Sosyal Medya

Para-banka-finans

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 14 trilyon TL’ye yaklaştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler1 Mart 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde…

Kredi kuruluşlarının nakdi kredileri 14 trilyon TL’ye yaklaştı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler1 Mart 2024 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 artarak 13.835 milyar TL oldu.

 

Nakdi kredilerin 13.357 milyar TL’si bankalar (63 banka), 199 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (20 finansal kiralama şirketi), 135 milyar TL’si finansman şirketleri (23 finansman şirketi) ve 145 milyar TL’si faktoring şirketleri (49 faktoring şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar2 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 254 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 238 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 3 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Mart 2024 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,4 puan azalarak yüzde 1,8 oldu.

Ticari krediler 11 trilyon TL’ye yaklaştı.

Ticari krediler yüzde 52 artarak 10,7 trilyon TL olmuştur. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 32 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörüdür.

Mart 2024 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,8 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,6 ile enerji ve yüzde 2,7 ile turizm sektörü takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 65 artarak 3,1 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 17 milyar TL’lik bireysel kredinin 10 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluşmaktadır.

Bireysel kredilerin yüzde 46’sını kredi kartları, yüzde 29’unu ihtiyaç kredileri, yüzde 15’ini konut kredileri, yüzde 3’ünü taşıt kredileri ve yüzde 7’sini kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kullanan müşterilerin4 sayısı 40,3 milyon oldu.

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 76,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler