Sosyal Medya

Raporlar

4Ç’de karları yükselecek şirketler

4Ç22 dönemine ait finansalları takip süreci başladı. Finans dışı kesimde 23 Ocak tarihi itibarıyla MIATK sonuçları açıklanırken; bankalar tarafında ise…

4Ç’de karları yükselecek şirketler

4Ç22 dönemine ait finansalları takip süreci başladı. Finans dışı kesimde 23 Ocak tarihi itibarıyla MIATK sonuçları açıklanırken; bankalar tarafında ise 31 Ocak’tan itibaren AKBNK bilançosu izlenecek.

Bu dönemde Araştırma kapsamımızda yer alan bankaların net kar rakamının bir önceki çeyreğe göre %15, geçen yılın aynı dönemine göre ise dört kattan fazla artış (%305) göstermesini bekliyoruz. Böylelikle özsermaye karlılıklarının 3Ç22’ye göre 20bp, 4Ç21’e göre yaklaşık 26bp artış ile %48 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyoruz.

Bu dönemin ön plana çıkan dinamikleri ise; TL kredilerdeki büyümenin bir önceki döneme göre kısmen hızlanmış olması, TL mevduat büyümesinin TL kredi artışının üzerinde gerçekleşmesi ve TL tarafta mevduatın krediye dönüşüm oranının önceki çeyreğe göre 10 puan kadar iyileşmesi ve güçlü aktif kalitesinin artan karşılık oranları ile birlikte korunmuş olması şeklinde sıralanabilir.

Karlılık tarafında ise kredilerin yeniden fiyatlanması ve artan TL mevduat maliyetleri nedeniyle TL kredi/mevduat faiz makasında hafif aşağı yönlü bir eğilim, TÜFE’ye endeksli bonoların enflasyondaki yüksek seyre bağlı olarak marj
katkısının önceki çeyreğe göre daha yüksek olması, komisyon gelirlerindeki güçlü seyrin devamı ve enflasyondaki yükselişe bağlı olarak operasyonel giderlerin de yüksek gerçekleşmesi ana unsurlar olarak sıralanabilir.

Yıllık bazda kar artışı anlamında GARAN ve YKBNK daha ön planda olabilir. VAKBN cephesinde ise 3Ç22’de olduğu gibi bu dönemde de yüksek serbest karşılık tutarı ayırması beklenmekte. Şayet yüksek karşılık ayırması durumu söz konusu olmasaydı, VAKBN, en yüksek oranlı kar artışını yakalayabilirdi.

Hayat dışı sigortacılık sektöründe prim üretimindeki artışın artan poliçe fiyatları ile birlikte enflasyonu aştığı görülüyor. Kasko segmentinde yedek parça fiyat artışının kurdaki stabilizasyona bağlı yatay seyretmesi beklentisi ve asgari ücret artışının beklenti dahilinde gelmesine bağlı olarak ilave karşılık ihtiyacı doğurmaması operasyonel karlılıkta en kötünün geride kaldığına işaret ediyor. İlk 6 aylık süreçte tüm hayat dışı sigorta şirketlerinin karlılıklarında yukarı yönlü bir ivme görmeyi bekliyoruz. 4Ç22 özelinde prim üretiminde elde ettiği %114’lük yıllık büyüme ve motor segmentindeki payının daha düşük olması nedeniyle TURSG biraz daha ön planda olabilir.

Hayat sigortacılığı prim üretimindeki artış enflasyona paralel olsa da, düşük faiz ortamında bireysel emeklilik tercihinin artması, fon hacimlerindeki artış ve 4Ç22 karının bir önceki döneme paralel gelmesine imkan sağlayabilir. Sonuçların
ANHYT ve AGESA açısından nötr olabileceğini tahmin ediyoruz.

Hisse ve diğer piyasalarda hacimler 3Ç22’ye göre belirgin artarken, kredili işlem gelirlerindeki artış da ISMEN operasyonel karlılığını bir önceki dönemin üzerine taşıyabilir.

GYO tarafında ise geçen yılın düşük bazı sonrasında şirketlerin yıllık bazda oldukça iyi bir operasyonel performans sergilemesini bekliyoruz. 3Ç22’ye göre ise OZKGY’de kur farkı geliri azalırken, TRGYO’da ise kur farkı zararı azalabilir.
TRGYO’nun yeniden değerleme geliri net kar rakamını yukarı çekecektir. EKGYO’da ise finansman giderlerinin düşük seyri ile yüksek yıllık kar artışı olabileceğini tahmin ediyoruz.

 

 

Deniz Yatırım

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler