Sosyal Medya

Borsa

Astor Enerji, yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar TL ciro açıkladı

Astor Enerji A.Ş., 2024 yılının ilk çeyreğine dair bilançosunu duyurdu. Şirket, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2023 yılı aynı döneme göre hasılatını yüzde 78 oranında artırarak 5,8 milyar TL’ye taşıdı...

Astor Enerji, yılın ilk çeyreğinde 5,8 milyar TL ciro açıkladı

2024 birinci çeyreğinde 21,7 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2023 yılı aynı döneme göre hasılatını yüzde 78 oranında artırarak 5,8 milyar TL’ye taşıdı.

Yurtdışı satışlarını toplam hasılatının yüzde 45’ine taşıyan şirket, 1Ç23 dönemine göre 1Ç24 itibariyle net dönem kârını yüzde 365 oranında artırarak 572 milyon TL’ye ulaştırdı.

SATIŞLAR VE KARLILIK

2024 yılı 1. Çeyrek hasılatını 2023 yılı aynı döneme göre yüzde 78 artıran Astor Enerji, brüt kârını yüzde 103, Favök’ ünü yüzde 91, net kârını yüzde 365 artırdı.

1Ç24’te brüt kâr marjı yüzde 30’dan yüzde 34 seviyesine yükselen Astor Enerji’nin Favök marjı, yüzde 26’dan yüzde 28 seviyesine yükseldi. Ciro artışı ve brüt kar marjı artışının etkisi ile net kâr 123 milyondan 572 milyon TL’ye yükseldi. Net nakitleri 3.578 milyon TL seviyesinde bulunan şirket güçlü nakit yapısını sürdürmeye devam ediyor.

974 milyon TL finansal borcu bulunan şirketin finansal borçlarının toplam varlıklara oranı yüzde 4,5 seviyesindedir. Şirketin 1,69 milyar TL nakdi ve 2,86 milyar TL kısa vadeli finansal yatırımı olmak üzere toplamda 4,55 milyar TL hazır değerlere sahip. Şirketin, toplam 5,3 milyar TL ticari alacağı, 1,73 milyar TL ticari borcu bulunuyor. Şirket, 3,57 milyar TL net ticari alacaklı.

  SATIŞLAR VE KÂRLILIK MARJLARI

  Milyon TL

GÜÇLÜ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT GELİRLERİ

Şirket, 1Ç24 döneminde yurt içi satışlarını yıllık bazda yüzde 39 artırarak 3.295 milyon TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları ise aynı dönemde yüzde 176 artarak 2.608 milyon TL seviyesine ulaştı.

1Ç24 itibarıyla üretilen ürünler dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç edilmekte olup, ihracatın toplam satışlardaki payı yüzde 45’ler seviyesine yükseldi.

2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 34 olan satışlardaki ihracat payı, 1Ç24 döneminde yüzde 48 olan yurt dışı satış hedefi ile uyumlu olarak artış eğilimi gösterdi.

Bölge bazında en yüksek ihracat yüzde 54 ile Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 31 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya, yüzde 10 ile Birleşik Krallık’ a gerçekleştirildi. 1Ç24’te Avrupa Birliği Bölgesine yapılan satışların payı 2023 yılsonuna göre yüzde 47,5 seviyesinden yüzde 54 seviyesine geldi.

GÜÇLÜ ÖZKAYNAKLAR VE YABANCI PARA POZİSYONU

Güçlü bir özkaynak ve finansal güce sahip olan Astor Enerji, 1Ç24 itibariyle 21,6 milyar TL’ye ulaşan bilançosunu yüzde 68 oranında öz kaynaklar ile karşılıyor.

Net ihracatçı konumunda olan Astor Enerji’nin net yabancı para pozisyonu da tabloda görüldüğü üzere 1Ç24 itibariyle 1,6 milyar TL.

 Milyon TL

İSTİHDAMA KATKI

Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da arttırmakta olan Astor Enerji; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, 2023 yılında 1.921 kişiye, 1Ç24’te 2.016 kişiye ulaştırdı.

AR-GE VE YATIRIMLAR

Ar-Ge odaklı üretim tekniklerini ve yöntemlerini kesintisiz geliştirme temelli iş programına sahip olan Astor Enerji, 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından aldığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile Ar-Ge merkezli çalışmalarını ve bu kapsamda TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliklerini devam ediyor.

Şirket sektör için önem taşıyan Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta ve Yüksek Gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip. Ayrıca özel trafolar ve proje bazlı trafolar üretmekte ve yurtiçi ve yurtdışındaki kurulumları kendi teknik kadroları ile gerçekleştiriyor. Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten, GES ve Şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapıyor. Ankara ili Balâ ilçesinde 13.950 kWe/17.732kWp gücünde arazi üzeri GES yatırımı tamamlandı. Faaliyete geçmesi için gerekli izinlerin alınması bekleniyor. 1Ç24 itibariyle 36 ilde toplam 342 adet şarj ünitesi tesis edilerek kullanıma açıldı. Şirketin şarj istasyonu yatırımları devam ediyor. Şirketin, 1Ç24 döneminde toplam yatırım harcaması 2,8 milyon USD oldu.  Astor Enerji; elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine, istihdama ve dış ticaret hacmine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edecek.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler