Sosyal Medya

Ekonomi

RAPOR: Betam Ekonomik büyüme ve tahminler – Ocak 2024

Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,4 oranında büyümesini bekliyoruz...

RAPOR: Betam Ekonomik büyüme ve tahminler – Ocak 2024

Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,4 oranında büyümesini bekliyoruz.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 azalacağını öngörüyoruz.

Tüketim mallarının ithalatı artıyor

2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim malları ithalatı artmaya devam etmektedir (yüzde 7). Tüketim malları ithalatı haricinde tüm tüketim öncü göstergelerinde çeyreklik bazda düşüş bekliyoruz.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre bakıldığında, tüketim malları ithalatında ciddi bir artış (yüzde 55), konut kredilerinde ise azalış (yüzde 23,5) görülmektedir. Tüketici kredileri ve kredi kartları ile ÖTV ve kamu tüketim harcamalarında artışlar hız keserek devam etmektedir.

Üretim beklentileri pozitif

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde kamu yatırım harcamalarında yüzde 8,5’lik bir artış hesaplıyoruz. Diğer yatırım öncü göstergelerindeki değişimler ise yüzde 1,5’luk artış ve yüzde 3,3’lük düşüş aralığındadır.

Yıllık bazda ise yatırım malı ithalatı önceki çeyreğe göre ivme kaybetse de artmaya devam etmektedir (yüzde 21,2). Son 3 aylık üretim beklentileri ise yüzde 15’lik artı¸sla önceki yıla göre bu çeyrekte daha pozitif bir eğilim göstermektedir. Kamu yatırım harcamalarında yıllık bazda yüzde 19,6’lık bir düşüş hesaplıyoruz.

İthalatta ivme kaybı

2023 yılının dördüncü çeyreğinde, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış altın dışı dış ticaret rakamlarına baktığımızda ihracatta yüzde 1,2’lik, ithalatta ise yüzde 0,2’lik düşüş bekliyoruz.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla baktığımızda ise altın dışı ihracat yüzde 2,6 artarken, toplam ihracat yüzde 4,8 artmaktadır. Altın dışı ithalat yüzde 6,2 artarken, altın dahil edildiğinde ithalatta yüzde 3,9’luk artış hesaplanmaktadır.

Genel değerlendirme

GSYH tahmininde kullandığımız diğer mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değişkenlere baktığımızda imalat sanayi üretim endeksinde yüzde 1,4’lük, hizmet sektörüne olan talepte ise yüzde 3,3’lük düşüş gözlemlemekteyiz. Perakende sektöründe fiyatların yüzde 6,8 düşmesi beklenmektedir.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında imalat sanayi üretim endeksinin yüzde 1,5, perakende sektörün fiyat beklentilerinin yüzde 4.3 azalmasını öngörüyoruz. Kapasite kullanım oranında yüzde 1.3’lük, elektrik tüketiminde ise yüzde 1’lik yıllık artışlar hesaplıyoruz.

Kesinleşen Ekim, Kasım ve kısmen açıklanan Aralık ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,4 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yaptığımız hesaplamalarla ise 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 azalacağını öngörüyoruz.

 

Raporun Ayrıntılarına Buradan Ulaşabilirsiniz

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler