Sosyal Medya

Borsa

Şirketlerin bilanço ilan tarihleri değişti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi şirketlerin 2024 yılı finansal rapor ilan tarihlerinde önemli bir değişiklik yapılacağını ilan etti.

Şirketlerin bilanço ilan tarihleri değişti

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi şirketlerin 2024 yılı finansal rapor ilan tarihlerinde önemli bir değişiklik yapılacağını ilan etti.

 

 

MKK tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 29 hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda, özel hesap dönemi bulunan sermaye piyasası kurumları ile ihraççıların belirlenen bildirim sürelerine, 31 Aralık 2023 tarihinden sonra sona erecek ilk hesap dönemine ait yıllık finansal raporlar için 10 haftalık bir ek süre tanındı.

 

Alınan bu karar çerçevesinde, “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği”nde belirlenen sürelere sahip olan ve özel hesap dönemine sahip şirketlerin enflasyon muhasebesi uygulanacak ilk yıllık finansal raporlarını takiben hazırlanacak ilk iki ara dönem finansal raporları için de 6 haftalık bir süre eklendi.

 

Bu düzenlemeler, finansal raporlama süreçlerine ilişkin uyum sağlanması ve enflasyon muhasebesi uygulamasına geçişin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler