Sosyal Medya

Para Politikasi

2024 Finansman Programı yayımlandı! 10 milyar dolarlık dış borçlanma hedefleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı borçlanma planını kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024'te dış piyasalardan 10 milyar dolarlık borçlanma yapılması öngörülüyor.

2024 Finansman Programı yayımlandı! 10 milyar dolarlık dış borçlanma hedefleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı borçlanma planını kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024’te dış piyasalardan 10 milyar dolarlık borçlanma yapılması öngörülüyor.

 

 

İç borçlanma da 2,14 trilyon TL olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde, “Hazine Finansman Programı” adını taşıyan bir doküman, 2023 yılı gelişmeleri ve 2024 yılı öngörülerini içeriyor.

 

Orta Vadeli Program ve Merkezi Yönetim Bütçesi öngörülerine dayanarak hazırlanan bu programa göre, nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi, geçen yıl 70 ayken, bu yılın ocak-ekim döneminde 65 aya düştü. Sabit getirili Türk lirası cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti de aynı dönemde yüzde 18 seviyesine yükseldi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcı tabanını genişletmek ve borçlanma araçlarını çeşitlendirmek amacıyla 2012 yılında başlattığı kira sertifikası ihracatlarına 2023 yılında da devam etti. Bu çerçevede, iç piyasada toplam 107,4 milyar lira tutarında Türk lirası cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

 

Ayrıca, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 136,3 milyar lira tutarında Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli senet ihracı yapıldı.

 

Nisan ayında gerçekleştirilen 2,5 milyar dolarlık 7 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı ise Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarında ihraç ettiği ilk çevresel, sosyal ve yönetişim tahvili olma özelliği taşıyor. Yeşil tahvil ihracı, yeşil projelerin finansmanı ve refinansmanı için kullanılacak uygunluk kriterlerini karşılayan finansman sağlayacak bir araç olarak öne çıkıyor.

 

10 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN SAĞLANMASI PLANLANIYOR

 

2024 yılına dair program öngörülerine göre, toplam borç servisinin 2 trilyon 213,2 milyar lira olması planlanıyor. Bu tutarın 1 trilyon 565,2 milyar lirası iç borç ve 648 milyar lirası dış borç servisi olarak ayrılacak.

 

İç borç servisinin 1 trilyon 262,2 milyar lirasının piyasa ödemelerinden, 303 milyar lirasının ise kamu kurumlarına yapılan rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışlardan kaynaklanması öngörülüyor.

 

Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kaynaklarından aktarılacak kaynaklar, devirli ve garantili borç geri dönüşleri ile kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının eksi 281 milyar lira olması bekleniyor.

 

Programa göre, Türk lirası cinsinden sabit kuponlu “gösterge tahviller” düzenli bir şekilde piyasa koşullarına uygun olarak ihraç edilmeye devam edecek.

 

Türk lirası cinsinden kuponlu/kuponsuz bonolar, tahviller, değişken kuponlu tahviller, enflasyona endeksli tahviller, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları, itfa takvimi ve piyasa koşullarına uygun olarak çıkarılabilecek.

 

2024 yılında da Türk lirası cinsi kira sertifikalarının ihracına devam edilmesi planlanıyor ve piyasa katılımcılarının ek talepleri ayrıca göz önüne alınacak.

 

Nakit akışları arasındaki geçici uyumsuzlukların giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ve “Para Piyasası Nakit İşlemleri Aracılığı ile Sağlanacak Finansman Hakkında Yönetmelik”te belirtilen finansman araçları kullanılabilecek.

 

Borç servisinin dengeli bir şekilde dönemler arasına yayılması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amacıyla, piyasa koşullarına göre değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilir. İhalelerin ayrıntıları, en az bir iş günü önce ihale gününden önce kamuoyuna duyurulacak.

 

Uluslararası sermaye piyasalarından finansman sağlamak için farklı vadelerde konvansiyonel tahviller, kira sertifikaları, yeşil tahviller, sosyal tahviller ve/veya sürdürülebilir tahviller, piyasa koşullarına uygun olarak çıkarılabilir.

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler