Sosyal Medya

Ekonomi

ANALİZ:  Vergi Paketi Pazartesi günü açılıyor

Nefesler tutuldu..Vergi Paketi Pazartesi açılacak

ANALİZ:  Vergi Paketi Pazartesi günü açılıyor

Müjde, bekleme ve terleme dönemim sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle 1 Temmuz Pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasını paylaşacak.

 

Önce iş dünyasına tanıtılacak

 

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.

 

Pakette yer alan çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi, doğrudan vergilerin payını artırmak için yerel asgari kurumlar vergisi ve asgari gelir vergisi gibi uygulamalar konusundaki detaylar reel sektör temsilcilerine anlatılacak.

 

 

Vergi Paketi’nde neleri göreceğiz?

 

Vergi Paketi’nde yer alacak düzenlemeler basına sızdırılıp  çok geniş spekülasyonlara sebep oldu. Bir takım düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildiği duyumu yayıldı. Kiralarda stopaj da yeni bir panik yarattı. Cevdet Yılmaz’ın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, kiralardan stopaj alınması söz konusu değil.

Para Analiz ekibi çok sayıda basın kaynağını tarayarak size Vergi Paketi’nin içeri hakkında en akla yakın sunumu yapıyor.  Pazartesi yapılacak resmi açıklamadan sonra TBMM’ne sunulacak Paket’te kamuoyundan gelecek tepkilerle ek düzenlemelerin yer alması da söz konusu olabilir.

 

Bu hafta Meclis’e gelmeye hazırlanan vergi paketinde gelmesi beklenen yeni vergiler arasında  mimar, avukat, doktor gibi mesleklere peşin vergi uygulaması da var.

Pakette ÖTV muafiyetli araç alımı hakkında düzenleme de olacak. Engelli vatandaşların yakınlarına sağlanan ÖTV’siz araç şartı kaldırılacak.

Bir şirkete bağlı olmadan kendi adına çalışan motokuryelerin kazançlarının gelir vergisi kapsamına alınacak.

Asgari kurumlar vergisi düzenlemesi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Torba Kanunun Resmi Gazete’de yayım tarihinde yürürlüğe girecek. Maliye, asgari kurumlar vergisinden 2025 yılı için ilave 90 milyar TL ek gelir bekliyor.

Madenler, limanlar ve OSB’lere uygulanan vergi istisnaları kaldırılması ve Yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliğinde kazançların yüzde 30’u vergilendirilme planlanıyor.

Serbest meslek erbabı ile ticaret erbabının bir ayda 3, yılda da toplam 12 kezden az olmamak üzere yapılacak yoklamalarla günlük hasılatlarının tespit edilmesi ve tespit edilen hasılat arasında bir fark bulunması halinde mükellefin izaha davet edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, yukarda anılmayan bazı KDV ve ÖTV istisnalarının kaldırılması ile yüksek meblağda  gelir bekleniyor, fakat hangi istisnaların kaldırılacağını ancak Paket TBMM’ne sunulunca göreceğiz.

 

 

 

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler