Sosyal Medya

Ekonomi

BETAM: İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNDE YÜKSEK ARTIŞ, İŞSİZLİKTE SINIRLI DÜŞÜŞ

İstihdamda 399 bin kişilik artışa karşılık işsiz sayısında 12 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 387 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı…

BETAM: İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNDE YÜKSEK ARTIŞ, İŞSİZLİKTE SINIRLI DÜŞÜŞ

İstihdamda 399 bin kişilik artışa karşılık işsiz sayısında 12 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 387 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı Kasım’dan Aralık’a 0,1 puan düşerek yüzde 8,8 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Kasım’dan Aralık’a istihdamda görülen 208 binlik ve işsiz sayısında görülen 43 bin kişilik artış sonucu 0,1 puanlık artışla yüzde 12’ye yükselmiştir. Erkek işsizlik oranı ise Aralık’ta istihdamda 191 bin kişilik artış, işsizlerde ise 56 bin kişilik düşüş sonucu yüzde 7,1’e gerilemiştir. Kadın işgücü seviyesi 250 bin artarken erkek işgücü seviyesi 135 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Aralık’ta 4,5’tan 4,9 puana yükselmiştir.

Şekil 1 : Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü, istihdam ve işsizlik oranı

Kaynak: TÜİK, Betam

İstihdamda güçlü artışa rağmen işsizlikte sınırlı azalma

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Kasım’dan Aralık’a 399 bin kişilik artışla 32 milyon 56 bine yükselmiştir. Aralık ayında işsiz sayısı ise 12 bin azalarak 3 milyon 98 bine düşmüştür. Bu gelişmenin sonucunda 387 bin artan işgücü 35 milyon 154 bin seviyesindedir (Şekil 1, Tablo 1).  İşsizlik oranı Aralık’ta 0,1 yüzde puan düşerek 8,8 olmuştur.

Alternatif işsizlik oranlarında artış

TÜİK tarafından açıklanan üç alternatif işsizlik oranının nasıl hesaplandığı Kutu 1’de açıklanmaktadır. Alternatif işsizlik oranları, “zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı” ve “işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı” olarak adlandırılmakta, üçüncü oran ise “atıl işgücü oranı” bu iki bütünleşik oranın bileşimi olarak hesaplanmaktadır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik oranı” Aralık’ta yüzde 8,8 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücünü de hesaba katan işsizlik oranı, potansiyel işgücündeki 379 binlik artış sonucu yüzde 17,3’ten yüzde 17,9’a yükselmiştir. Zamana bağlı eksik istihdamı hesaba katan işsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 16,4’e ulaşmıştır. Son iki alternatif işsizlik oranının bileşiminden oluşan işsizlik oranı ise 2,1 puan artarak yüzde 24,7 seviyesine çıkmıştır (Şekil 2, Tablo 2).

Şekil 2 : Manşet işsizlik oranı ve Alternatif İşsizlik Oranları (%)

Kaynak: TÜİK, Betam

Kadın istihdamında çok yüksek artış

Kasım’dan Aralık’a kadınlarda istihdam seviyesi 208 bin artarken, işsiz sayısı 43 bin kişi artmış, neticede işgücü 250 bine yükselmiştir. Kadın işsizlik oranı da Kasım’dan Aralık’a 0,1 yüzde puanlık artışla yüzde 12 seviyesine çıkmıştır. Kasım’da kadın istihdamı 106 bin azalmış, kadın işsizlik oranı da yüzde 11,5’ten 11,9’a yükselmişti. Erkek istihdamı ise Aralık’ta 191 bin artarken işsiz sayısı 56 bin azalmış ve erkek işsizlik oranı yüzde 7,1 olarak gerçekleşmiştir. Erkek istihdamında Kasım’da 124 binlik azalma olmuş, işsizlik oranı da 0,3 yüzde puanlık artışla yüzde 7,4 olmuştu.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler