Sosyal Medya

Borsa

Akfen Yenilenebilir Enerji’den İki Aşamalı Yatırım Planı…

Akfen Yenilenebilir Enerji, güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artıracak ve depolamalı üretim tesislerine yatırım yapacak büyük bir programı duyurdu...

Akfen Yenilenebilir Enerji’den İki Aşamalı Yatırım Planı…

Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilir enerji üretimini artırma ve sektördeki lider konumunu pekiştirmek amacıyla, güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesini artıracak ve depolamalı üretim tesislerine yatırım yapacak büyük bir programı duyurdu.

2027 sonuna kadar tamamlanması planlanan bu iki aşamalı yatırım programıyla şirketin kurulu gücü 485 – 525 MW, üretimi ise 1.350.000 – 1.505.000 MWh artarken, toplamda yaklaşık 65 milyon USD FAVÖK katkısı sağlanması hedefleniyor.

Güneş, su ve rüzgar olarak sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan 700 MW’lık kurulu güce sahip Akfen Yenilenebilir Enerji, geleceğe dönük yatırım planlarını paylaştı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, sektördeki lider konumunu pekiştirmek ve sürdürülebilir enerji üretimini artırmak amacıyla, toplamda 65 milyon USD FAVÖK katkısı sağlayacak büyük bir yatırım programını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada hibrit güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgâr enerjisi santralleri (RES) kapasite artışları ve depolamalı üretim tesisleri olmak üzere iki aşamada tamamlanacak olan yeni yatırım programının detaylarını paylaştı.

2027 sonu itibarıyla tamamlanması planlanan bu iki safhalı yatırım programıyla, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin kurulu gücüne toplamda yaklaşık 485 – 525 MW, üretimine ise 1.350.000 – 1.505.000 MWh ilave katkı sağlanması hedefleniyor. FAVÖK’e toplam katkının ise yaklaşık 65 milyon USD olması öngörülüyor.

İLK AŞAMADA HİBRİT GES VE RES’LERDEN KAPASİTE ARTIŞI SAĞLANACAK

2024 yılında başlayan ve Haziran 2025’te tamamlanması planlanan ilk aşama, hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarından oluşuyor. İlave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanan toplam 150-165 milyon USD’lık yatırımla, şirketin kurulu gücüne yaklaşık 190-200 MW, üretimine ise 400.000 – 425.000 MWh katkıda bulunması hedefleniyor. Bu aşamanın şirket FAVÖK’üne katkısı ise tahminen 26 milyon USD olarak öngörülüyor. Hibrit GES santralleri, mevcut tesisin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanırken, RES kapasite artışları ürettikleri enerjiyi piyasa fiyatından satacaklar.

İKİNCİ AŞAMADA DEPOLAMALI ÜRETİM TESİSLERİ DEVREYE GİRECEK

İkinci aşama, Türkiye genelinde güneş enerjisi santrali ile başlanacak ve elektrik depolama tesisi projelerinden oluşuyor. %35 öz aynak ve %65 proje kredisi ile finanse edilecek bu aşamanın, 2027 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. 400-440 milyon USD tutarında bir yatırımla, şirketin kurulu gücüne 295-325 MW, üretimine ise 950.000 – 1.080.000 MWh katkı sağlanması bekleniyor. FAVÖK katkısının ise yaklaşık 39 milyon USD olması öngörülüyor. Depolamalı üretim tesisleri, faaliyete geçtikleri ilk 10 yıl boyunca ürettikleri elektriği YEKDEM kapsamında satacaklar.

Akfen Yenilenebilir Enerji, bu yatırımlarla enerji sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçilik adına önemli bir adım atmış olacak. Şirket, yenilenebilir enerji alanında yaptığı bu büyük yatırımlarla, hem ekonomik büyümeye katkı sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi hedefliyor. Aynı zamanda, bu yatırımlar sayesinde yerel topluluklara istihdam sağlanması ve enerji sektöründe yeni teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi gibi ek faydalar da bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler