Sosyal Medya

Piyasa

İkinci el araç satışında mali sorumluluk sigortası kalkıyor

TRT Haber’e göre Adana 4’üncü Tüketici Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında, ‘Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun…

İkinci el araç satışında mali sorumluluk sigortası kalkıyor

TRT Haber’e göre Adana 4’üncü Tüketici Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94’üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında, ‘Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir’ diye geçen düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurdu.

 

Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenleme uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun sürdüğü, bu itibarla kusuru bulunmadığı hallerde de tazminat yükümlülüğünün doğabileceği belirtildi.

Ayrıca kişilerin ancak işlediği veya ihmal ettiği bir fiilden sorumlu tutulabileceği, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceğine ilişkin açıklık bulunmadığı ileri sürüldü.

 

AYM: Satıştan sonra hakimiyet sona erer

AYM, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu saptayarak iptal etti. Mahkeme, hükmün dokuz ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

İptal kararında, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki fiili ve hukuki hakimiyetinin sona erdiği, eski araç sahibinin yeni araç sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğunun da bulunmadığı ifade edildi.

Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük sürede üçüncü kişilere zarar vermesi halinde, bu fiillerden aracın eski sahibinin sorumlu tutulabileceği aktarılan kararda, bunun ‘oldukça ağır bir müdahale’ niteliği taşıdığı kaydedildi.

Kararda şöyle dendi:

“Satış veya devir işlemi yapılan ve işleteni değişen motorlu araçların tescilinde ya da trafiğe çıkarılmasında yeni işleten tarafından zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılması şartının aranmasını içeren bir düzenleme yapmaya ilişkin kanun koyucunun önünde anayasal bir engel bulunmadığı görülmüştür.”

Kişinin, üzerinde hukuki ve fiili olarak denetim ve kontrol imkanına sahip olmadığı kişilerin fiillerinden sorumlu tutulması bir zorunluluk değildir.

Aracın devri suretiyle araç üzerindeki her türlü kontrol ve denetim yetkisini yitirmiş bulunan sigortalının artık işleten sıfatı da kalmadığı halde sözleşmenin sigorta şirketince feshedilmemesi durumunda sözleşme süresince, sözleşmenin feshedilmesi halinde dahi fesih tarihinden itibaren 15 gün boyunca yeni işletenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan sorumlu tutulabilmesine imkân tanıyan kuralların gerekli olmadığı kanaatine varılmıştır.”

 

 

 

diken.com.tr

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler