Sosyal Medya

Borsa

Piyasa Profesyonelleri Anketi: ‘Dövizi azaltma, hisse ve mevduatı artırma sinyali…’

Seçim belirsizliğinin geride bırakılması ve beklenenden düşük gerçekleşen faiz artışının ardından yeni ekonomi yönetimi makroihtiyati politikalarda sadeleşme adına da çeşitli adımlar attı...

Piyasa Profesyonelleri Anketi: ‘Dövizi azaltma, hisse ve mevduatı artırma sinyali…’

Spinn Danışmanlık ve Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) Haziran ayı sonuçlarına göre piyasa profesyonelleri seçim sonrasında da önümüzdeki 3 aya dair portföy tercihlerinde hisse senedi ve mevduat öne çıkarken altın ve döviz hafif geri plana düşmüş gibi görünüyor.

Seçim belirsizliğinin geride bırakılması ve beklenenden düşük gerçekleşen faiz artışının ardından yeni ekonomi yönetimi makroihtiyati politikalarda sadeleşme adına da çeşitli adımlar attı. TCMB’den döviz kuru seviyesine yönelik olarak rezervlerin kullanılmayacağı açıklamasının ardından Haziran ayında kurda yaşanan %25’lik yükselişin devam etmesi beklenirken önemlice bir artışın yaşanmış olması USDTRY’nin portföylerdeki yeri ile ilgili beklentilerin değişmeye başlamasına neden olmuş gibi görünüyor. Mayıs ayında PPA katılımcılarının %30.4’ü USDTRY ile ilgili olarak çok artır tavsiyesinde bulunurken bu oran Haziran’da %6.0’ya düşmüş durumda. Artır tavsiyesinde bulunanların oranı halen yüzde elliye yakın (%47) seyretmekle birlikte nötr kal diyenlerin oranı %16.7’den %33.7’ye, ağırlığı düşür diyenlerin oranı Mayıs anketindeki %2 seviyesinden %12.0’ye yükseldi.

Piyasalarda beklenenden düşük faiz artışı ve ekonomik normalleşme ile ilgili adımların çok yavaş şekilde gerçekleşeceği beklentisi hisse senedi piyasasının önünü açmış gibi görünüyor. Mayıs’ta
katılımcıların %59.8’i önümüzdeki 3 ay için portföylerde hisse senetlerinin ağırlığının artırılması gerektiği görüşünü bildirmişken Haziran’da da bu oran %59.0 oldu. Ayrıca ağırlığını çok artır diyenlerin oranı da %7.84’ten %16.87’ye yükseldi; ağırlığı düşür ve çok düşür diyenlerin oranı %15.7’den %8.4’e geriledi.

Mevduat faizlerindeki artış devam ederken Mayıs ayında TL mevduatın portföylerdeki yeri ile ilgili ağırlığı artır ve nötr kal arasında dağılan piyasa profesyonellerinin çoğu Haziran’da ağırlığı artır
yönünde tercihte bulundu. Mayıs’ta katılımcıların %35.29’u ağırlığı artır ve %35.29’u nötr kal derken Haziran’da ağırlığı artır diyenlerin oranı %45.78’e yükseldi; nötr kal diyenlerin oranı %27.71’e geriledi.

Kurdaki hızlı artış ve yurtdışı hisse senetlerinin Fed’in faiz artışlarına yeniden başlamasının getirdiği belirsizlikle oluşan aşağı yönlü oynaklığı yurtdışı hisse senetlerinin daha az piyasa profesyoneli tarafından tercih edilmesine neden olmuş gibi görünüyor. Mayıs ayında yurtdışı hisse senetlerinin ağırlığını artır yönünde tavsiyede bulunanların oranı %42,2’den Haziran’da %36.1’e gerilerken ağırlığını düşür diyenlerin oranı %13.73’den %22.9’a yükseldi.

Ons altının 2000$’ın üzerine çıkamaması ve yurtdışında tahvil faizlerinin yükselmesi altının portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiği görüşünü savunanların oranının Mart’tan bu yana
gösterdiği düşüşün devam etmesine neden oldu. Mart’ta %62.35 seviyesindeki oran Nisan’dan Mayıs’a %53.33’ten %49.02’ye gerilerken Haziran’da ağırlığını artır diyenlerin oranı %33.7 oldu. Nötr kal diyenlerin oranı ise Mayıs’tan Haziran’a %22.35’ten %41.0’e yükseldi.

Yine döviz bazlı bir enstrüman olan eurobondlarla ilgili piyasa profesyonellerinin portföy tercihi nötr kalınması yönünde ağırlık kazandı. Yurtdışı faizlerdeki artış ve kurdaki yüksek seyir piyasanın yönü ile ilgili kararsızlık oluşturmuş gibi görünüyor. Bu doğrultuda Mayıs’ta %47.62’den %52.94’e yükselen ağırlığı artır diyenlerin oranı Haziran’da %36.1’e gerilerken nötr kal diyenlerin oranı %29.4’ten %53.0’e yükseldi.

Kısa ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma araçları ile ilgili olarak piyasa profesyonellerinin çoğu halen uzak durulması gerektiğine dair görüş bildirirken ağırlığı düşür ve çok düşür diyenlerin oranında hafif düşüş, nötr kal tavsiyelerinde hafif artış görüldü. Kısa vadeli yurtiçi borçlanma araçlarının önümüzdeki 3 ayda portföylerdeki yeri ile ilgili olarak ağırlığını düşür ve ağırlığını çok düşür diyenlerin oranı %61.76’dan %55.4’e gerilerken uzun vadeli yurtiçi borçlanma araçları için bu oranlar %68.6’dan %63.85’e düşüş şeklinde gerçekleşti. Kısa ve uzun vadeli enstrümanlar için nötr kal diyenlerin oranı sırayla %24.51’den %28.92’ye ve %27.4’ten %28.92’ye yükseldi.

Ankete iki ay önce eklenen portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasa profesyonellerinin çoğunun portföy tercihlerinde geçen ay olduğu gibi bu ay da yurtiçi hisse senedi ve USDTRY birinci yeri tutuyor. Mayıs’ta soruyu yanıtlayan 95 kişiden 93’ü (%98) portföyünde hisse senedine yer verirken Haziran’da 78 kişinin tamamı (%100) portföyünde hisse senedi yer vermiş ve hisse senedinin portföylerdeki ortalama ağırlığı %27.0’den %32’ye yükselmiş. Haziran’da 78 kişiden 75 kişi portföyünde USDTRY’ye yer verirken (%96,1’i) Mayıs’ta bu oran 95 kişide 86 kişiymiş (%90.5). USTDRY’nin ağırlığı ise ortalama %24’den %22’ye gerilemiş. Bu ikisi dışındaki varlık sınıflarından mevduatın ortalama ağırlığı %15’ten %16.0’ya yükselmiş, eurobond’un ortalama ağırlığı %13.0’ten %11.0’e, altının ortalama ağırlığı ise %16.0’dan %15’e gerilemiş.

Aşağıdaki grafikte ankete verilen yanıtlardan bir portföy oluşturulmuş olsa ortaya çıkacak tahmini dağılımı bulabilirsiniz. Buna göre PPA portföyünün %28.3’ü yurtiçi hisse senetlerinden (önceki %23.1), %19.5’i USDTRY’den (önceki %22.2), %14.2’si ise altından oluşuyor (önceki %12.8). Haziran ayının portföyünde Mayıs ayına göre yurtiçi hisse senetleri ile mevduatın payı artmış, uzun vadeli borçlanma araçları aynı kalmış, diğer varlık sınıflarının payı ise düşmüş durumda.

Piyasa Profesyonelleri Anketi Portföy Dağılımı: Haziran 2023 (%)

*Anket Haziran ayının son haftasında whatsapp ve e-mail üzerinden link paylaşımı ile gerçekleştirilmiştir. Ankete 83 piyasa profesyoneli katılmıştır. Ankete katılım kişisel bilgiler alınmadan yapılmakta, verilen yanıtların kimlere ait olduğu görülmeden toplanmaktadır.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler