet düşüncelerinden oluşan ve son
kararın her zaman yatırımcıya bırakıldığını gözeten bir süreçtir.

Döngüsel Portföy, alım ve satım şeklinde çift yönlü değerlendirme şeklinde çalışmaktadır.

Döngüsel Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından yapılacak değerlendirmelere göre yıl içerisinde herhangi bir sayı kısıtı olmadan uygun
zamanda güncellenebilir.

 

 

 

 

Deniz Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler