Sosyal Medya

Gündem

Şubat’ta kurulan şirket sayısı aylık yüzde 33,5 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre aynı ayda kapanan şirket sayısı ise %24,8 azalırken, yıllık %52,4 arttı.…

Şubat’ta kurulan şirket sayısı aylık yüzde 33,5 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan verilere göre aynı ayda kapanan şirket sayısı ise %24,8 azalırken, yıllık %52,4 arttı.

Açıklamada şöyle denildi:

“2023’ün ilk 2 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %11,6 arttı.

2023’ün ilk 2 ayında, 2022’in ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı %11,6 kurulan kooperatif sayısı %63 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %3,2 azalmıştır.

2023’ün ilk 2 ayında, 2022’in ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı %52,5 kapanan kooperatif sayısı %33,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %3,7 azalış olmuştur.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,8 azalış oldu.

Şubat 2023’te, Şubat 2022’ye göre kurulan şirket sayısı %3,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %15,7 azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı %51,1 artmıştır.

Şubat 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %52,4 kapanan kooperatif sayısı %42,4 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %20,4 azalış olmuştur.

Şubat 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre %5,4 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %33,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %27,6 kurulan kooperatif sayısı %5,4 azalmıştır.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %24,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %37,1 kapanan kooperatif sayısında %41,3 azalış gerçekleşmiştir.

Şubat 2023’te Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Şubat 2023’te kurulan toplam 9.683 şirket ve kooperatifin %85,5’i limited şirket, %12,4’ü anonim şirket, %2,2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,6’sı İstanbul, %10’u Ankara, %6,9’u İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

Şubat 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre  %32 oranında azaldı.

2023 yılında toplam 24.145 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 20.828 limited şirket, toplam sermayenin %77,4’ünü, 2.881 anonim şirket ise %22,6’sını oluşturmaktadır. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre %32 oranında azalmıştır.

Şubat 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.243’ü ticaret, 1.339’u imalat ve 1.330’u inşaat sektöründe kurulmuştur.  612 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

Şubat 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3.243’ü ticaret, 1.339’u imalat ve 1.330’u inşaat sektöründe kurulmuştur. Şubat 2023’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 612’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 554’ü inşaat, 191’i imalat sektöründedir.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 368’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 175’i imalat, 147’ü inşaat sektöründedir.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 715’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 296’sı inşaat, 208’i imalat sektöründedir.

Şubat 2023’te kurulan 210 Kooperatifin 138’i Konut Yapı Kooperatifidir.

Şubat 2023’te kurulan 210 Kooperatifin 138’i Konut Yapı Kooperatifi 28’i İşletme Kooperatifi,  22’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Şubat 2023’te 1.200 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

Şubat 2023’te kurulan 1.200 yabancı ortak sermayeli şirketin 634’ü Türkiye, 109’u Rusya Federasyonu, 93’ü İran ortaklı olarak kurulmuştur.

Kurulan 1.200 yabancı ortak sermayeli şirketin 128’i anonim, 1.072’si limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 360’ı Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 130’u İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 121’i Gayrimenkul acenteleri faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %79,5’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.”

 

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler